Новини

Президентът Румен Радев връчи орден „Стара планина" първа степен на проф. дтн инж. Цоло Вутов

Президентът Румен Радев връчи орден „Стара планина" първа степен на проф. дтн инж. Цоло Вутов. Управителят на Геотехмин ООД е удостоен с най-високото държавно отличие на страната за изключителен принос и заслуги към икономическото развитие на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения. На церемонията бяха наградени представители на бизнеса и науката. В словото си президентът изтъкна, че в нелеките години на прехода има и българи, които са останали верни на своята визия и са вложили сили и енергия не в разрухата, а за развитие на България като модерна индустриална държава. „Днес техните предприятия осигуряват трудова заетост и възможност за развитие на хиляди наши сънародници. Със своите активи, мениджмънт, високи технологии, пазари и човешки капитал те са национално богатство“, каза държавният глава и пожела на удостоените нови амбициозни цели в името на просперираща България. Президентът каза, че предложенията за наградите е направено от авторитетни организации и личности с високо обществено признание и е подкрепена от всички държавни институции. Номинацията на проф. дтн инж. Цоло Вутов бе направена от КРИБ и подкрепена от БТПП, НТС по МДГМ, ФНТС, БАН, Българска минно-геоложка камара, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Химико-технологичен и металургичен университет, Национален Борд по туризъм, и БЧК. Сред мотивите са икономическият принос на дружествата от Група ГЕОТЕХМИН, създадените работни места и социалното въздействие на компаниите в региона на дейност. Сред големите постижения на проф. Вутов и ръководения от него екип са удължаването на жизнения цикъл на рудник „Елаците" с над 25 години и цялостното ефективно и устойчиво управление на минния комплекс „Елаците-Мед“, както и изграждането на знакови проекти в инфраструктурата и околната среда на България - обекти от софийското метро, хвостохранилище „Бенковски-2“ и др. Изследователският и инженерен принос на проф. дтн инж. Вутов го нарежда сред най-уважаваните минни специалисти в областта на открития добив на цветни метали. Той е автор и участва в над 195 научни и професионални доклади, научно-изследователски и научно-приложни проекти в областта на техниката и технологиите на открити рудници; приложението им в минното дело през целия жизнен цикъл на всички етапи от разработването на проекти. Участвал е в редица инженерни експертизи и минни проекти. Многостранната ръководна роля и активна обществена дейност на проф. дтн инж. Цоло Вутов начело на НТС по минно дело, геология и металургия, участието му в ръководствата на бизнес организации, щедрата му благотворителната дейност, в това число подпомагането на благородните каузи на Българския червен кръст, са сред отбелязаните заслуги. „За мен е чест да получа най-високото отличие в наградната система на България - каза проф. дтн инж. Вутов след удостояването му с ордена. Той допълни: -  Зад всеки личен успех стоят и колективни усилия. Затова за мен е важно да подчертая приноса и да благодаря за партньорството и сътрудничеството на всички онези личности, организации, институции, с които сме работили заедно. Специално благодаря за съвместните усилия на нашите екипи, на нашите служители, на всички партньори, с които имаме общи каузи, които са от значение за благото на България. Съвсем не на последно място - благодаря на моето семейство, за тяхното разбиране и подкрепа през годините!“ На церемонията присъстваха д-р инж. Владимир Вутов и д-р инж. Иван Вутов – заместник-управители на Геотехмин ООД, които работят заедно с проф. дтн инж. Цоло Вутов в името на дългосрочното и устойчиво развитие на компаниите от Група ГЕОТЕХМИН. Проф. Вутов вярва, че общите усилия ще доведат до по-добро бъдеще на България!