Специален гост

Инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ: За да се подобри средата, има нужда от подобряване на бизнес климата

Чета вестник „Строител“ и знам, че всеки от колегите има последния брой на бюрото си

Инж. Димитров, взехте участие в Общото събрание на Областното представителство на КСБ във Варна. Кои са основните теми, които бяха засегнати?

На заседанието на ОП Варна бе направена равносметка за дейността на ръководните органи на местната структура и за изпълнението на бюджета за периода от 1 септември 2022 г. до 31 август 2023 г. Набелязахме план за дейността на ОП на КСБ – Варна, през следващата година и обсъдихме проблемите, които срещат строителите от об­ласт­та. Най-сериозните са, че реално строителните договори не се индексират, а икономическата среда се влошава. Все още не се изпълняват проекти с европейско финансиране по новите програми и по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Участвахте и в работна среща на КСБ с министър-председателя акад. Николай Денков, на която стана ясно, че държавата ще търси начин да улесни индексирането на строителните договори. Доволен ли сте от разговора?

Срещата с премиера бе от голямо значение, защото поста­вих­ме важни за строителния бранш въпроси. Ръководството на КСБ изрази своето безпокойство относно влошаването на икономическата среда и конкретно на строително-инвестиционния процес. Подчертахме, че се наблюдава забавен темп на строителството, не се възлагат обекти, а Методиката за индексация не се прилага. В същото време се приемат промени в законодателството, които вместо да помагат, още повече затрудняват и дори пречат на сектора. Премиерът Денков заяви, че очаква конкретни предложения от КСБ за улесняване на индексирането на строителните договори. Той ни увери, че ще бъдат взети под внимание при промените на Методиката за индексиране, за които в момента тече обществено обсъждане.

Председател сте на Контролния съвет на Камарата. Кои според Вас са най-важните теми на дневен ред пред браншовата организация?

КС продължава да изпълнява основната си дейност – да контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и законосъобразността на решенията на УС и другите органи на КСБ. Проверяваме документите на Камарата, следим за нарушения и за правилното стопанисване на имуществото и разходването на финансовите средства на КСБ, упражняваме контрол на договорите за външни услуги и гражданските договори и т.н.

Най-важните теми на дневен ред пред браншовата организация са тези, които Камарата постави пред министър-председателя. Тук бих добавил и липсата на кадри, която се наблюдава в бранша в цялата страна.

Признат сте като експерт с дългогодишен опит в строителството. Кандидатирахте се за кмет на община Варна. Какви са мотивите Ви да го направите?

Последните години на мен и на хората около мен започна да ни омръзва от модела на управление на града. Споделяхме нашето разочарование и естествено се стигна до решението да направим нещо за Варна. Нашата нетърпимост е към резултата от управлението на града до момента – сериозно неизпълнение на мандатната програма, мръсотията и безотговорно проведените многобройни ремонти в града. Ремонти, чиято единствена цел като че ли е предизборно харчене на нашите пари.

Личните ми мотиви са, че съм на етап, в който мога да бъда полезен с опита и лидерските си качества. Организационното състояние на фирмите, в които съм собственик, ми позволява да предам управлението на по-младите. Така съвсем естествено настъпи моментът да върна получения през годините опит на обществото, затова приех номинацията на моите съмишленици да се явя като кандидат за кмет на тези избори. Аз и хората около мен имаме достатъчно енергия да се справим успешно с управлението на града.

Обявихте, че липсата на ефективно управление е най-големият проблем на Варна, какви са възможните решения?

Това може да звучи много общо за широката публика, но неефективното управление на Варна несъмнено е най-големият й проблем. Възможното решение е същото, което прилагам всеки ден в работата си, за да управлявам едно успешно дружество – да ходя в офиса всеки ден и да управлявам процеси и хора по възможно най-ефективния начин. Вярвам, че всеки човек, който е бил успешен мениджър, има експертизата да се справи с една подобна задача.

Сред основните приоритети в кампанията Ви, които посочвате, са чистотата на Варна и привличането на гражданите в управлението на града. Кои са другите Ви приоритети?

Приоритетите ни са от различно естество. Част от тях касаят непосредствени проблеми на хората, като чистотата на града например. От опита си на инвеститор знам, че за да се подобри драстично средата, има нужда от подобряване на бизнес климата. Варна изостава в изграждането на индустриална зона и това попада сред приоритетите ни. Без силна икономика един град запада – варненци все повече търсят реализация в други градове и това е проблем, към който местната власт трябва да вземе отношение. За Морската столица една подобна зона би била възможна на запад и около с. Тополи.

Друг приоритет е развитието на нови жилищни зони, в които инициативата на предприемачите да е изпреварвана от създаване на нова инфраструктура от общината.

Заявихте, че ще упражнявате стриктен контрол на ремонтите в морската столица. Разкажете ни повече.

Ремонтите са нещо чудесно и необходимо, но при едно добро планиране. С цел вдигане на предизборен шум, във Варна те се провеждат стихийно, без никаква организация и комуникация с гражданите. На много места изобщо не са взети предвид нуждите на хората.

Докато на едно място се прави ремонт на канализацията, на друго се обновява пътната настилка и това създава трудности в придвижването. Тази липса на координация, въпреки че разрешенията са от едно и също място (община Варна), води до влошаване на качеството на живот.

Не на последно място, няма никаква практика да се извършва сериозен контрол на вече извършените ремонти – случаят с позорно известната „тръба” е много показателен, как един подобен – скъп, мащабен и ключов проект се експлоатира.

Какво според Вас трябва да се промени като административни процедури в община Вар­на?

Всички процедури, които необосновано губят времето на гражданите. Не е нормално в XXI век да чакаме по три дни за документи, които са в нечий компютър и могат да се разпечатат за минута. В рамките на общината функционира и нелоша система за електронно управление, но почти няма информация за нея и повечето хора дори не знаят от какви електронни услуги биха могли да се възползват. Трябва да се работи за повишаване на информираността в тази посока, както и за подобряване на комуникацията между местната власт и гражданите по обществено значими въпроси.

Какво е посланието Ви пред варненци?

На първо място да излязат и да гласуват, защото ниската избирателна активност прави така, че купено малцинство управлява едно обезверено мнозинство. Посланието ми е да гласуват по възможност машинно.

Да спрат да се самозалъгват, че партии с централи на 500 км от Варна се интересуват от тяхното благосъстояние. Има алтернатива и тя е съставена от млади, работещи и можещи хора!

Четете ли в. „Строител“ и какво е мнението Ви за изданието?

Нашият бранш е сериозен, експертен и на много високо ниво. Вестник „Строител” отразява с работата си точно това високо ниво и показва изключителна обективност и задълбоченост. Затова чета изданието и знам, че всеки от колегите има последния брой на бюрото си. Пожелавам успех на екипа Ви!