Новини

Младенка Мангезова е новият изп. директор на НКИЗ

Назначено е ново ръководство на “Национална компания индустриални зони” ЕАД (НКИЗ). В състава на Съвета на директорите на НКИЗ, който вече е вписан в Търговския регистър, влизат Младенка Мангезова, Яна Младенова и Огняна Йоргова. Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на иновациите и растежа. На свое заседание новият състав е избрал за изпълнителен директор на компанията г-жа Младенка Мангезова. Целта на промените е да бъде ускорена дейността по изграждане и развитие на националните индустриални зони, управлявани от НКИЗ, с оглед създаване на условия за привличане на стратегически инвеститори в страната, с високотехнологичен профил, съобразени със спецификата и възможностите на локациите. Младенка Мангезова е строителен инженер, магистър от Университета по архитектура, строителство и геодезия. В периода октомври 2021 г. – ноември 2022г. и от октомври 2023 г. до избирането й, е работила в „Националната компания индустриални зони“ ЕАД, където е изпълнявала дейности по изпълнение на инвеститорския контрол и участие в решаването на инфраструктурното развитие на индустриалните паркове, собственост на компанията. Г-жа Мангезова е участвала в управлението на европейски проекти и програми свързани с публична подкрепа за развитието на индустриалните райони и паркове. Била е главен експерт в Министерството на околната среда и водите и в Министерството на иновациите и растежа. Тя има дългогодишен опит в сферата на прилагането на държавни политики по опазване на околната среда и управление на водите на национално ниво. Яна Младенова е магистър по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор от Министерство на финансите. От април 2022г. е директор на дирекция Бизнес развитие и проекти на „Национална компания индустриални зони“, като работата й е свързана с привличане на инвеститори и поддържане на партньорски отношения чрез провеждане на проактивен инвестиционен маркетинг. Участвала е в национални и международни проекти и програми за позициониране на НКИЗ. Работила е още като одитор в Сметна Палата на Република България и е заемала експертни длъжности в Патентно ведомство и в Комисия за защита на конкуренцията. Огняна Йоргова е магистър счетоводител от УНСС. Има богат опит като главен счетоводител и финансов директор в български и международни компании. От октомври 2023 г. до момента заема длъжността главен счетоводител на Икономическа зона Доброславци – публично дружество към Министерството на икономиката и индустрията, дъщерно дружество на НКИЗ. От декември 2020 г. до септември 2022г. е била главен счетоводител на НКИЗ. През годините е заемала длъжността главен счетоводител в публични дружества към Министерството на земеделието и храните и Ми нистерството на транспорта и съобщенията. Работила е и в Агенция за социално подпомагане в периода 1999- 2004 година.