Регионално развитие

Жителите на 11 многофамилни сгради в Бургас подадоха в Общината документи по втория етап на националната програма за саниране

Жителите на 11 многофамилни сгради в Бургас подадоха в Общината документи по втория етап на националната програма за саниране, в който вече се изисква 20 % съфинансиране от собствениците. Шест от блоковете кандидатстват за първи път, а останалите са от резервния списък с некласирани от първия етап.

Община Бургас окомплектова техните документи и навреме ще ги внесе в МРРБ. Впоследствие там ще бъде извършено класиране и одобряване на кандидатите.