Новини

НА ЖИВО! Заседание на Столичния общински съвет

Днес се провежда заседание № 1 на Столичния общински съвет.

Като първа точка в дневния ред е записан - Избор на председател на Столичния общински съвет по реда на чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА. Втора точка е организационни въпроси.

Линк: https://www.facebook.com/council.sofia.bg/videos/754803653108627