Новини

16 професионални гимназии се включиха в състезанието „Най-добър млад строител - 2024”

В сградата на УАСГ знания и опит споделиха 84 участници

Националното състезание от календара на МОН „Най-добър млад строител” се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия. Учениците от 16 професионални гимназии от цялата страна се конкурираха в пет дисциплини: „Зидария”, „Сухо строителство”, „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи”, „Облицовки и настилки” и „Геодезия”.

При откриването присъстваха представители на академичната общност от УАСГ, от другите висши училища, в които се изучават специалности от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия”, както и много студенти от различните курсове и специалности на университета. Ландш. арх. Добрина Андреева каза: „Всички ние знаем, че професията на строителя е мисия! И че сътвореното остава за векове. Нашата страна има нужда от Вас – образовани, мотивирани, трудолюбиви хора, които с професионализъм ще градят своето и бъдещето на България”.

Целите на състезанието са да се осигури възможност на учениците да демонстрират теоретичната подготовка в практическите умения и компетентности за изпълнение на строителни дейности, придобити при обучението по професиите от направление „Строителство” и „Архитектура, урбанизъм и геодезия“. А също и да изявяват формираните в процеса на обучението качества, като комуникативност, трудова дисциплина и етика, работа в екип и др. Голямата идея на творческото събитие е издигане на престижа на строителната професия чрез творческо популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали за една бъдеща реализация в строителните компании. Като експерти и спонсори на състезанието се включиха някои от най-големите строителни фирми в страната.

В тазгодишното издание участниците бяха 84, които в прекрасните условия на УАСГ имаха отлична възможност да споделят знания и опит, както и да създадат контакти с бъдещи колеги от цялата страна.

Победителите по категории са:

Мазилки, шпакловки и бояджийски работи

  1. Йордан Симеонов - СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, Сливен; 2. Полина Стоянова - ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, Пловдив; 3. Димитър Качулски- ПГСАГ „Васил Левски“, Благоевград.

Облицовки и настилки

  1. Теодор Георгиев - ГСАГД „Кольо Фичето“, Ямбол; 2. Тодор Асенов - ПГДС „Цар Иван Асен II”, Хасково; 3. Виктория Стойкова - СГСАГ „Христо Ботев“, София.

Зидария

  1. Габриела Тихева и Габриела Николова – ПГДС „Цар Иван Асен II“, Хасково; 2. Даниел Ангелов и Катрина Петрова - ПГТС „Арх. Йордан Миланов“, Перник; 3. Иван Златев и Даниел Митев - ГСАГД „Кольо Фичето“, Ямбол.

Сухо строителство

  1. Виктор Жечев и Габриел Мечкаров - ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, Пловдив; 2. Андрей Токар и Денис Мехмед - ПГСАГ „Васил Левски“, Варна; 3. Денис Тенев и Стоян Йовчев - ПГСАГ „Лубор Байер“, Стара Загора.

Геодезия

  1. Алекс Бурджиев, Александър Димитров и Ванеса Василева – СГСАГ „Христо Ботев“, София; 2. Едуард Папазян, Иван Пенков и Мартин Нанов - ПГАСГ „Арх. Камен Петков“, Пловдив; 3. Василена Вачева, Мария Желева и Ани Бакърджиева - ПГСАГ „Кольо Фичето“, Бургас.