ОП на КСБ

ОП Бургас направи равносметка за изминалата година

Даниела Николова, ОП на КСБ – Бургас

ОП на КСБ – Бургас, проведе своето редовно Общо годишно събрание на 12 октомври в Културен център „Морско казино“. На него присъстваха представители на 22 фирми. Официален гост на събитието бе изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов. Заседанието откри председателят на ОП Бургас инж. Николай Николов. За председател на събранието беше избран инж. Тодор Андонов, член на ИБ и УС на КСБ, член на ОблС на ОП Бургас. Срещата протече по предварително обявения дневен ред, като всички точки бяха гласувани и приети единодушно. В т. 1 бе направена равносметка за дейността на председателя на ОП от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. Последва представяне на отчетите за дейността на ОблС и за изпълнение на плана за приходи и разходи на ОП Бургас за периода. В т. 4 се разгледа Докладът на КС на ОП за дейността на председателя на ОблС и за дейността на самия ОблС. Общото събрание прие решение за освобождаване от отговорност на председателя и членовете на ОблС и КС на ОП Бургас от 01.09.2022 г. до 31.08.2023 г. Бяха одобрени план за дейността на структурата през следващата година и План-сметката на ОП за 2024 г.

След изчерпване на дневния ред бяха поднесени поздравления по случай рождения ден на инж. Николай Николов.