Тема

Основен приоритет за 2024 г. за Пловдив, Стара Загора и Пазарджик е модернизирането на пътна инфраструктура

И в трите общини предстои гласуване на бюджетите им за тази година

Трите големи общини от Централна Южна България - Пловдив, Стара Загора и Пазарджик, представиха бюджетите си за 2024 г. пред своите съграждани. По време на проведените обществени обсъждания и в трите района като приоритет се отличи модернизирането на пътната мрежа. Местните власти запознаха гражданите със своите инвестиционни намерения за обновяване на улици, културна и образователна инфраструктура и дискутираха в конкретика предстоящите проекти. Стана ясно, че Пловдив отделя немалко средства и за развитие на спортни съоръжения. Администрацията на Стара Загора ще вложи сериозни усилия и за превръщането на територията си в привлекателно за инвестиции място. И в трите общини предстои финансовите рамки за 2024 г. да бъдат гласувани.

Пловдив

Завършване на започнатите инфраструктурни обекти и стартиране на нови проекти, инвестиции в образователната система, развитие и благоустройство на градската среда, проектиране на паркове и зелени системи. Това са само част от приоритетите в бюджет 2024 г. на Пловдив, които кметът на общината Костадин Димитров очерта по време на публичното обсъждане на финансовата рамка. Събитието се проведе на 27 януари. През настоящата година Пловдив ще разполага с 683 918 800 лв., като 383 772 473 лв. са приходите, осигурени от централния бюджет. Средствата от местни дейности са в размер на 300 146 327 лв. Капиталовата програма, която се предвижда да бъде реализирана през следващите 12 месеца, е на стойност 123 375 273 лв. За дейности, свързани с жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, се предвиждат 36 382 736 лв. От тях над 900 хил. лв. са заложени за ремонта на улиците „Беломорска“ и „Родопска“ в кв. „Беломорски“. Обектът е приключен през 2016 г., но е наложен запор на вземанията на фирмата изпълнител и средствата не са отчетени. Над 3,3 млн. лв. ще бъдат инвестирани в бул. „Хаджи Димитър“ в участъка от п.в. „Коматевски възел“ до ул. „Царевец“. През тази година администрацията е предвидила над 17 млн. лв. за СМР по разширението на бул. „Голямоконарско шосе“ в частта от бул. „Дунав“ до землищната граница на града. Така ще се реализира първият етап от проекта. За изпълнение на дейностите по ул. „Царевец“ в участъка от бул. „Хаджи Димитър“ до бул. „Свобода“ - етап I, от общината предвиждат 5 036 317 лв. Други над 5,9 млн. лв. са планирани за обновяването на бул. „Кукленско шосе“ в отсечката от ул. „Даме Груев“ до землищната граница на община Пловдив.

По перо за изграждане на различни инфраструктурни обекти община Пловдив отделя 13 270 366 лв. Сред тези, които ще се реализират със споменатите средства, е продължението на бул. „Северен“, за който са предвидени 339 258 лв. Над 2,9 млн. лв. ще бъдат инвестирани в ремонта на ул. „Владая“ и връзката на трасето с бул. „Марица“. Повече от 5,3 млн. лв. са заложени за изграждането на подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“. Съоръжението ще е разположено в участъка от бул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“. Планиран е ремонт и на ул. „Георги Странски“ в район „Източен“, като стойността на дейностите ще е 1 298 876 лв. През годината ще бъде обновена и ул. „Княз Черказки“ в обхвата на трасето между ул. „Кап. Георги Мамарчев“ и ул. „Стойчо Мошанов“ в район „Централен“. Този проект ще възлезе на 1 081 670 лв. Общо 250 хил. лв. ще бъдат използвани за новия мост над река Марица, който ще свързва бул. „Копривщица“ и бул. „България“.

Общината предвижда също проектирането на алея за достъп на хора в неравностойно положение до Градската художествена галерия на ул. „Съборна“, а с финансиране от държавния бюджет ще се реконструира кино „Космос“. Други важни обекти, които ще се реализират със средства от финансовата рамка на страната, са стадионите „Локомотив“ и „Христо Ботев“. Общата стойност на проекта за „Христо Ботев“ е 33 млн. лв., като тази година се очаква да се вложат 6,6 млн. лв. Цялата инвестиция за стадион „Локомотив“ в парк „Лаута“ ще възлезе на 41 млн. лв., от които 2024 г. ще бъдат усвоени 12 млн. лв. По време на общественото обсъждане стана ясно, че сред другите

приоритетни спортни съоръжения в Пловдив

е проектът за строителството на плувен комплекс с 50-метров басейн – Арена „Младост“. За него са отделени 17 771 673 лв. Над 980 хил. лв. са заложени за ремонт на спортен център „Дунав“.

В направлението „Образование“ също ще бъдат вложени доста средства. С 1,6 млн. лв. ще бъде изградена детска ясла с млечна кухня в кв. „Съдийски“. В Основно училище „Екзарх Антим I“ ще бъде построен физкултурен салон, за който са разчетени 1 804 864 лв. Спортни площадки ще бъдат обособени в ОУ „Райна Княгиня“ и ОУ „Яне Сандански“. За първото съоръжение са необходими 152 998 лв., а за второто – 189 932 лв. В двора на ЕГ „Иван Вазов“ ще бъде построена многофункционална спортна зала, като стойността на съоръжението ще възлезе на 3 418 754 лв.

За „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ са заложени 3 823 964 лв. Средствата по това перо ще се харчат за изграждане на светофарни уредби на кръстовищата на ул. „Коматевско шосе“ с ул. „Остромила“, ул. „Даме Груев“ с ул. „Братя Бъкстон“ , ул. „Даме Груев“ с ул. „Пере Тошев“. Ще бъдат направени поливни системи в различни градини, ще се монтира видеонаблюдение в различни части на града, ще се закупуват компютри и др. В рамките на това направление местната власт предвижда да инвестира 150 хил. лв. в многоетажен гараж в район „Тракия“.

Към момента не е обявена датата, на която Общинският съвет ще гласува бюджета на Пловдив, но в

Стара Загора

вече е планирано това да се случи на 15 февруари. По време на общественото обсъждане на бюджета на Стара Загора за 2024 г. на 26 януари стана ясно, че през тази година администрацията ще заложи на дейности, които ще превърнат територията на града в привлекателно за инвеститорите място. За целта местната власт ще работи за модерна и развита инфраструктура и ще отвори възможности за правене на бизнес. Общата рамка на предложения бюджет за тази година възлиза на 255 237 216 лв., като 4 282 417 лв. ще са постъпленията от европейски програми. На този етап не се планира община Стара Загора да взима нов дълг.

Сред основните проекти, които ще изпълняват през тази година, е благоустрояване на междублоковите пространства и реконструкция на инфраструктура в кв. „Казански“. За целта ще бъдат изразходвани 17 млн. лв. Друг акцент ще е рехабилитацията на пътната отсечка между селата Калояновец и Ловец, за което са предвидени 10 млн. лв.

Община Стара Загора ще реализира и проекти за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда в два парка – „Пети октомври“, за който се отделят 5 млн. лв., и „Ал. Стамболийски“, където ще бъдат инвестирани 4,2 млн. лв. През настоящата година ще продължи обновяването на ул. „Св. Княз Борис“ в частта между ул. „Св. Отец Паисий“ и бул. „М. М. Кусев“. Това е вторият етап от ремонта на трасето и той е на стойност от 1,5 млн. лв. В модернизирането на отсечката от ул. „Граф Игнатиев“ - от ул. „Д. Наумов“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“, ще бъдат инвестирани 1,3 млн. лв.

За основния ремонт и въвеждането на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Самара“ и ДГ „Детски рай“ са осигурени общо 11 млн. лв. Два проекта ще бъдат реализирани в Стара Загора с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. Единият от тях е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „Комплекс за култура и изкуство“, а другият за саниране на сграда в стадион „Берое“. Същите дейности ще бъдат приложени и на тренировъчната спортна зала на ул. „Цар Иван Шишман“ 60, както и в зданието на Народно читалище „Родина – 1860“ (библиотека Родина). Енергийно обновяване се предвижда и за административни сгради на общината.

Пазарджик

Общината в Пазарджик запозна гражданите със своите планове по отношение на развитието на града в следващите 12 месеца на 29 януари. На публичното обсъждане стана ясно, че през 2024 г. бюджетът, с който ще разполага екипът на кмета на Пазарджик Петър Куленски, е в размер на 152 946 308 лв. Това е с около 9 млн. лв. повече от миналата година, когато финансовата рамка е била 143 816 510 лв.

Предвижда се през 2024 г. общината да извърши капиталови разходи за малко над 6,8 млн. лв. Най-голям обем от средства се планира да бъдат вложени в ремонта на 9 улици, разширяване на пречиствателната станция за отпадни води и за обновяване на спортни съоръжения. За реализиране на тези намерения се заделят 3,71 млн. лв. Един от обектите, по който ще се работи, е основният ремонт на ул. „Одрин“, в който ще бъдат инвестирани 363 413 лв. Част от трасето на ул. „Петър Бонев“ също ще подлежи на интервенция, като за целта се заделят 456 219 лв. С 380 хил. лв. ще бъде ремонтирана ул. „Козлодуй“. Друго пътно трасе, което ще се ремонтира през 2024 г., е ул. „Цар Иван Асен II“, за което са отделени 360 961 лв. Дейности ще се осъществяват още по ул. „Яков Матакиев“ – на стойност 274 261 лв., ул. „Йордан Ненов“ – 48 209 лв., ул. „Павел Бобеков“ – 432 286 лв., ул. „Чавдар Войвода“ – 707 634 лв., ул. „Отец Кирил“ – 114 105 лв.

През тази година в Пазарджик се очаква да стартират още два важни инфраструктурни проекта. Планирано е през март да бъде обявена обществена поръчка за ремонтните дейности на моста на река Марица. Съгласно графика на местната администрация през април трябва да има избран изпълнител, в началото на лятото да започнат същинските строителни работи и до края на 2024 г. проектът да приключи. За ремонта на съоръжението са осигурени 17 млн. лв. от държавата. Вторият ключов инфраструктурен обект, който ще се реализира, е строителството на Западния околовръстен път, което ще се осъществи на два етапа и трябва да приключи през 2026-2027 г. Необходимото финансиране е осигурено отново от държавата, като след изпълнението му трасето ще свърже участъка от автомагистрала „Тракия“ с главен път I-8.

Два по-малки обекта ще се реализират в с. Црънча със средства, получени като дарение. Единият е изграждане на детска площадка за 4871 лв., а вторият е обособяване на парк на стойност 10 063 лв.

През годината ще се изпълняват и дейности за разширение на пречиствателната станция на Пазарджик с въвеждане на инсталации за обработка на азот и фосфор. Инвестицията ще възлезе на 467 110 лв.