Наука

Цветелина Борисова, директор на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“: Контактите ни с ОП на КСБ – Перник, помагат за формирането на бъдещата смяна в строителния бранш

Г-жо Борисова, гимназия „Арх. Йордан Миланов“ е едно от 28-те професионални училища в страната и единствена в област Перник, която ще получи статут на Център за високи постижения в специализираното образование и обучение. Разкажете ни за този успех.

Процедурата е разработена в изпълнение на проект „Модернизация на образователната инфраструктура“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Механизма за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от държавния бюджет на Република България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Общата му стойност е 3 456 630 лв. и е първият мащабен проект, който имаме възможност да осъществим. За нашето училище той означава две неща – приоритетност на образованието, с изключителен акцент върху професионалната насоченост и гарантирана реализация на възпитаниците ни.

Основните дейности, които ще бъдат финансирани при изпълнението на проекта, са две. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане и ремонт на сградата на училището.

В рамките на строителството ще бъдат подменени електрическата, отоплителната и ВиК инсталацията, мрежовата свързаност, камерите за видеонаблюдение, ще бъдат обновени лаборатории и кабинети ведно с изграждането на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания с външен асансьор, както и въвеждане на енергоефективни и енергоспестяващи мерки.

Максималната продължителност на изпълнението е до май 2026 г., но аз и екипът, с който работя, сме си поставили амбициозната цел да приключим до края на настоящата учебна година. Това означава, че ще направим всичко възможно да посрещнем учениците през 2024/2025 г. в изцяло обновената сграда.

Центърът за високи постижения в професионалното образование и обучение сбъдва една моя мечта - да се превърнем в модерно училище с високотехнологична база, предлагащо съвременно обучение, отговарящо на обществените трансформации в XXI век и променящите се изисквания на пазара на труда.

Имате почти 60-годишни традиции и сте отворили пътя към успеха на много млади хора, нали така?

Горда съм с това, че съм директор на едно училище, чиито ученици стават известни публични личности, проектанти и строителни предприемачи, много от тях реализирали се отлично в бизнеса не само на територията на Пернишка област. За отбелязване е, че педагогическите специалисти в гимназията също са възпитаници на ПГТС.

Моята цел като директор e да осигуря условия за качествено образование и заедно с екипа да превърнем нашата професионална гимназия в модерна, безопасна и благоприятна среда, съдействаща за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене, да формираме функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани.

Кои са специалностите, които поддържате, и как ги надграждате?

В нашата гимназия се предлага обучение по интериорен дизайн, строителство и архитектура, компютърна графика, електрически инсталации, водно строителство и парково строителство и озеленяване.

Добрата подготовка се вижда и от успехите на младежите в различни състезания…

Вярно е. Всяка година достигаме до Националния кръг на състезанието „Най-добър млад строител”, организирано под патронажа на Министерството на образованието и науката. Нашите деца участват в няколко дисциплини: „Сухо строителство“, „Облицовки и настилки“, „Зидария“, „Мазилки, шпакловки и бояджийски работи“, в които печелят призови места – индивидуални и отборни. От миналата година участваме и в Националното състезание „Млади таланти” в интериорния дизайн и имаме първо място в една от възрастовите групи. Учениците от специалност „Електрически инсталации” пък стават част от инициативите и състезанията, организирани от ЧЕЗ, и се представят достойно.

Как приемате дуалната система като форма на обучение в средното образование?

Известно е, че това е метод, с който същевременно се натрупва и практически опит в реалното строителство, като това спомага за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда.

Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ си партнира с много фирми, членове на Камарата на строителите в България, в които учениците провеждат практическото си обучение на реално работно място.

Сигурна съм, че добрите ни професионални контакти с ОП на КСБ - Перник, ще продължат и в бъдеще. Съвсем скоро - през март, ни предстои домакинство на регионален кръг от Националното състезание „Най-добър млад строител” и се надявам, че ще имаме неговата подкрепа.