Общини

Любен Сивев, кмет на Кайнарджа: Сред основните ни задачи е да разработим проекти, с които да кандидатстваме за финансиране

Кайнарджа може да усвои по Фонда за общински инвестиции около 6 млн. лв.

Г-н Сивев, какви са приоритетите в дейността Ви начело на община Кайнарджа през 2024 г.?

Една от основните задачи, които стоят пред нас, е да разработим проекти, с които да кандидатстваме за финансиране пред държавата. За да получим средства по т.нар. Фонд за общински инвестиции, трябва да отговорим на изискванията – да разполагаме с подготвени проекти и с издадени разрешения за строеж. Планираме да изпълним проекти за асфалтиране на улици, подмяна на покриви на различни обществени сгради в Кайнарджа, както и за подобряване на водопроводната мрежа.

Какво включва капиталовата програма на администрацията за 2024 г. и кои от обектите в нея можете да откроите като ключови?

Кайнарджа е малка община и собствените финанси, с които разполагаме годишно, са доста ограничени. Бюджетът ни за 2024 г. е малко над 17,5 млн. лв. и почти 12 млн. лв. от тях са средствата от държавата за делегираните дейности. Тоест очакваните местни приходи са малко над 5,5 млн. лв.

Както споменах, ние нямаме голям набор от готови проекти. Затова за 2024 г. отделяме около 200 хил. лв. за проектиране. В момента провеждаме тръжна процедура за избор на изпълнител за подмяна на водопровод в общинския център. Стойността на проекта е 800 хил. лв. В село Давидово също ще се реализират строително-ремонтни дейности на водопровод. Инвестицията там ще е 400 хил. лв. С тези проекти ще се изчерпят собствените ни средства за реализиране на СМР. Затова ще разчитаме на финансиране от държавния бюджет.

Лимитът, които Кайнарджа може да усвои по Фонда за общински инвестиции, е около 6 млн. лв. Вече имаме одобрено финансиране от този източник за ремонт на един физкултурен салон. Друг проект, който очакваме да получи държавни средства, е за подмяна на водопроводна инфраструктура на стойност 2,3 млн. лв. Населените места, които влизат в състава на общината, са малки и в тях няма изградена канализация. Поради тази причина проектите, които реализираме, са насочени само към водопроводната мрежа.

Кайнарджа е пограничен район. Как се възползва местната администрация от възможностите, които дава програмата за трансгранично сътрудничество (ПТС) между България и Румъния?

В рамките на предходните програмни периоди с финансиране от ПТС изпълнихме проект за асфалтиране на 5-километрово пътно трасе. Отделно от това изградихме и митница на територията на община Кайнарджа.

В настоящия период 2021-2027 г. нямаме проекти, с които да кандидатстваме за финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество. Заедно с румънската община Кълъраш подготвяхме предложение за закупуване на противопожарни автомобили, но колегите се отказаха.

Един от въпросите, който винаги се дискутира по време на срещите на ръководството на Камарата на строителите и местните власти, е индексацията на строителните договори. В община Кайнарджа има ли контракти, които да са изменени по Методиката?

Една от компаниите, която работи на територията ни, поиска да бъде променен неин договор, но за съжаление им отказахме. Причината е, че общината няма налични средства, с които да се случи тази индексация.

Има ли интерес в Кайнарджа към програмата за енергийно обновяване, която се изпълнява с финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост?

Община Кайнарджа не може да отговори на изискванията на настоящата програма за саниране. При нас няма достатъчно големи многофамилни жилищни сгради, които да могат да кандидатстват за финансиране по НПВУ.

Как си партнирате с Камарата на строителите в България и по-специално с Областното представителство на организацията в Силистра?

Съвсем честно мога да кажа, че ние работим много добре с ОП на КСБ – Силистра. Винаги когато сме имали въпроси по някои професионални въпроси, или сме срещали някакви затруднения, местните строители са се отзовавали и са ни оказвали помощ. Сътрудничим си с ОП Силистра по всички възможни направления.

На 3 април в. „Строител“ навършва 15 години от създаването си. Какво ще пожелаете на екипа на изданието?

На първо място Ви пожелавам да бъдете здрави. Продължавайте да сте все така точни и акуратни при отразяването на случващото се в сектор „Строителство“. За мен вестник „Строител“ е ценен информационен източник.