Специален гост

Мария Башева, областен управител на Габрово: През 2024 г. възможностите за строителния сектор ще са много големи

Сред приоритетите ми е регионът да развива своя потенциал в сферата на туризма

Г-жо Башева, изминаха повече от 6 месеца, откакто сте областен управител на Габрово. Разкажете ни какви са основните направления на Вашата дейност и какви са предизвикателствата?

Отговорностите ми на този пост са обвързани със 120 закона и с дейността на 18 областни съвети и комисии – свързани с регионално развитие, образование, транспорт, безопасност на движението, заетост, младежки дейности, туризъм, епизоотии, бедствия и аварии и др. Областният управител координира работата на териториалните структури на централната администрация, които в област Габрово са около 40, също е председател на Асоциацията по ВиК, в която участват държавата с 35% и четирите общини от област­та. Предстоят избори за членове на Европейски парламент на 9 юни 2024 г., в които водеща роля за организиране на изборите у нас ще имат областните администрации.

Предизвикателствата са свързани с различни теми, проблеми, казуси, инициативи.

В началото на 2024 г. сме, какви са приоритетите Ви за годината?

Извън административните дела като приоритет съм си поставила да мотивираме младите хора да се завръщат, да остават, работят и да се развиват в нашия регион. В тази връзка стартирахме няколко инициативи. Сред тях е „Лексикон на успеха“, с която представяме историите на успешни жители на област Габрово пред ученици в XI и XII клас. Целта е да покажем на младежите, че успехът не е географско понятие, а резултат от труд, воля и съвкупност от качества, които човек култивира. Вече проведохме пилотното издание, а темата на дискусията бе „От Трабант до Порше“.

Пред същата аудитория развиваме и кампанията си за кариерно ориентиране „Кариерен компас“. Водеща роля в нея имат практическите знания за пазара на труда и себепознанието като важен елемент от реализацията на всеки един професионалист. В симулационна среда учениците се запознават със същността и основните въпроси на интервюто за работа, представят им се ключови компетенции за отделни професии, които се напасват по личностния тип на всеки младеж.

Продължаваме и стар­тираната от предшественика ми кампания „ЗАвръщането“, като вече имаме успешно партньорство с Bulgaria Wants You, което планираме да разширим. В рамките на инициативата представяме историите на хора, избрали за свой дом населените места от област Габрово. Те се развиват в разнородни сфери, живели са в различни градове и страни, а обединяващата нишка е съзнателният им избор да се заселят в нашата област.

По отношение на икономиката – бих искала фирмите да се опознаят коя какво прави, какви ресурси, техника има, които могат взаимно да използват и да са си полезни.

Другата ми цел е регионът да развива своя потенциал в сферата на туризма. Малко известен е фактът, че в областта ни се намират следи от най-ранните форми на човешки поселения в Европа. Откритието е направено още през миналия век по метода на активния въглерод C14 – златен стандарт в археологическата наука при датиране. Преди няколко години екип от немски учени го потвърждава и конкретизира датировката благодарение на съвременни антропологични методи. Изследваният материал е намерен в пещерата „Бачо Киро“ в Дряново, а новината е сред най-четените в информационни агенции от световна величина, каквато е „Франс Прес“.

За съжаление у нас твърдението е смятано за местен шовинизъм. Забележителността се радва на посещаемост, но нивата са в пъти по-ниски от тези, които предполага нейното значение за развитието на човешкия вид на Стария континент. За да променим тези нагласи, инициирам среща, на която да присъстват специалисти от различни сфери. Целта е да набележим конкретни мерки и да разпространим подобаващо информацията за този важен туристически обект.

Сред приоритетите ми се нарежда и един проблем, който е актуален в световен мащаб – липсата на медицински сестри. Областната болница потърси съдействието на различни институции, сред които и нашата администрация. По данни на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ над 55-годишна възраст са 70% от акушерките, 65% от медицинските сестри и 47% от медицинските лаборанти. Медицинските специалисти под 35 г. в лечебното заведение са само 9. Тази тревожна статистика налага пред­приемането на спешни мерки за набиране на кадри.

В рамките на кампанията ни „Кариерен компас“ ще бъдат представяни професиите от специалността „Здравни грижи” пред ученици в XI и XII клас от областта. В краткосрочен план бе обсъдена възможността за организиране на обучение на възрастни за здравни асистенти чрез Дирекция „Бюро по труда“ – Габрово, с финансиране по реда на чл. 63 от Закона за насърчаване на заетостта.

С Регионалното управление на образованието направихме няколко срещи за обхват на учениците за посещения на учебни заведения. Наши експерти бяха включени в комисии, които ходиха на място по домовете и разговаряха с родители.

С ОДМВР – Габрово, работим по превенция на пътната безопасност, включително уроци и демонстрации пред ученици. През изминалата година кампанията ни за пътна безопасност достигна деца в детските градини в Габрово и Дряново, а през настоящата ще продължи в Севлиево и Трявна.

Стартирахме и поредица срещи с възрастни хора, на които представители на полицията разясняват механизма на телефонните измами, които в нашата област са зачестили. Първата от тях се проведе в Габрово, като в нея се включиха и служители на РЗОК, за да дадат насоки за електронните услуги, които предлагат. Поредицата продължава със срещи и в останалите общини от областта, като възрастните хора ще имат възможност да разговарят с представители на ОДМВР - Габрово, РЗОК - Габрово, РДПБЗН – Габрово, и Регионалната дирекция за социално подпомагане. Темите ще са телефонните измами, пожарната безопасност, както и възможностите за здравноосигурените лица и за социално подпомагане.

Участвахте в среща на КСБ и община Габрово, инициирана от ОП на Камарата в Габрово и в. „Строител“. Според Вас какви са основните проблеми, които стоят пред област Габрово и които могат да намерят своето решение в сътрудничество със строителния сектор?

Кметът на общината Таня Христова и зам.-кметът на Габрово Деян Дончев подробно представиха инвестиционната програма на местната администрация за 2024 г. – всички проекти, които включват СМР, обърнаха внимание на обектите от Приложение 3 на държавния бюджет и на програмата за саниране. През тази година възможностите за строителния сектор ще са много големи, надявам се строителните фирми от ОП на КСБ – Габрово, да се включат от „първа ръка“ и да участват като изпълнители.

Какви са основните проекти, които предстои да се реализират в област Габрово?

За нашата територия в държавния бюджет са включени 21 обекта за около 62 млн. лв. Одобрените многофамилни жилищни сгради по първия етап на програмата за саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) са 15 на стойност около 26 млн. лв. 7 обекта ще получат 12 875 000 лв. по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“. 5 училища ще имат нови спортни площадки и зали по Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Колко жилищни сгради са класирани в резервния списък по програмата за саниране по НПВУ? Има ли интерес към втория й етап?

В резервния списък попадат проектни предложения на 98 сгради за общата сума от 118 346 431 лв. Досега 10 обекта са се включили във втория етап на програмата.

Как се развива ВиК инфраструктурата на територията на област Габрово?

Както казах, в качеството си на областен управител съм председател на Асоциацията по ВиК като представител на държавата в нейното общо събрание (ОС). Членове на Асоциацията по ВиК – Габрово, са общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна.

ОС на Асоциацията по ВиК – Габрово, е насрочено за 14 март. В дневния ред на заседанието е включена за одобряване Подробна инвестиционна програма за 2024 г. на „ВиК“ ООД – Габрово. Общата стойност на инвестициите във ВиК активи публична държавна и публична общинска собственост, които „ВиК“ ООД – Габрово, предвижда да изпълни през 2024 г., е в размер на 1 250 000 лв. Разпределението на планираните средства в инвестиционната програма на ВиК оператора за т.г. по дейности изглежда така: за доставяне вода на потребителите – 1 009 000 лв., за отвеждане на отпадни води – 144 000 лв., и за пречистване на отпадни води – 97 000 лв.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството получихме 29 големи класьора с Регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за област Габрово, които включват различни дейности за подобряване на ВиК инфраструктурата на територията ни за над 56 млн. лв.

В обхвата на разработеното регионално ВиК проучване са идентифицирани конкретни мерки за постигане на съответствие с националното и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадните води.

„ВиК“ ООД – Габрово, ще кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда 2021–2027“ за изпълнение на инвестиционни проекти за ВиК инфраструктурата в Габрово и Севлиево, като крайният срок е 15.07.2024 г.

Проблемът с кадрите е много сериозен в сектор „Строителство“. Какво може да се направи с обединени усилия, как могат да си помагат браншът, областните управи и общините? Каква е ролята на държавата?

Кадровият дефицит засяга всички отрасли, като в област Габрово демографската картина показва, че в бъдеще проблемът ще се задълбочава. При такъв случай мерките следва да са широкообхватни, като първата ни задача е да мотивираме младите хора да остават да се развиват в областта и в страната. Вече откроих стъпките, които сме предприели в тази насока. Вярвам, че всички заедно трябва да полагаме усилия да мотивираме и привличаме кадри.

Привлича ли инвестиции област Габрово и в какви сфери?

 В началото на годината проведох среща с представителите на местната власт и депутати от региона. На нея стана ясно, че интересът на чуждестранните инвеститори не е само част от статистиката – някои от кметовете поясниха, че вече се изчерпват терените, на които инвеститорите могат да разполагат производствата си. И тъй като споменах статистиката – последното изследване на Института за пазарна икономика сочи, че преките чуждестранни инвестиции нарастват, достигайки 3,4 хил. евро на човек, и поставят областта в челната петица по този показател. Сферите са разнородни – от ИТ, автоматизация и нови технологии до традиционни за региона отрасли като текстилна промишленост и машиностроене.

Казахте, че сред приоритетите Ви е развитието на туризма в областта, какви са възможностите в това направление?

Областта ни притежава богато културно-историческо и природно наследство и отлични дадености за привличане на туристи. Още през 2016 г. четирите общини Габрово, Трявна, Севлиево и Дряново станаха единствената българска област, член на NECSTouR – Европейската мрежа на регионите за развитие на устойчив туризъм. Необходимо е да се работи предимно за популяризирането на областта ни като туристическа дестинация, която има какво да предложи на любителите на културния туризъм, на красивата природа и на вкусната храна.

Обединяващ за територията е периодът на Българското Възраждане с неговия бит, занаяти, архитектура и народни традиции. Неповторимата атмосфера на ЕМО „Етър“ – Габрово, МАИР „Боженци“, Средновековната крепост „Хоталич“ – Севлиево, Архитектурно-историческия резерват – старинна част гр. Трявна, Дряновския манастир и пещерата „Бачо Киро“, съчетани със спокойствието на природата и зеленината в Балкана, както и типичните за областта специалитети – бяло сладко, пестил от сливи (габровски шоколад), симит, щирник, габровски суджук и др., предоставят прекрасна възможност на гостите на региона да съчетаят приятната почивка с уникално кулинарно изживяване.

Друга възможност за развитие е в насоката на фестивалния туризъм.

Ежегодният фестивал на тиквата в Севлиево съчетава богата културна програма с възможност да бъдат дегустирани или закупени различни кулинарни специалитети.

Традиционният габровски карнавал също предлага на местните жители и туристите едно уникално изживяване. Празникът на хумора в Габрово е неизменно свързан с „Дома на хумора и сатирата“, където гостите на града биха могли подробно да се запознаят с местните кулинарни рецепти, на които се дължи част от славата на габровци за икономичния им начин на живот. Популярност набра и ежегодният екофестивал „Узана поляна фест“.

Посетителите могат да наблюдават демонстрации на художествени занаяти по време на „Дните на дърворезбата“, които община Трявна предлага за вписване като национални, или да се наслаждават на специалната културно-литературна програма по време на Националните Славейкови празници.

Регионът ни е подходящ и за развитие на набиращия популярност бавен туризъм. Основната идея на концепцията Slow travel се състои не само в отказа от стандартните и популярни турове, но и от забързаните, претоварени туристически програми, както и от големите шумни градове. Всички населени места в региона са малки или средни, а дори и селцата крият по късче история, която си заслужава да бъде видяна и запомнена.

Бяхте част от Камарата, сега сте областен управител. В какви сфери ще си сътрудничите с КСБ?

Строителният бранш остави следа в моя професионален път. Той е голяма школа – сега в много моменти съм благодарна, че я преминах, защото тя, освен че дава ценни знания, опит, дисциплина, показва истинския смисъл на екипната работа и упорития труд. Все още се възприемам като част от КСБ, с колегите се чуваме постоянно, споделям им информация за възможности, те ме канят на всички техни срещи и неформални сбирка.

Къде виждате възможности за партньорство с в. „Строител“?

Вестник „Строител“ продължавам да го следя и чета, той се получава и в Областната администрация и ми дава полезна информация по актуалните строителни теми, настоящи и предстоящи проекти, проведени събития и др. Радвам се, че толкова години в. „Строител“ се съхрани като независимо професионално и авторитетно издание на КСБ.