Новини

Днес отбелязваме Международния ден на детето

На 1 юни отбелязваме Международния ден на детето. Празникът води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве в Женева през 1925 г.

Инициативата за празнуването на Ден на детето, като международен празник идва от Световната конференция по въпросите на детското здраве, проведена през 1925 г. в Женева (Швейцария). Тя е подета в някои страни по света, сред които – отначало в САЩ, а от 1927 г. – и България - на 8 май, той се чества под патронажа на княгиня Евдокия; по-късно е по този на съпругата на Борис III.

Вече като международен празник, учреден през 1949 – 1950 г. в Москва, на 1 юни започва да се отбелязва Международен ден за защита на децата, с което име е възприет и официално в СССР и страните от Социалистическия блок, както и в някои други страни по света под тяхно влияние. На тази дата той е възприет основно от тях и остава на нея и след падането на комунистическите режими в тези страни. Наред с наблягането на различни увеселения и ваканции, на празника се придава и силна политическа окраска.