Наука

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Тазгодишният прием на студенти е успешен

През новата учебна 2023/2024 г. ще продължим и ще доразвием взаимоотношенията си с в. „Строител“

Доц. Хандрулева, пожелаваме Ви успешна учебна 2023/2024 г., през която се надяваме ползотворното сътрудничество между ВСУ и в. „Строител” да продължи. По време на тържеството, на което посрещнахте първокурсниците си, залата беше препълнена. Значи ли това, че държавният прием е осъществен напълно?

За мен в качеството ми на ректор на ВСУ „Любен Каравелов”, както и за цялото академично ръководство на ВСУ ще е удоволствие през новата учебна 2023/2024 г. да продължим, укрепим и доразвием успешно взаимоотношенията си с в. „Строител“, целящи популяризиране на висшето образование в България.

По отношение на реализирания прием на студенти бих го квалифицирала като по-скоро успешен в сравнение с резултатите от проведените кандидатстудентски кампании през последните няколко години. Като напълно осъществен прием не можем да го категоризираме. От една страна, определящ за това е демографският фактор, свързан с броя завършващи гимназисти, а от друга – значение има и желанието на випускниците да продължат своето образование и по-конкретно да го доразвият в сектора на строителството и архитектурата във ВСУ „Л. Каравелов“.

Тазгодишният прием безспорно се отрази много положително и мотивиращо на нашите преподаватели, които с още повече хъс, вдъхновение, ентусиазъм и последователност вървят заедно с нашите студенти по пътя на придобиване на тяхното висше образование, трупане на житейски опит и моралното им израстване.

Пожелавам си все повече успешни кандидатстудентски кампании занапред, мотивирани млади хора, тръпнещи да покорят върховете на знанието и науката с очи, пълни с надежда и желание за знание, каквито погледи безчет ме посрещнаха на 11 септември на откриването на академичната година във Висшето строително училище „Л. Каравелов“.

Какво да очакват Вашите студенти през 2023/2024 учебна година? Какви възможности предлага кампусът на ВСУ и програмата „Еразъм +“, която е важна част от международната Ви дейност?

По отношение на техните очаквания, от една страна, стои качеството на обучението, което ще придобият, а от друга – социално-битовите условия на живот, които Висшето строително училище ще им осигури. Студентите ни трябва да бъдат уверени, че преподавателите възприемат всеки един от тях като свое собствено дете, на което желанието ни е, освен да дадем най-доброто, висококачествено и достъпно висше образование, да го накараме да се чувства по начин, сходен с домашния уют, да има сигурност и спокойствие. Това именно постигаме чрез непрекъснатото обновяване на студентските общежития, за да подобрим условията за живот и безопасността в тях. На следващо място значително удобство във ВСУ е новофункциониращият студентски стол, в който ежедневно се предлага богат асортимент от вкусни ястия. В него студентите могат да се хранят на преференциални цени, като ползват предоставената им от Министерството на образованието и науката държавна субсидия.

Освен това имаме непрекъснато обновяваща се библиотека, съдържаща богат и лесно достъпен ресурс от книги, учебници, монографии и всякакъв друг вид специфични информационни източници, необходими им за обогатяване на придобитите от тях знания и умения. Студентският кампус, разположен в полите на Витоша и същевременно на минути от центъра на града, осигурява нужните социално-битови условия и качествено образование в областта на инженерните и архитектурните науки. С него се създава и необходимото спокойствие за родителите на нашите възпитаници, които могат да бъдат уверени, че поверявайки децата си на нас, те се обучават на сигурно и добре уредено място.

По отношение на „Еразъм +“ ВСУ „Л. Каравелов“ е признат през годините доайен. Европейската програма предлага редица възможности за мобилност на преподаватели и студенти, от които ВСУ „Л. Каравелов“ и други университети в страната се възползват и постигат все по-добри резултати.

Сред гостите на откриването на учебната 2023/2024 г. беше кметът на община Костинброд Трайко Младенов, който изрази своята благодарност към академичното ръководство за подписания меморандум за сътрудничество с ВСУ.

През последната една година ВСУ „Любен Каравелов“ подписа редица споразумения и меморандуми за сътрудничество както с други държавни висши училища и частни университети в страната и извън нея, така и с редица общини. Това стана след решение на Академичния съвет за задълбочаване на връзката на ВСУ с държавната администрация и местната власт. Сключихме споразумения с общините Костинброд, Враца, Ботевград, Самоков и Силистра. Чрез тях целим да оптимизираме корелацията между висшето образование и същинските потребности на местната власт от висококвалифицирани и добре подготвени компетентни млади кадри в областта на строителството във всичките му професионални диференциации и архитектурата. В меморандумите е заложено организирането на съвместни професионални обсъждания по конкретни архитектурни и градоустройствени задачи на общините, общи изложби на проучвания и проекти и публични дискусии, събития за представяне на добри практики, както и партньорство, целящо осигуряването на кариерно развитие и реализация на студентите след тяхното завършване. Това става чрез посещения на място, срещи с експерти, провеждане на учебни и други стажове и практики още в хода на тяхното обучение и преддипломна подготовка.

ВСУ си партнира и с Областното представителство на КСБ в Пловдив.

Основната ни цел е съвместно да укрепим иновациите в строителството и архитектурата, както и предприемаческия дух на учениците от средните училища чрез разработване, тестване и въвеждане на високоиновативна система за обучение.

Вярвам, че чрез такъв тип сътрудничества между представители на публичния и частния сектор и държавната администрация имат за основна и обществено значима задача - преодоляването на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри в ключови сектори на икономиката и бизнеса, приоритизирайки създаването на условия за висше и професионално образование, отговарящо на нуждите на работодателите, и ефективно планиране на образователните програми от страна на висшите училища.