Новини

Зам.-министърът на финансите Георги Клисурски: Брутният вътрешен продукт е на най-високото си ниво в историята

„Българската икономика никога не е била по-голяма, отколкото към днешна дата. Брутният вътрешен продукт (БВП) е на най-високото си ниво изобщо в историята“. Това заяви заместник-министърът на финансите Георги Клисурски при представянето на доклада „Преглед на публичните финанси в България“. Документът е изготвен от водещи икономисти на Световната банка и подробно изследва въпросите за фискалната позиция на България след множеството шокове и кризи, приходите, ефективността и ефикасността на държавните разходи, демографските тенденции и тяхното отражение в ключови сектори. Зам.-министър Клисурски посочи, че през 2023 г. БВП се очаква да е около 190 млрд. лв., което го прави два почти пъти по-голям в сравнение със само преди пет години, когато той е бил 100 млрд. лв. По думите му българската икономика бележи постоянен растеж, като за 2023 г. той се очаква да бъде около 2%, което е повече спрямо собствената прогноза на Министерството на финансите за 1,8%. „Дефицитът в бюджета за 2023 г. на начислена основа е около 2,2% от БВП и е изцяло в критериите за присъединяването на страната ни към еврозоната. Този резултат е по-добър от 2022 г., когато беше 2,9%“, коментира Клисурски. Той допълни, че размерът на дълга през 2023 г. е 21,6% от БВП, което с половин процентен пункт по-малко, отколкото към декември предходната година, когато е бил 22,1%. Това поставя България на второто най-ниско дългово ниво сред страните от Европейския съюз и е много по-ниско от 60% спрямо БВП, които се изискват по Маастрихтските критерии. Според заместник-министъра инвестициите – публични и частни, могат да са един от факторите, който ще ускори растежа на икономиката ни и правителството полага съществени усилия за привличане на преки чуждестранни инвестиции, което в последните 10-15 г. не е правено по различни обективни причини. „В момента има огромен интерес от множество наши западни партньори“, категоричен беше той. Второто важно нещо за растежа на икономиката, което коментира Георги Клисурски, са капиталовите разходи в икономиката от гледна точка на публичните инвестиции. „През 2023 г. за първи път изпълняваме почти цялата капиталова програма – на 98%, спрямо заложената в консолидираната фискална програма. От заделените 8,1 млрд. лв. са реализирани 7,9 млрд. лв.“, посочи той. През настоящата година в бюджета са заложени 10 млрд. лв. капиталова програма, което е с 25% повече спрямо предходната година. От тази година те са в специална програма, която е в централния бюджет и на база фактическо изпълнение след представяне на необходимите документи – фактура или сключен договор, Министерският съвет отпуска средствата. По този начин се постига и ефективно разходване на публичните средства. Допълнителен стимул, чрез който правителството цели да стимулира частните инвестиции, е отпускането на държавни помощи до максимално допустимия размер за инвеститорите. „Опитваме се да направим възможно най-лесни инвестициите в капитал за частния сектор, защото в крайна сметка това е основният двигател за тяхното повишаване“, обясни заместник-министърът. Не на последно място Клисурски посочи, че ключов фактор за постигане на икономически растеж са хората и демографията.