Пътна безопасност

Адвокат Людмил Рангелов: Никой обществен проблем не може да бъде решен само със санкции

Опазването на живота и здравето на хората, участващи в пътното движение, е от приоритетно значение за държавите по целия свят. В България се правят стъпки в тази посока, но въпреки това страната ни продължава да е на челните позиции в Европа с най-много жертви на пътя. За да допринесат за постигането на общественозначимата цел – по-малко ПТП и пострадали у нас, вестник „Строител“ и Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) стартираха съвместна рубрика „Пътна безопасност“. В нея се поставят проблемите на пътната безопасност, дава се гласност на актуалните тенденции и добри практики в сферата, разглеждат се загубите, които носят ПТП. Сред ключовите теми е постигането на „Визия 0“ – интегриран подход с основна цел НУЛА жертви при пътнотранспортни произшествия! В рубриката на в. „Строител“ и ББАПБ представяме и интервюта на участници в онлайн предаването „Визия 0“, което се излъчва в Youtube канала на ББА „Пътна безопасност“. Целите разговори могат да бъдат гледани в специален раздел на интернет сайта на www.vestnikstroitel.bg. В този брой Ви срещаме с адв. Людмил Рангелов.


Адв. Рангелов, как оценявате безопасността по пътищата на България?

Доста е ниско нивото на безопасност и дори неприемливо. Според мен основните причини за това са две. Едната е инфраструктурата, за която е ясно, че са нужни изключително големи инвестиции, за да се подобри, но едва ли така ще се случи в скоро време. Другата причина сме самите ние – водачите на моторни превозни средства, но също и пешеходците, които не бива да пренебрегваме, а често го правим. И в двете направления трябва да се работи, и то много дълго време. Най-прекият път към подобряване на пътната безопасност е поведението на всеки водач, когато се качи на превозното средство, за да управлява, да забрави своето его, да не доказва на другите възможностите на своя автомобил или някакви собствени умения. Трябва да се отнася безкритично към случаите, когато има предимство на пътя и някой му го отнеме, по-добре да отстъпи. Винаги трябва да се кара внимателно. Пешеходците също трябва да променят поведението си, защото пътнотранспортният травматизъм при тях е голям.

Доколкото е известно, една четвърт от загиналите при ПТП в световен мащаб са пешеходци.

Пешеходецът има предимство на пешеходната пътека, но преди да го получи, нека се огледа дали няма никаква пречка. По-добре да се забавиш с една минута и да пуснеш да мине онзи, който не уважава пешеходната пътека. Забелязвам, че напоследък в София повечето водачи се съобразяват с предимството на пешеходеца. Често хората пресичат, говорейки или гледайки телефона си със слушалките в ушите. Всичко това увеличава опасностите.

Като адвокат смятате ли, че само с наказания може да се промени този манталитет?

Никой обществен проблем не може да бъде решен само със санкции. Наистина е въпрос на изграждане на манталитет – първо, на отношение въобще към правилата и, второ – да се спазват правилата, включително и специфичните. Той трябва да се гради от детска възраст. Училище, след това родителите – детето ги наблюдава как шофират, те са изключително важен фактор. Ако бащата и майката управляват автомобила с уважение към останалите участници в движението, с предпазливост, за да не се получи инцидент, то би следвало да се очаква и някой ден порасналото дете да шофира по същия начин.

Обучението от инструкторите също е от първостепенно значение. На курсовете е ключово да се отделя внимание на шофирането в различни условия – в градски, в тъмна част на денонощието, при валеж на дъжд или сняг, шофиране по магистрала. Също много важно е карането по тесни вътрешноквартални улички. При тях на необозначените със знаци кръстовища правилото на дясностоящия трудно се спазва, тъй като трябва да караш бавно, за да прецениш дали от страната на другия водач ще има предимство, дали няма да излезе някой да пресече. Навикът да съблюдаваш нужната скорост и правилата за предимство се изгражда с години.

Не бива да се подценяват и възможностите да се купуват свидетелства за правоуправление, което се случва. Много участници в движението имат такива, без да отговарят на условията за образование и без да са минали шофьорски курсове.

От гледна точка на правото има ли някакви експресни мерки, които могат да постигнат резултати?

Не е възможно държавата да направи така, че хората, които карат дрогирани, да нямат достъп до опиати. Това е мечтата на всяка цивилизована страна, но никоя не го е постигнала. Внезапно наложената санкция за конфискация на автомобил, в случай че шофираш под такива въздействия, също няма как да постигне положителен резултат. Хората, които шофират в нетрезво състояние или повлияни от наркотици, не се интересуват от закона.

Може ли да дадете пример за някакви добри практики в чужбина, които да заимстваме?

Има класация на най-добрите пътища в Европа, в която Нидерландия е изненадващо на първо място преди Швейцария, Австрия и Германия, Португалия, Испания, Италия. В Нидерландия инфраструктурата е наистина прекрасна, възможностите за конфликтни точки са максимално избегнати – всички важни кръстовища са на две нива на практика. Освен това изключително важно там е, че никой не може да оспори резултата, който дава дадена камера за скорост. Достигне ли до контролните органи информацията от нея, в същия този момент санкцията ти веднага е наложена. Никой не се занимава и не допуска обжалване на глобата. Нарушителят получава единствено уведомление от банката, че му е взета еди-каква си сума. И така приключват нещата. Нидерландците са хора, които много критично се отнасят към загубата на каквито и да било средства.

Това мигновено налагане на санкцията толкова ли е трудно да се приложи в България?

За мен не е необходимо да се прилагат чудовищни санкции като отнемане, да речем, на скъпи автомобили или процедура, която ще се развие в съдебна фаза. Ако даден нарушител получи две-три сериозни глоби, веднага ще си преосмисли поведението.

На края на нашия разговор бихте ли дали някакъв съвет към участниците в движението?

Нямам друго послание, освен да се върна към онова, което казах. Бъдете внимателни, не се състезавайте, дайте път дори на нарушителя, оставете амбициите си за друга сфера на живота. Бъдете спокойни и уравновесени, за да се самоосигурите.