Специален гост

Maгид Eлабиад, вицепрезидент на Международната пътна федерация: Националната конференция по транспортна инфраструктура обещава да бъде забележителна

Вестник „Строител“ е ценен информационен канал за Международната пътна федерация

Г-н Елабиад, благодаря Ви, че приехте поканата за интервю. Бихте ли представили Международната пътна федерация (IRF) и дейността й в Югоизточна Европа?

Международната пътна федерация (IRF) е водеща глобална организация със седалище във Вашингтон, САЩ. Нейната мисия е развитието на по-безопасна и по-устойчива мобилност по целия свят чрез популяризирането на технологични иновации и международно сътрудничество.

В Югоизточна Европа IRF играе основна роля за подобряването на системите за управление на пътната безопасност, като обръща внимание на най-добрите практики в строителството и поддръжката на пътищата. Също така федерацията насърчава регионалните партньорства за повишаване на стандартите за транспортна инфраструктура.

Как виждате стратегическата инфраструктурна свързаност между Азия и Европа?

Свързаността между Азия и Европа е основополагаща за засилване на глобалната търговия и насърчаване на икономическото развитие. Чрез разработване на всеобхватни трансконтинентални транспортни мрежи – състоящи се от пътища, железници и морски маршрути, може да се гарантира безпроблемен, безопасен и ефективен поток от стоки и хора. Международната пътна федерация подкрепя тази инициатива, като усъвършенства стандартите и технологичните решения, които значително подобряват качеството и безопасността на пътя. Така трансконтинентални мрежи, имащи съществено значение за поддържането на икономическия растеж и динамиката на глобалната верига за доставки, стават устойчиви и ефективни.

Разкажете ни за предстоящия Регионален конгрес на IRF Европа и Централна Азия и XVII Национална конференция по транспортна инфраструктура – събитие, което ще се проведе в Пловдив на 24-27 септември.

Планираното мероприятие за 24-27 септември в България – Регионалният конгрес на IRF Европа и Централна Азия, заедно с Националната конференция по транспортна инфраструктура обещава да бъде забележително. То ще събере на едно място водещите заинтересовани страни и експерти в сферата, които ще разгледат ключови въпроси, като пътната безопасност, декарбонизацията на транспорта, „зелените” пътища и интелигентните транспортни системи. Дискусиите ще са насочени към насърчаване на трансформативни решения за създаване на безопасни, приобщаващи и устойчиви транспортни системи, които задвижват социално-икономическото развитие.

Кои ще са най-важните теми, които ще бъдат обсъдени по време на конференцията?

Приоритетни ще са решаващите теми като пътната безопасност и спешната необходимост от намаляване на смъртните случаи от ПТП. Сред важните теми ще са иновативните начини на финансиране и механизмите за изграждане на зарядни станции за електрически автомобили. Това е особено актуално, тъй като преходът към електрически превозни средства и развиващите се модели на транспорт налагат нови подходи за поддържане на инфраструктурата. Също така конференцията ще постави във фокуса на вниманието интелигентните транспортни системи и напредъка по отношение на строителните материали, като ще се обърне особено внимание на решенията за пътна безопасност в бъдеще.

За първи път Конгресът на IRF ще бъде в България. Защо страната ни беше избрана и кои са основните теми, които ще коментирате?

Избрахме България за Регионалния конгрес на IRF поради стратегическото й географско местоположение – кръстопът между Европа и Азия, което я прави идеално място за обсъждане на трансконтиненталната свързаност. Ключовите теми, които ще бъдат дискутирани, са регионалните инфраструктурни проекти, ролята на Югоизточна Европа в глобалната логистика, иновативните технологии за строителство на пътища и пътната безопасност.

Как IRF си партнира с Института за транспортна инфраструктура?

Институтът по транспортна инфраструктура е ценен член на IRF. Ние си сътрудничим с организацията по отношение на насърчаване на академичните изследвания, технологичните иновации и развитието на политики в транспортната инфраструктура. Федерацията прави това чрез нашите технически комитети, публикации, програми за обучение и конференции, които имат за цел да подобрят стандартите за качество и безопасност на пътя.

Какво мислите за плана на президента Джо Байдън, който разпределя значителни средства за подобряване на инфраструктурата в Съединените щати?

Законът за инфраструктурните инвестиции и работните места в САЩ (IIJA) представлява значителен напредък към подобряване на инфраструктурата на Америка. В него се подчертава устойчивостта и безопасността по пътищата, мостовете, обществения транспорт и инициативите за „зелена” енергия. Амбициозният обхват на IIJA, инфлацията и нарастващите строителни разходи показват належаща нужда от допълнителни мерки за пълно осъществяване на целите на този закон.

Как бихте коментирали неотдавнашния инцидент, свързан с кораба, който се сблъска с мост в Балтимор? Какви промени смятате, че са необходими, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще?

Изказвам съпричастност към всички, засегнати от трагичния инцидент в Балтимор. Подобни събития подчертават необходимостта от наличието на цялостни стратегии за безопасност на инфраструктурата и управление на риска. Нашите препоръки са подобряване на навигационните системи и укрепване на устойчивостта на мостовете за смекчаване на бъдещите рискове.

Бихте ли ни разказали малко за себе си и своя опит, както и за работата Ви като вицепрезидент на IRF?

От близо две десетилетия работя в IRF. Професионалната ми квалификация включва бакалавърска степен по науки и научни решения от Университета „Джордж Мейсън“ и магистърска степен от Университета в Охайо. Моята дейност в IRF е насочена към стратегическото лидерство на организацията. Работата ми е свързана и с международните партньорства, и с каузата ни за глобални подобрения на пътната инфраструктура.

В. „Строител“ е най-авторитетното издание в строителния сектор в България. Според Вас какво е значението и ролята на вестника и как виждате възможностите за сътрудничество с медията?

Признат заради авторитета си в строителния сектор в България, вестник „Строител“ играе решаваща роля за разпространението на информация, представянето на тенденциите в индустрията и в насърчаването на използването най-добрите практики. В. „Строител“ е ценен информационен канал за IRF, чрез сътрудничеството ни достигаме до заинтересовани страни в региона, споделяме знанията си за развитието на строителния и инфраструктурен сектор.