Новини

Фондация „Български строител” ще подкрепя каузи, инициирани от КСБ

Организацията отчете дейността си за 2023 г.

Росица Георгиева

Ренета Николова

На 21 ноември се проведе съвместно заседание на Съвета на настоятелите (СН) и Управителния съвет (УС) на Фондация „Български строител“ в централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ). В него участваха председателят на СН на Фондацията и почетен председател на КСБ инж. Светослав Глосов, членовете на СН инж. Илиян Терзиев, който е председател на УС на КСБ, и д-р ик.н. Николай Иванов, член на КС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“, изпълнителният директор на Фондацията инж. Николай Николов, който е и председател на ОП на КСБ – Бургас, и членовете на УС на Фондацията инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Розета Маринова, член на Комисията по професионална етика (КПЕ) на КСБ, инж. Любка Денева, член на КПЕ и началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Гости на събранието бяха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – София, и изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов.

В началото на заседанието

бе направен отчет за дейността на организацията през 2023 г.

В него бе обърнато внимание, че Фондацията се е включила в дарителската кампания за изграждане на Паметник на обединението „Пилон Рожен“, като се подчерта и ролята на вестник „Строител“ за популяризиране на инициативата сред членовете на КСБ. Подпомогнато е и изработването на макети на пилона в Рожен, които са връчени на всеки дарител. През изминаващата 2023 г. организацията е осигурила награди за участниците в регионални кръгове на състезанието „Най-добър млад строител“. За периода Фондация „Български строител“ е взела участие във форума „Брацигово - Каменният поток на времето“ и за втора година е била сред организаторите на международния форум „История и бъдеще - световното културно наследство на България и Италия“. По време на събитието е станало ясно, че през 2024 г. ще стартира кампания за набиране на средства за спасяване на втория етаж на Боянската църква, който сега е затворен за посетители.

В рамките на заседанието се разгледа отчет за направените разходи и финансираните инициативи през 2023 г.

Беше взето решение със средства от Фондация „Български строител“

да бъдат дофинансирани инициативи на ОП на КСБ – Пловдив, и на ОП на КСБ – Русе.

Областното представителство на Камарата в Пловдив е участвало с дарение при изпълнението на ремонта на изложбената зала на Дружеството на пловдивските художници, като Фондацията ще отпусне средства за довършване на обекта. Начинанието на ОП на КСБ - Русе, е свързано с подпомагане на честването на 75-годишния юбилей на Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ в града. Част от средствата са осигурени от фирми, членове на ОП, а останалите средства ще бъдат предоставени от Фондацията.

Д-р ик.н. Николай Иванов предложи

Фондация „Български строител“ да подпомага основно инициативи, издигнати от КСБ.

Според него даренията, събирани от организацията, трябва да допринасят за повишаване на имиджа и доброто име на Камарата на строителите.

Предложението на д-р Иванов бе подкрепено единодушно от членовете на СН и УС на Фондацията.

Инж. Терзиев даде като добър пример в тази посока изработването и поставянето на паметник на Кольо Фичето пред сградата на КСБ – една инициатива на КСБ и НКСВ, реализирана изцяло с дарения. Паметникът ще бъде официално открит на 30 ноември.

Инж. Николай Николов предложи следващото заседание на Фондация „Български строител“ да бъде проведено през февруари 2024 г.

Дотогава Областните представителства  на Камарата могат да изпращат своите предложения за благородни инициативи или каузи, които УС на Фондацията да разгледа и да вземе решение да бъдат подкрепени през 2024 г.