Новини

Ремонт и лесен достъп до чешмите на София предлагат общински съветници

Постоянната комисия по екология към СОС одобри предложение на общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Бойко Димитров от групата на ПП-ДБ-СС за поддържането и използването на градските чешми. Това е наша отговорност се казва в доклада, която е пряко свързана с опазването на културно-историческото наследство, здравето на гражданите и опазването на околната среда. Какви са предимствата за използването на чешмяната вода – тя подлежи на строги общински тестове, за да се гарантира нейната чистота за разлика от бутилираната вода. Пластмасовите опаковки отделят над 4000 химични вещества, които имат въздействие върху здравето на хората. Освен това, пластмасата е най-често срещаният материал на океанското дъно според тридесет годишно проучване. Над 90% от откритите пластмасови отпадъци на дъното са от продукти за еднократна употреба. Ако намалим употребата на пластмасови шишета само с 5 шишета по-малко на седмица, това ще се равнява на спестени за година – 65 литра петрол, 780 литра вода, 2.5 килограма пластмаса, 21 кг въглероден диоксид. С решения на местно ниво, които правят индивидуалния избор по-лесен, може да се предизвика промяна. Чешмите на София са част от нейната история и идентичност, още в древността чешмите на Сердика са били изобразени върху монети. Тази традиция остава по нашите земи през цялото време до наши дни. София се радва на много обществени чешми главно от ХХ-ти век. За жалост, много от тях в момента не работят, или са в незавидно състояние. На следващо място немалка част от обществените чешми, които са разположени на територията на Столичната община не разполагат с механизъм за пестене на вода, с чиято помощ водата от чешмата да бъде спирана, когато не се ползва. В район Оборище има нефункциониращи чешми, които се нуждаят от ремонт: 1. Чешмата в градинката „Кюлуците” е пример за чешма с анималистична фигура (такива има в София с различни животни). Тя е композирана като самостоятелно монолитно тяло, образуващо три корита с чучури за пиене, а над него върху постамент има фигура на катерица. Цялата чешма е изработена от бучарда (смес от цимент, вода и дребни камъчета, която е с грапава повърхност и наподобява естествен дялан камък). Чешмата е претърпяла злополучна реставрация и има следи от вандалски намеси. 2. Чешмата в градината „Докторски паметник“ също е изработена от бучарда, изобразяваща малко момче носещо делва с вода. 3. Чешмите по фасадата на Централна минерална баня (Музей на София) са изградени от различни видове камък, а чучурите са метални, патинирани. На чешмата на северната фасада чучурите липсват и са заменени с ВиК тръби. Съветниците предлагат Столичният общински съвет да вземе решение за отпускане на средства за ремонтиране на гореизброените чешми на територията на район Оборище с важно културно и социално значение.