Новини

15 години вестник "Строител"

На 3 април 2024 г. в. „Строител“ ще отбележи 15 години от създаването си. За изминалия период вестникът се утвърди като професионална и обективна медия, развивайки печатното издание, интернет сайта си и всички свои канали в социалните мрежи. Вече 15 г. в. „Строител“ е Гласът на българския строител и платформа за решаване на проблемите на бранша. Изданието на КСБ се изявява и в различни направления – инициира и организира събития, изработва видеа, рекламни материали, издава книги, отпечатва колажи и осъществява много други творчески дейности. Вестникът е търсен медиен партньор, получава награди и сертификати.

По повод своя юбилей екипът създаде специална рубрика„15 години в. „Строител“, в която припомни началото на вестника, как се е развил, какви успехи е постигнал, с какви предизвикателства се е справил. В нея публикува и поредица от интервюта с хората с безспорен принос към развитието и утвърждаването на вестника. Разговорите стартираха с инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, председател на Камарата от 2010 до 2016 г., председател на УС на Фондация „Български строител“, инж. Иван Бойков, изп. директор на КСБ от 2007 до 2018 г., член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД от 2011 до 2018 г., инж. Розета Маринова, член на Комисията по професионална етика на КСБ и на УС на Фондация „Български строител“, и Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството (2011-2013 и 2014-2017), министър за Българското председателство на Съвета на ЕС (2017-2018), вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019-2023). В предходните два броя Ви срещнахме с повечето председатели на Областните представителства на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) и с част от членовете на Управителния съвет на КСБ. В настоящия продължаваме да разговаряме с ръководството на Камарата.


Богомил Петков, член на УС на КСБ: Вестникът има призвание и мисия да информира бранша за всички важни теми

Приемете искрените ми благопожелания по повод 15-годишнината на в. „Строител“. От първия брой, излязъл на 3 април 2009 г., до днес вестникът има за свое призвание и мисия да информира представителите на строителния бранш за всички важни теми. На страниците му място намират и проблеми, касаещи цялото ни общество, които се разпространяват в хилядния тираж на изданието.

Позволете ми да Ви поздравя за постижението – да съхраните и надградите едно печатно издание във времена, когато печатът се измества от други социални медии. Това е достойно за уважение и заслужава широко обществено признание. Всяка от изминалите 15 години е доказателство, че за качествената журналистика времената не са от значение, че безпристрастно отразените теми отекват във времето, а острото перо не може да бъде притъпено от повратности.

Пожелавам още много по 15 лета, в които да развивате дейността си. На прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова и на целия екип желая здраве, благоденствие, свобода на мисълта и словото!

Честит празник!


Инж. Асен Соколов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Смолян: Медийното партньорство с в. „Строител“ е важна част от инициативите ни за привличане на младите към строителното образование

Вестник „Строител“ винаги е бил незаменим медиен партньор на ОП на КСБ – Смолян, в цялостната ни дейност. Днес по повод 15-годишния юбилей на нашата медия не мога да не отбележа, че в. „Строител“ е сред най-важните ни партньори с отличните си идеи, активно отразяване на важните събития и сериозното отношение към случващото се в регионален план и в Областните представителства. В тази посока стои и ролята му в актуалните ни инициативи за насърчаване на интереса на младите хора към строителното образование.

Вестникът се радва на изключителна популярност сред нашите членове, както и сред всички, които имат допирни точки със строителството, благодарение на обективността и професионализма му.

Пожелавам на ръководството и екипа на вестник „Строител“ много нови успехи и значими постижения! Честит юбилей!


Инж. Стамат Стаматов, член на УС на КСБ: В. „Строител” повдига духа на строителната гилдия

Вестник „Строител“ има основна роля за КСБ. Той повдига духа на строителната гилдия. През годините вестникът се превърна в рупор на Камарата на строителите. Чрез медията ние сме информирани за всички новости и до нас достигат проверени новини, а не Fake news.

Колективът на изданието работи изключително професионално. Пожелавам на целия екип още много години да има поводи да ни събира и заедно да отбелязваме създаването на такова велико дело, каквото е в. „Строител“.


Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ: Аз съм изключителен привърженик на изданието и на неговата дейност

Неведнъж съм споделял, че ролята на в. „Строител“ е много голяма. Аз съм изключителен привърженик на изданието и на неговата дейност. Смятам, че ако вестникът се развива по модела, както досега, той ще продължи да е един от стълбовете на Камарата на строителите в България.

Пожелавам на екипа на в. „Строител“ да бъде все така активен и креативен. Никога не спирайте да се развивате, както винаги сте го правили.

Честит празник!


Инж. Светослав Борисов, член на УС на КСБ: В. „Строител” е институция, пламъкът на нашите мечти

Опитвам се да си представя Камарата на строителите без вестник „Строител“, но не мога. Изданието на КСБ е институция, пламъкът на нашите мечти. Посредством него членовете на КСБ осъществяваме връзка помежду си и популяризираме дейността на Камарата пред обществото и институциите.

Искам да благодаря на екипа на в. „Строител“ за неговата всеотдайност и да му пожелая много нови хоризонти на развитие и успехи в работата!