Новини

С 276 000 лв. община Айтос съфинансира изграждането на Дом за стари хора

Общинският съвет в Айтос взе решение за актуализация на Бюджет 2024. Причината е необходимостта да се финансира капиталов разход през тази година - изграждане на нова сграда на нов Дом за стари хора по общински проект. Общината  кандидатства за финансиране на проекта по процедура за директно предоставяне на средства - за строителство на нов Дом за стари хора и доставка на оборудване от Механизма за възстановяване и устойчивост /МВУ/, компонент „Социално включване“. Съществуващият Дом за стари хора в парка не отговаря на новите социални изисквания. Според експертите не е икономически целесъобразно сградата на Дома в Айтос да се реформира, за да се приспособи към заложените стандарти в Наредбата за социалната услуга „Резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст“. И трябва да се използва възможността, която дава Процедурата - да бъде изграден изцяло нов Дом за стари хора. За градежа на новия Дом в Айтос беше избран празен терен, в близост до Медицински център І. По окончателните разчети, за реализирането на проекта са необходими 3 609 192 лв. Към момента, Община Айтос е определена като краен получател на средства от МВУ с максимална стойност до 3 333 192 лв. Така че проектът може да бъде реализиран единствено с допълнително съфинансиране със собствени средства в размер на 276 000 лв.