ОП на КСБ

Варненските строители обсъдиха предизвикателствата пред строителния сектор

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев бе гост на заседанието на ОП Варна

Дияна Димитрова,

ОП на КСБ - Варна

На 18 октомври в конферентната зала на „Никотеа - Склад за култура“ се проведе редовното Общо годишно отчетно събрание на Областното представителство на КСБ във Варна. Гости на събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата, и Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Пловдив.

Заседанието откри инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ - Варна. Той приветства гостите, присъстващите членове на Областния и Контролния съвет на ОП Варна и представителите на фирмите - членове на местната структура, и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието. За негов председателстващ с явно гласуване и единодушно бе избран Светослав Жеков, член на ОблС на ОП Варна. След което се пристъпи към т. 1 и т. 2 от предварително обявения дневен ред. Инж. Пенко Стоянов изнесе отчети за дейността на председателя на ОП на КСБ – Варна, и на ОблС от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г.

В следващите точки Валентин Димов, председател на Контролния съвет на ОП Варна, представи Отчет за изпълнение на плана за приходи и разходи на Областното представителство за разглеждания период и доклад на КС на ОП на КСБ – Варна, както и за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия Областен съвет от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г., които бяха приети единодушно.

Общото събрание одобри Плана за дейността на ОП на КСБ – Варна, за 2024 г., както и План-сметката за следващата година.

В края на заседанието присъстващите обсъдиха проблемите в строителния сектор и направиха препоръки във връзка с дейността и политиките на КСБ.


Инж. Пенко Стоянов, председател на ОП на КСБ – Варна: Проблемите с кадрите и в отношенията ни с община Варна са сред темите, които коментирахме

Инж. Стоянов, проведе се Общото събрание на ОП Варна. Какви бяха основните проблеми, които поставиха варненските строители?

Основните проблеми, които представителите на бранша обсъдиха на ОС на ОП на КСБ - Варна, могат да се обобщят в няколко групи:

✓Проблемите с кадрите и тяхната квалификация;

✓Мотивацията на членовете на КСБ за активното включване в мероприятията и срещите, които се организират от ОП;

✓Възможностите за допълнителни обучения на нашите членове с ресурса на КСБ;

✓Необходимостта от юридическа поддръжка конкретно за ОП на КСБ - Варна, за общите проблеми, срещани от нашите членове в общината;

✓Проблемите в отношенията ни с администрацията на община Варна, честите прояви на незаинтересованост и отказ от изпълнение на законовите отговорности на местната власт;

✓Трудностите, които срещаме с ЕРП Север и енергийната инфраструктура в града.

По всичките изброени теми присъстващите членове на ОП Варна говориха не само с много емоция, но и показаха дълбоко разбиране на същността им. За наша радост на Общото събрание присъства и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който много активно се включи в разискванията и предаде много актуална и интересна информация за работата на КСБ на ниво институции.

Кандидатирате се за Общинския съвет на местните избори, какво Ви мотивира за тази крачка?

По принцип работата на високо специализираните кадри е там, където те са най-силни. Мястото на интелигенцията, бизнесмените, инженерно-техническите кадри и лекарите трябва да е извън политиката. Но от друга страна политиката е поле за действие на хора, които имат кауза и са готови да се отдадат на нея, като изцяло й се посвещават и професионализират ежедневието си. Тези хора, непрофесионалисти в политиката, трябва да са готови да направят тази крачка в професионален и личностен план и ясно и точно да оповестят каузата си. Естествено и разбираемо е, че ако в последствие се отметнат от заявените си позиции и поставени цели, тяхното политическо, а често и тясно професионално реализиране е провалено.

Лично аз съм свързал съдбата си с Варна. Тук съм израснал, тук се родиха децата ми, тук живеят и се надявам и внуците ми да са край мен. За това се чувствам безкрайно отговорен за всичко, което ме заобикаля в моя град, и като човек с активна жизнена позиция никога не съм премълчавал проблемите, които виждам в неговото управление и развитие. Никога не съм странял от обществения живот, но досега това е било в строго професионалната ми сфера на изява. Явно сега е дошла тази точка на пречупване на търпението ми, моето и на много мои приятели, колеги и съмишленици, че взех решение да работя не за своя собствен бизнес, а за решаване, доколкото ми позволяват възможностите и визията, на дълбоките проблеми, в които затъва нашият град. Смятам, че време за чакане действащите в момента политици да променят към добро модела на своето управление вече няма. Не на последно място е и фактът, че се появиха хора, които са спечелили моето пълно доверие, като например нашият кандидат за кмет на община Варна – инж. Христо Димитров, с които заедно сформирахме екип от единомишленици, решени да се борят за промяна към по-добро в управлението на нашия град.