Специален гост

Инж. Красимир Джамбазов, зам.-кмет по „Строителство, инфраструктура и екология“ на район „Витоша“: Интересът към строителство в район „Витоша“ е голям

ВиК инфраструктурата в кв. „Драгалевци“ ще бъде готова до края на септември

Вестник „Строител“ може да е от помощ за повишаване на административния капацитет
 

Инж. Джамбазов, в началото на строителния сезон сме. Бихте ли разказали какви обекти предстои да стартират в район „Витоша“ в сферата на транспортната, образователната, екологичната инфраструктура?

Най-големият проект, който в момента се изпълнява, е изграждането на канализационната мрежа в кв. „Драгалевци“. Той се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, но тъй като срокът за допустимост на разходи изтече на 31 декември 2023 г., ще бъде дофинансиран от Столичната община, за да го довършим успешно.

По отношение на образователната инфраструктура продължаваме изграждането на нова детска градина и училище в кв. „Манастирски ливади – Запад“, както и ДГ в кв. „Карпузица“ и детска ясла в кв. „Бояна“.

Предстои да стартираме обществена поръчка за избор на изпълнител на строителството на ново училище в кв. „Драгалевци“. То ще представлява разширение на съществуващото 50 ОУ „Васил Левски“ и ще е за 720 ученици. Това е добра новина за всички живущи в района. Очакваме до края на годината да започнат същинските СМР. Използвам случая да отправя от страниците на в. „Строител“ покана към всички строители да участват в тръжната процедура. Стойността на обекта е близо 24 млн. лв. Личната ми позиция е, че когато има конкуренция, това води до по-добро качество и по-хубав проект. Обществената поръчка е на инженеринг и вярвам, че ще изградим модерна нова сграда за училище.

Разполагаме с одобрени средства от Министерството на финансите за проектиране на детска градина в кв. „Драгалевци“, която ще бъде в същия терен. Надявам се в началото на следващата година да обявим и търг за строителството й.

В сферата на транспортната инфраструктура няма как да не спомена, че завършихме обновяването на трасето на трамвай №5 – значителна част от него преминава през район „Витоша“. Ремонтът се реализира в рамките на проект „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Като зам.-кмет отговарям и за зелената система в района. По-големите и значими площи, които поддържаме и облагородяваме, са пространството около мемориала „Знаме на мира“, парк „Воденичница“, зоните пред Националния исторически музей и базата на Българския футболен съюз. Започнахме обновяване на площадното пространство на „Знаме на мира“. До края на април в него ще подменим пейките, ще засадим нови дървета и ще ремонтираме детските площадки, като желанието ни е да го превърнем в по-привлекателно и екологично.

Имаме казус с воден обект „Боянското блато“. Там има голям интерес за застрояване на частни терени, но ние от районната администрация правим всичко възможно да запазим мястото непроменено. Важно е да имаме зелени площи.

През 2023 г. започна изграждането на детска градина и училище на терен, дарен от Националния дарителски фонд „13 века България“. На какъв етап е този обект?

Движим се много добре. Строителството върви в срок. Очаквам да получим Акт 15 до декември т.г., което ще бъде наистина хубава новина. Срокът за финализиране на дейностите е до май 2025 г. Надявам се септември учебните заведения да са готови да приемат първите малчугани.

Това е обект, който наследихме от старото ръководство. Всички проекти, които продължаваме, се реализират успешно. Когато е необходимо, се срещаме със строителите, за да се случват нещата и да се спазва линейният график. Покрай приемането на бюджета на Столичната община за 2024 г. имаше известно забавяне във финансирането, но се надявам в близките седмици да има разплащане към изпълнителите, така че да не се бави тяхната работа.

В района се реализира пилотен проект за енергиен мениджмънт в сгради с обществено предназначение. Бихте ли разказали колко обекта обхваща и какви резултати очаквате от него?

Още с встъпването на новото ръководство инициирахме среща, на която обсъдихме проект за изграждане на фотоволтаична централа на зданието, в което се помещава районната администрация. Тогава непосредствено тръгна и идеята за енергийния мениджмънт на сградите в район „Витоша“. Не открихме регистри за действително изразходваните средства за енергия и отопление на въпросните обекти, включително и статистика и за използването на пелети, газ. Решихме да променим нещата и да предприемем мерки, с които по-добре да управляваме разходите на сградите, за които отговаряме. Така вече имаме информация за 23 здания, сред които са всички училища на територията на района, детските градини и общинската администрация. Събираме данните с иновативен подход в реално време. Това ни дава възможност бързо да оптимизираме разходите, където се налага, и да приложим мерки за подобряване на енергийната ефективност.

Предвиждаме към този пилотен проект да създадем енергиен кооператив. Образно казано, искаме да вържем един виртуален електромер на всички сгради, така че след като приложим мерките с фотоволтаичните централи и сменим дограмите, да произвеждаме и продаваме енергия. За да се случи това, предложението ни трябва да бъде одобрено от Столичния общински съвет.

Реализирахме и друг пилотен проект за инсталиране на датчици по технологията Internet of things за следене в реално време на микроклимата в 116 ДГ „Мусала“. Благодарение на него събрахме полезна информация относно температурата, влажността и нивата на фини прахови частици на територията на детската градина. Това лесно ни позволи да регулираме градусите, където е нужно – дистанционно включвахме или изключвахме отоплението на дадена стая при необходимост. Следим и за чистотата на въздуха, което е много важно за здравето на децата. Успяхме да постигнем 33% спестяване на енергийните разходи. Желанието ни е да пестим пари на данъкоплатците, които могат да се инвестират в облагородяване на градската среда, за строеж на детски градини, площадки, улици. Район „Витоша“ харчи годишно над 1 млн. лв. за отопление и ако съумеем да оптимизираме средно с 30% разходите във всички сгради, ще разполагаме с допълнителни 200-300 хил. лв.

Столичната община изпълнява мащабна програма за обновяване на тротоарите. На какъв обем средства разчитате през тази година и какво планирате в това направление?

Финансирането, което район „Витоша“ може да получи, е около 3 млн. лв. Ще разчитаме на гражданите да ни подават сигнали за тротоари, които имат нужда от спешен ремонт. Също така екипи на районната администрация обикалят постоянно, за да следят състоянието им, но територията е голяма и помощта на хората е добре дошла.

Освен тротоарите ние се грижим и за поддръжката на пътната мрежа. Желанието ни е да няма кърпежи на настилките. Искаме да имаме красиви улици с гладък път, който не е кърпен. Затова залагаме на различни други варианти, например на ул. „Мур“ в кв. „Манастирски ливади“ фрезовахме асфалта на 5 см и положихме цялостна настилка.

В бюджета на София има заделени средства за граждански проекти. Какъв ще е ресурсът за „Витоша“ по това перо? Има ли интерес и предложения от жителите на района?

Предвиденият обем от средства за нас е около 200 хил. лв. Все още чакаме от СО критериите за тези проекти. Една интересна инициатива, която създадохме през март, бе „Доброволци Витоша“. Чрез нея ще разполагаме с повече човешки ресурс в помощ на изпълнението на тези граждански проекти. Интересът от страна на жителите е голям. Има предложения за оформяне на градинки, облагородяване на междублокови пространства.

Забелязва се, че все повече хора искат да живеят в тази част на София, и се опитваме да отговорим на това желание. При нас има много ново строителство. Ние сме единственият район, който може да съпостави броя на издадените решения за строеж с тези на Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО.

В район с активно строителство като „Витоша“ какви са основните проблеми, с които се сблъсквате? Как те могат да бъдат преодолени?

Най-голямото предизвикателство, с което се сблъсках при встъпването ми в длъжност, бе, че заварих служебния си компютър напълно изтрит. Нямаше нито един файл. Сезирал съм компетентните органи и очаквам да се проведе разследване. Заварих и три кашона с документи на земята, без да имам никакво разяснение коя папка за какво се отнася, кой договор какъв е. Нямаше приемно-предавателен протокол, нито среща с предшественика ми, което спъна работата ми. В рамките на месец успях да се ориентирам и да изготвя точен план за действие за нещата, които заварих.

Другото предизвикателство, което срещнах, бе, че се изпълняваха обекти без проекти. Става дума за пробиви на улици. Подаден е сигнал до Столичната регионална дирекция за национален строителен контрол за пробив на ул. „Родопски извор“. В момента се прави проектиране за този обект и очаквам да бъде завършен до края на годината. Има и редица други улици по текущи възлагания без проекти. Виждането на новото ръководството на общината е да не се изпълняват повече обекти по този начин.

Плановете ми до края на годината са и в много други направления. Основната задача е да следя изпълнението на общинските проекти по капиталовата програма да върви в срок. Най-вече завършването на всички детски градини и ясли, както и успешно да стартираме строителството на новото училище в кв. „Драгалевци“. Отделно планираме да облагородим градската среда в района. От началото на годината сме възложили изграждането на нови тротоари, което възлиза на около 750 000 лв.

Искам да засегна и един наболял проблем – премахването на незаконните сметища. Успяхме да затворим такъв обект, работил през последните 10 г. на общински терен, който е над 20 декара и се намира между кв. „Симеоново“ и кв. „Бистрица“. Имаше подобно сметище и в кв. „Симеоново“. Предполагаме, че и двете са управлявани от една и съща група лица. Първото геоложко измерване показа, че има изсипани незаконно 74 хил. кубика земна маса, второто – съответно 24 хил. кубика. Успяхме да предотвратим екологична катастрофа. Това е безобразие, за което сме сезирали всички органи, съставили сме констативни актове.

Друго нещо, което е сред задачите ми, е незаконното усвояване на балкони и тераси от страна на гражданите. Решението на казуса е контрол чрез сигнали и проверки. Ние няма как да знаем кой си е затворил терасата и от коя страна, тъй като районът е прекалено голям, а и има еднофамилни къщи, до които нямаме достъп. Единствено можем да реагираме при сигнали, веднага инициираме проверка на място, за да установим нарушенията. В кварталите „Симеоново“, „Драгалевци“ и „Бояна“ се оказа, че има доста незаконни вътрешни постройки, замаскирани като летни кухни, навес, барбекю, гаражна клетка, помещение за инструменти и още много разновидности. Това трябва да се промени.

Споменахте, че най-големият обект, които се реализира на територията на района, е изграждането на канализационната мрежа в кв. „Драгалевци“. Бихте ли дали повече подробности относно напредъка?

Имаме новина и тя е, че канализацията в кв. „Драгалевци“ ще бъде готова до края на септември. Проектът наистина е труден и имаше забавяния. До края на годината ще бъде положен и асфалт на засегнатите улици, така че жителите на квартала ще могат да забравят за неудобствата по време на строителството.

Искам да споделя парадокс, с който се сблъскахме при изпълнението на проекта – има граждани, които отказват да се включат в канализацията. Те не са задължени да го направят, ние нямаме инструмент, по който да реагираме на техния отказ. Посочват се какви ли не причини – не искат да им се копае в дворовете, защото са си построили например гараж, имат насадени рози или цели градинки. Отказалите се за собствена сметка трябва да изградят шахти за дъждовна и канализационна вода.

Как планирате да бъдат подобрени условията за паркиране – проучват ли се възможностите за изграждане на многоетажни паркинги или други варианти?

Проблемът с паркирането е сериозен навсякъде. За съжаление на много места виждам как на чисто нов тротоар веднага се паркират автомобили. Многоетажните паркинги са добро решение, но това опира до пари. В бюджета на общината не са заложени средства да се построят такива. Може би е добре да се помисли за изграждането им с публично-частно партньорство. Ако има хубав и качествен проект, защо да не се инвестира в създаването на подобен обект. В момента разглеждаме различните възможности за решаване на проблема в район „Витоша“.

Важно е да отбележа, че направихме три акции за незаконно паркиралите коли в района. Най-тежко е положението на площада в кв. „Драгалевци“, както и на този в кв. „Бояна“. Същата е ситуацията и пред МБАЛ „Св. София“ и като цяло в кв. „Манастирски ливади – Запад“. Най-много сигнали получаваме за аварийната лента на бул. „България“, която е между бул. „Тодор Каблешков“ и Софийския околовръстен път. Използвам възможността да призова гражданите от страниците на в. „Строител“ да паркират на правилните места.

В какво направление виждате възможностите за сътрудничество между районната администрация и Камарата на строителите в България?

Благодаря на КСБ, че се отзоваха на нашата покана за среща, която направихме в началото на тази година. По думите на ръководството на Камарата ние сме бялата лястовица във взаимоотношенията между районните администрации и браншовата организация. Ще уточня, че ние сме първата районна администрация, потърсила браншовата организация. Благодарни сме за това определение и затова искаме да засилим сътрудничеството си. Желанието ни е да се повиши качеството на изпълнението чрез прозрачност и отчетност относно това кога се пускат обществени поръчки. Ще изпращаме до КСБ и в. „Строител“ предстоящите процедури за строителство, така че да могат да кандидатстват повече фирми. Отделно ще очакваме от Камарата да подава сигнали към нас за нелоялни практики, които са минали въпреки нашия контрол.

Според Вас каква е ролята на в. „Строител“ при популяризирането на дейността Ви и на проблемите, с които се сблъсквате? В каква посока можем да си взаимодействаме?

Идвайки от частния бизнес, много добре съм запознат с изданието на КСБ. В. „Строител“ винаги ми е бил полезен. Сред най-важните неща, които съм откривал на страниците на вестника, са иновациите. Впечатление са ми правили винаги материалите за иновативни строителни технологии, както и представянето на работата на различни компании. Приятно ми е да чета и интервюта на колеги, за да си сверявам часовника. Хубаво е човек да има отправна точка, която да гони и да следи развитието на големи проекти в страната.

В. „Строител“ е полезен за всички строители, за районните администрации и експертите в общините. Имам препоръка – за изданието да се абонират експертите в районните администрации. Човек трябва да се учи през целия живот, а един от начините е чрез иновативна литература. Вестникът ще е от помощ за повишаване на административния капацитет.

Вестник „Строител“ отбеляза 15 години. Какво ще ни пожелаете?

По случай 15-годишнината на изданието на КСБ искам да пожелая на в. „Строител“ да продължава да показва хубавите неща в строителството, да изсветлява и да дава повече отчетност и прозрачност на строително-инвестиционния процес. Това е и моята мечта. По този начин секторът ще е още по-прозрачен и взаимоотношенията между районната администрация, общината, държавата, инвеститорите и изпълнителите ще се подобрят.