Новини

МРРБ пусна за обществено обсъждане проекта на Закон за ВиК

МРРБ пусна за обществено обсъждане проекта на Закон за ВиК. С проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията се създава единна уредба, събрана на едно място, която цели да обхване и подобри цялостната нормативна база, регламентираща дейностите в отрасъл водоснабдяване и канализация в Република България. Становища и коментари могат да бъдат изпращани на електронния адрес на Центъра за административно обслужване: e-mrrb@mrrb.government.bg или през Портала за обществени консултации.

С текста на проектозакона можете да се запознаете тук:

www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=8380