Регионално развитие

Кметът на Русе Пенчо Милков представи екипа си

„Предизвикателствата пред всяка община, не само в Русе, свързани с промени в законодателството и придаването на нови функции към местните администрации, постоянно се увеличават. Започват и нови програмни периоди с европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост и ние трябва да бъдем адекватни като партньори на държавата. Това са само малка част от причините за увеличения брой на заместник-кметовете в Община Русе“. С тези думи Пенчо Милков започна представянето на разширения си екип от заместници. В началото той даде думата на тримата нови заместник-кметове за кратко обръщение.

„Целият ми трудов стаж е свързан изключително със сферата на строителството, като от 2001 г. съм служител в Община Русе. Приемам поканата на г-н Милков като предизвикателство към мен и ще се постарая да оправдая очакванията му“, каза заместник-кметът по устройство на територията Здравка Великова.

Тя е получила средното си образование през 1985 г. в Техникума по индустриализирано строителство (сега ПСАГ) „Пеньо Пенев“ – Русе. През 1990 г. се дипломира в тогавашния Висш институт по архитектура и строителство (ВИАС) със специалност „Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство“. От 1991 до 1997 г., след придобиване на допълнителна квалификация „Педагогическа правоспособност“ във Великотърновския университет, преподава специализирани предмети в Техникума по индустриализирано строителство „Пеньо Пенев“. От края на 1997 г. започва работа в Община Сливо поле като главен специалист-конструктор, а от април 1999 г. е главен специалист общинска собственост и приватизация. От 2001 г. работи в Община Русе, минала е по йерархичната стълбица, започвайки като старши експерт в отдел „Специализирана администрация“. Впоследствие става главен инспектор в отдел „Техническа инфраструктура“. През 2004 г. е назначена за директор на дирекция „Благоустрояване, екология и транспорт“, която през 2006 г. се преобразува в дирекция „Комунални дейности“. От 2013 до 2020 г. е началник на отдел „Инвестиционно проектиране“, а от същата година до настоящия момент е директор на дирекция „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър“.

Зам.-кмет по опазване на околната среда и комунални дейности ще бъде Никола Лазаров.

„През целия си съзнателен живот съм работил по специалността си – „Електроенергетика и електрообзавеждане“. Впускам се в ново за мен начинание и смятам, че мога да бъда полезен на обществото с опита си. Пътувал съм много из Европа и съм имал възможността да видя доста интересни проекти, които могат да бъдат имплементирани в общината. Мотивиран съм и от това, че искам моите деца да останат да живеят и да работят тук“, каза Лазаров.

Той е завършил средното си образование в АГ “Гео Милев” – Русе през 2007 г., а през 2012 г. получава бакалавърска степен за компютърен инженер в РУ „Ангел Кънчев“. През 2013 г. става магистър със специалност „Електроинженер“.  През периода 2013 – 2019 г. работи като инженер контактни мрежи и системи в “ПРОММОНТ”. През 2020 г. навлиза в частния бизнес, създавайки своя фирма - “НИМ Инженеринг” за проектиране, изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, както и на фотоволтаични централи. Член е на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – Русе, както и председател на секция ЕАСТ КИИП – Русе. Притежава пълна проектантска правоспособност.

„Предизвикателствата със сигурност няма да са малко, но ще се постарая задачите да бъдат решавани по възможно най-добрия начин. Акцентът с подпомагането на спортуващите млади хора беше поставен още в предния мандат на кмета, но сега е дошъл моментът да се обособи такъв ресор. Русе е бил и вярвам, че ще продължава да бъде привлекателен център за всякакъв вид спортни дейности“, заяви заместник-кметът по младежки дейности и спорт Борислав Рачев.

Средното си образование Рачев завършва в Спортно училище “Майор Атанас Узунов”, а през 2005 г. придобива бакалавърска степен в НСА „Васил Левски“ с професионална квалификация – треньор по борба. През 2007 г. става магистър по спортна психология в Спортната академия. От 2007 до 2012 г. е треньор по борба свободен стил в СУ “Майор Атанас Узунов”. От същата 2007 до 2020 г. е и управител на БВ „ТЕХ“ ООД – гр. Русе. През 2013 г. е назначен за помощник – треньор на националния отбор по свободна борба за юноши, а през 2016 г. става помощник – треньор на националния отбор по свободна борба за жени. Избран е за общински съветник в ОбС-Русе през мандат 2015-2019 г., както и за следващия Общински съвет. През 2020 г. печели конкурса за директор на Общинско предприятие „Спортни имоти“. Напуска поста, след като е избран отново за общински съветник в ОбС-Русе за мандат 2023-2027 г.

В пресконференцията участваха и останалите трима заместник-кметове, които продължават да работят и през настоящия мандат в екипа на кмета Пенчо Милков. Според приетата от Общинския съвет през месец януари и влязла в сила на 1 март нова структура на общинската администрация е определен зам.-кмет с ресор „Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“, като този пост се заема от Златомира Стефанова. Тя ще отговаря за две дирекции - „Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ и „Общинска и етажна собственост“. Заместник-кмет по образование и култура е Енчо Енчев, който отговаря за едноименната дирекция „Образование и култура“ с по един отдел по двете направления. Димитър Недев е заместник-кмет с ресор социални дейности, здравеопазване и транспорт, като на негово подчинение са две дирекции – „Транспорт“ и „Социални и здравни дейности“.