Новини

Васил Терзиев: Направихме радикални промени в начина, по който се организират търговете и обществените поръчки

Добрите тръжни процедури раждат добри резултати за София. Направихме радикални промени в начина, по който се организират търговете и обществените поръчки. На 08.05.2024 г. Столична община и СПТО - Столично предприятие за третиране на отпадъци обявихме търг с явно наддаване за продажбата на рециклируеми материали, отделени от битовите отпадъци. Първите резултати от новите методи за организиране на търгове са тук и са впечатляващи.  Достигнати между 57% и 495% по-високи цени за продажба на рециклируемите материали в сравнение с последния търг. Това написа в социалните мрежи кметът на СО Васил Терзиев в социалните мрежи. "Резултатите: над 10 нови участника и истинско състезание, конкурентна среда и ползи за всички страни, включително подобрени услуги, повишаваме приходите на общината, което е възможност да направим повече за хората!  Отваряме процедурите за повече фирми, осигурявайки пълна прозрачност и ефективност. Целта е да премахнем ограничителните критерии в обществените поръчки, да повишим изискванията за качество на предоставяните услуги и продукти и контрола по изпълнението на всички договори. Ще насърчаваме истинската конкуренцията, прозрачността и ще следим за спазване на правилата, което е невидимата, но единствена основа за високо качество на градската среда и живота в града.