Новини

Продължава ремонтът на близо 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен

Продължава основният ремонт на път II-53 Поликраище - Елена - Сливен. Строителните работи в близо 27-километровия участък бяха временно преустановени през зимата, но с оглед метеорологичните прогнози се възобновява работата в участъка на територията на област Велико Търново. В началото на март се предвижда да се подновят  предвидените дейности и в отсечката в област Сливен. По договор рехабилитацията на трасето трябва да приключи до края на юли.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Второкласният път е основна пътна артерия по направлението Велико Търново – Сливен – Ямбол и свързва Северен централен район с Югоизточен район и АМ „Тракия“. Трасето осъществява пряка връзка с европейския транспортен коридор №8 Гюешево – Кюстендил – София – Бургас – Варна.

За по-бързото изпълнение на ремонта трасето е разделено на два участъка - лот 31а и лот 31б. Лот 31а е в област Велико Търново и е с дължина 11,890 км. Започва на около 600 метра преди кръстовището с път III-4004 Джулюница - Златарица и завършва при мостовото съоръжение в началото на Елена. Лот 31б е в област Сливен и е с дължина 15,1 км. Той включва и част от прохода „Вратник“. Началото на отсечката е при 72-ри км - между селата Майско и Стара река, преминава през с. Стара река и завършва при кръстовището с общинския път за с. Раково в района на местността „Агликина поляна“.

            За изпълнение на строително-монтажните работи в двете посоки е ограничено движението по път II-53 в участъка Миндя – Елена /от 34-и км до 46-и км/. Обходният маршрут в посока с. Поликраище – Дебелец – гр. Елена е по път I-4 Лясковски кантон – Велико Търново, път I-5 В. Търново – Дебелец и път III-551 Дебелец – Плаково – Елена, по който може да преминават само превозни средства до 10 тона и до 10 метра дължина.

Шофьорите, пътуващи за Елена – Дебелец – с. Поликраище могат да използват обходен маршрут по път III-551 Елена – Плаково – Дебелец /само за автомобили до 10 тона и до 10 метра дължина/, път I-5 Дебелец – В. Търново и път I-4 В. Търново – Лясковски кантон.

В посока с. Миндя – гр. Елена обходът е по път III-5302 Миндя – Пчелище и от кръстовището за с. Велчево по общински път до с. Велчево, след което по път III-551 Плаково - Елена, които е отворен само за автомобили до 10 тона и до 10 метра дължина.

За посока гр. Елена – с. Миндя пътуващите могат да преминават по път III-551 Елена - Плаково и от кръстовището за с. Велчево по общински път за селото и след това по път III-5302 Пчелище - Миндя.

Алтернативният маршрут за тежкотоварните автомобили над 10 тона и над 10 метра дължина в посока с. Поликраище – Дебелец – гр. Елена и обратно е по път I-4 Лясковски кантон – Антоново – път III-408 Илийно – Стеврек – Глоговец и път II-53 Константин – Елена.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и стриктно да спазват поставената пътна сигнализация.

Проектът за основен ремонт на 27 км от път II-53 Поликраище - Елена - Сливен предвижда цялостна подмяна на асфалтовата настилка и подобряване на отводняването, нови бордюри, ограничителни системи, пътни знаци и маркировка. Ще се почисти канализацията на Елена и на с. Стара река, ще се подменят решетките и капаците на дъждоприемните и ревизионните шахти. В населените места след ремонта ще има пешеходни пътеки и нови тротоари. В двете отсечки ще бъдат ремонтирани общо 7 големи съоръжения. В участъка на територията на област Велико Търново ще бъдат обновени 5 моста - над река Златаришка при 38-ми км, едноотворен каменен сводов мост над дере при 39-ти км, ж. п. надлез при 40-ти км, мост над река Кринковско дере при 44-ти км и сводов мост над река Златаришка при 45-ти км. В отсечката в Сливенска област ще се ремонтират два сводови моста над река Старорешка.

Изпълнител на строително-монтажните работи на лот 31а е „Пътни строежи - Велико Търново“ ЕАД. Стойността на договора е 18 536 641,09 лв. с ДДС. Изпълнител на лот 31б е „Пътни поддържане - Сливен“ ЕООД. Договорът им е за 31 487 071,65 лв. с ДДС. Строителният надзор и за двата лота е възложен на ДЗЗД ,,Регионални пътища 2020“, с участници ,,Строл 1000“ АД и ,,Три Ес“ ЕООД Стойността на договора е 442 800 лв. с ДДС. Авторският надзор ще осъществи ,,Трафик холдинг“ ЕООД, а договорът е за 18 000 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0031 Лот 31 „Път II-53 Поликраище - Елена- Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области Сливен и Велико Търново“ е 50 826 790.68 лв. с ДДС. От тях 85% или 27 822 606.53 лв. с ДДС са от Европейския фонд за регионално развитие. Националното съфинансиране е 4 909 871.74 лв. с ДДС, а финансирането от АПИ е 18 094 312.41 лв. с ДДС.