ОП на КСБ

На работна среща в община Севлиево строители от областта се запознаха с инвестиционната програма на местната власт

Най-големият проект през 2024 г. ще е реконструкцията на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките“

На 10 януари в община Севлиево се проведе работна среща между Областното представителство на КСБ – Габрово, и кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. Събитието бе по покана на д-р Иванов, който представи планираната инвестиционна програма на администрацията за 2024 г. В него участваха Пламен Петров, председател на ОП на КСБ – Габрово, и управител на „Валентин Петров 2004” ООД, и строителни фирми от областта. От страна на местния бранш се включиха Ивайло Иванов, управител на „Кам Електрик“ ЕООД, Христо Христов, управител на „Билдлея“ ЕООД, Георги Димитров, управител на „Солид строй ГМ“ ЕООД, Атанас Стефанов управител на „Инфра Прострой“ ООД, Добри Добрев, управител на „Добрев строй“ ЕООД, Мария Добрева, представител на „Надежда и синове“ ЕООД, Митко Симеонов, представител „Инфрастроежи“ ООД.

В началото Пламен Петров благодари на д-р Иван Иванов за отправената покана и честити на него и на колегите си новата година, като пожела здраве на тях, семействата им и екипите, с които работят. Петров изтъкна, че

строителите от региона на Габрово винаги са изпълнявали дейността си отговорно и постигат високо качество.

Той добави, че членовете на ОП на КСБ – Габрово, са общо 71.

След встъплението на Пламен Петров думата взе д-р Иван Иванов, който благодари за интереса на севлиевските строители към срещата и за възможността да им разкаже какво предстои за бранша през настоящата година. Той коментира подготовката на общинския бюджет за 2024 г., като се спря подробно на направените разчети в строителната програма. „Тя е много амбициозна и разчитаме за нейната реализация и на севлиевските строители. Надявам се да сте активни в съответните процедури за избор на изпълнители“, подчерта кметът на Севлиево.

„Прогнозният размер на капиталовите разходи по инвестиционната програма за общинските проекти е 29 396 700 лв. Най-големият от тях е за реконструкция на довеждащия водопровод до ПСПВ „Стоките” и за източния водопроводен клон за питейна вода”, съобщи д-р Иванов. Той обърна внимание, че в момента в процес на обществено обсъждане е подготвена наредба от МРРБ, която ще отмени действащата Наредба №2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи. „Съгласно новите текстове минималният проектен експлоатационен срок на водоснабдителните системи ще е 25 г. и той ще служи за определяне на оразмерителните водни количества“, поясни д-р Иван Иванов и допълни, че при изпълнението на проекта общината ще трябва да се съобрази с нормативната промяна.

Кметът разказа подробно и за бъдещото

разширяване на спортната база в общината.

На територията й има над 22 спортни клуба, които развиват многообразна дейност. Той изтъкна, че има и такива за лица с увреждания, както и за спортисти ветерани и деятели. „Известни са успехите на Спортния клуб по мотоциклетизъм“, подчерта д-р Иванов и сподели, че предстои изграждането на Спортно-тренировъчната база „Севлиево” в парк „Казармите” за около 2,8 лв., както и на футболно игрище с изкуствена трева за над 2 млн. лв.

Особен интерес за строителните фирми от Севлиево предизвикаха поясненията на кмета д-р Иванов по отношение на

три големи ВиК обекта.

Единият от тях е за реконструкция на уличните водопроводи в централната градска част на Севлиево с обща дължина 2854 м и на стойност над 1,6 млн. лв., а другите два – за реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ – етап 1, за близо 7 млн. лв.

Градоначалникът разясни и какви одобрени проекти има общината по

Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

По тази линия през 2024 г. ще се обновяват и модернизират обекти от образователната, спортната, социалната и културната инфраструктура. Сред тях са внедряването на мерки за енергийна ефективност в Народно читалище „Развитие”, в спортната зала „Дан Колов”, в Дома на културата „Мара Белчева”, ще се санират и шест многофамилни жилищни сгради в общинския център. Финансиране са получили и проекти за рехабилитация и модернизиране на системи за външно изкуствено осветление в селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата. В тези дейности ще бъдат инвестирани над 1 млн. лв.

„СУ „Васил Левски” в града е най-голямото училище в област Габрово. В него се обучават ученици в начален, прогимназиален и гимназиален етап от близо 80 педагози. След VII клас образователната институция предлага обучение в два природо-математически профила. Една паралелка е ориентирана към математика, информационни технологии и английски език, а другата - с насоченост към биология и здравно образование, информационни технологии и немски език. Възпитаниците на СУ са на първи места на националните олимпиади по английски език, по информационни технологии, печелят множество национални и международни конкурси. СУ „Васил Левски” участва и в програмите за учащи от 10 до15 г. на Международния космически център на НАСА в Измир, Турция. За тези деца общината спечели проект за

реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда за 4 499 999 лв.,

заяви д-р Иван Иванов.

Той информира и че е одобрен за финансиране проектът за екомобилност на община Габрово, който е в партньорство с община Севлиево. „Това стана ясно, след като приключи оценката на подадените предложения по процедурата „Екологосъобразна мобилност“ на НПВУ. Планирано е да бъдат закупени седем електрически автобуса – пет с дължина 7 м и два високоподови по 12 м. Те ще заменят амортизираните превозни средства, които обслужват линията Габрово – Севлиево. За тях трябва да има и 7 зарядни станции“, разясни кметът.

По думите му община Севлиево планира да изпълни мерки по осветляване на 60 пешеходни пътеки в града, както и да изгради велоалея по ул. „Стефан Пешев“ в района на жилищния комплекс „Д-р Атанас Москов“. Максималният срок за реализация на дейностите е 24 месеца.

В края на изказването си д-р Иванов представи и някои от по-малките обекти, които ще се реализират с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сред тях са различни благоустройствени мероприятия, изготвяне на проекти за улици и кръгови кръстовища, изграждане на детски и спортни площадки, ремонти на отоплителни съоръжения в училища и детски градини.

Пламен Петров благодари на кмета на община Севлиево за изчерпателната информация и изрази надежда габровските строители и общината да реализират успешно много обекти през тази година.


Пламен Петров, председател на ОП на КСБ – Габрово: През 2023 г. проблеми имаха компаниите, които не получиха индексация на договорите си
Камарата трябва да продължи усилията си за промяна на несъвършенствата в нормативната уредба

Г-н Петров, участвахте в работната среща на ОП на КСБ – Габрово, с кмета на Севлиево д-р Иван Иванов. Как я оценявате, какви са резултатите от нея?

Срещата бе организирана по желание на местните фирми. Кметът Иванов и екипът му с радост приеха идеята ни и ни поканиха в общината. Това бе първата такава инициатива от наша страна, поради което на нея подходихме доста плахо в заявяването на проблемите на строителите от областта и в отстояването на позициите на бранша.

Оценявам като изключително положително, че д-р Иван Иванов представи инвестиционната програма на общината и всички проекти по европейски програми, които ще започнат през настоящата година. С него коментирахме, че повечето фирми в Севлиево са малки и трудно се справят с изискванията на по-големите обществени поръчки. В тази връзка кметът отправи призив към строителите от областта да се обединяват в консорциуми. Бъдещето ще покаже дали това ще помогне повече обекти на територията на общината да се изпълняват от местни компании.

Каква е равносметката Ви за изминалата 2023 г. Каква година изпрати ОП на КСБ - Габрово? Какви бяха предизвикателствата пред организацията и пред Вас като неин председател?

Годината беше добра за строителите от област Габрово. Повечето фирми намират работа. През 2023 г. проблеми имаха компаниите, които не получиха индексация на договорите си според инфлацията.

Аз поех ръководството на ОП на КСБ – Габрово, през август м.г., когато предишният председател на местната структура на Камарата Мария Башева бе назначена за областен управител на Габрово, и все още навлизам в проблемите и тънкостите на тази отговорна позиция.

Какви са Вашите приоритети за 2024 г.?

Сред основните ми задачи е да организираме повече срещи с представителите на местната власт и да поддържаме по-тясно сътрудничество с тях. Ние можем да им предложим помощ за минимизиране на грешките и лошите практики при провеждането на обществените поръчки.

Друга цел е с общи усилия от двете страни – на ОП Габрово и на местната власт, да работим, за да намалим дела на строителството в сивия сектор.

Според Вас какви следва да са приоритетите в политиката на КСБ през 2024 г.? В каква насока трябва да се насочат повече усилия?

През настоящата година Камарата трябва да продължи усилията си за промяна на несъвършенствата в нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес, както и ефективното си взаимодействие с държавните институции и партньорски организации, защото те са важни за постигане на по-добра среда за работа на строителните фирми. Например въвеждането на типовата документация в строителството би улеснило в значителна степен дейността ни.

Друго важно на настоящия етап е браншът да има повече информация относно перспективите за строителите по Националния план за възстановяване и устойчивост. И не на последно място КСБ трябва да работи за повишаване имиджа на строителната професия, за да може да привличаме повече кадри, които да се задържат в сектора.

Споменахте, че през 2023 г. проблеми са имали компаниите, на които не са индексирани договорите. Държавата делегира право на общините, ако имат финансова възможност, тази промяна да бъде направена. Имате ли информация в област Габрово това дали се случва?

Община Габрово успя да намери финансов ресурс за индексация и към края на 2023 г. всички сключени споразумения за допълнителни средства са изплатени. Не така стоят нещата при по-малките общини в областта. Например Трявна не успя да индексира договорите.

Относно самата Методика за индексиране смятам, че в нея трябваше да залегне и индексация на ставката за труд, като поне се обвърже с ръста на минималната работна заплата. Това би облекчило в значителна степен работата на нашите членове.

Следите ли в. „Строител”, полезно ли Ви е изданието на КСБ?

От създаването на вестник „Строител” на страниците му намират място актуалните теми от ежедневието на строителите, проблемите им и решенията за тях. Също така представяте и всичко интересно, което се случва в различните Областни представителства на Камарата. Особено полезни са новостите, с които ни запознава изданието, и мненията на експерти в различни области на строителството и законодателството.

Сред добрите инициативи на в. „Строител“ е поредицата от срещи на ръководството на КСБ и Областните представителства на Камарата с избраните кметове за мандат 2023-2027 г., каквато предстои и в Габрово.