Специален гост

Евгений Иванов, изп. директор и член на УС на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ): С влизането в еврозоната рязко ще се увеличи и поевтини достъпът до ресурс

В. „Строител“ неизменно е на моето бюро, а неговото електронно издание стои на първа линия в телефона ми

Мирослав Еленков

Ренета Николова

Г-н Иванов, КРИБ пое ротационното председателство на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) за 2024 г. Какви са приоритетите за работодателските организации през тази година и какви са предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът?

Основните приоритети и предизвикателства, които са с висока степен на важност за нас, са влизането в еврозоната, приключването на процедурата за присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство и членството в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Те минават през наличието на редовно правителство, което да доведе докрай и трите процеса.

Какви инициативи предприема КРИБ, за да подпомогне бизнеса и икономиката на страната?

Инициативите ни в момента са пряко свързани с тези три предизвикателства. Благодарение на нас най-накрая започна информационната кампания за влизане в еврозоната, която по различни причини досега не беше стартирала. Единствено ние направихме няколко практически стъпки, за да информираме не само бизнеса, но и цялото общество главно за ползите от членството ни в еврозоната и приемането на еврото като национална парична единица. Радваме се, че последното редовно правителство най-после започна на практика да изпълнява тази част от задачите, които могат да бъдат свършени само и единствено от изпълнителната власт.

Каква е ролята на образованието и обучението в развитието и квалификацията на работната ръка в България и как се подпомага този процес от Вашата организация?

Образованието и обучението са ключови за развитието и подобряването на бизнес средата и са сред водещите ни приоритети. Поради тази причина КРИБ използва както собствени ресурси, така и европейски средства, за да подпомогнем този процес. Конфедерацията изпълнява проект „Социалното партньорство и човешките ресурси на двойния преход“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, в който сме отредили достойно място на Камарата на строителите в България (КСБ). Започват първите действия по изпълнението на задачите, относно обучението и квалификацията на работната ръка, с които КСБ е ангажирана.

Какви стъпки и реформи считате, че са необходими, за да се подобри инвестиционната обстановка в страната и да се стимулира икономическият растеж?

Директно влияние върху инвестиционната обстановка в България и стимулирането на икономическия растеж има влизането в еврозоната, при което рязко ще се увеличи и поевтини достъпът до ресурс. В момента работим на нива над 6 процента за заемане на външен ресурс, което дори има и компонента на политически риск. Всичко това ще намери своя край с присъединяването на България в еврозоната и като Хърватска и другите страни стари членки на еврозоната ще имаме достъп до заемен ресурс на цена не повече от 2 или 2,5%. Това е най-добрият стимул за инвестиции в държавата и за доверието на външните инвеститори.

 

Какво е виждането Ви относно дигиталната трансформация на бизнеса и какви инициативи се предприемат, за да се подкрепи иновационната дейност в България?

Дигиталната трансформация не е самостоятелен процес, затворен вътре в себе си, а е част от развитието на човешките ресурси и резултира директно в инвестициите в образованието, обучението и квалификацията на работната ръка.

Какви са очакванията Ви относно бъдещето на бизнеса в България през 2024 г.?

Към днешна дата нещата изглеждаха сравнително обещаващо и положително, но ако политическата обстановка продължава да е нестабилна и се върнем отново в режима на поредица от служебни правителства, не мога да бъда оптимист.

Какво е мнението Ви за в. „Строител“? На 3 април изданието стана на 15 г., какво ще ни пожелаете?

От ден първи сме абонати на в. „Строител“ – вестникът неизменно е на моето бюро и всеки, който влезе в кабинета ми, може да го види, а неговото електронно издание стои на първа линия в телефона ми. Пожелавам на екипа на медията да продължи все така успешно да отразява дейността на Камарата на строителите в България, на членовете на организацията, както и на партньорите на браншовата организация като Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, за което благодарим.