Общини

Кметът Радослав Асенов: Годеч развива инфраструктура в очакване на инвеститори

Само заедно ще превърнем града в едно от най-желаните места за живеене в България

Г-н Асенов, няма спор, че голяма част от дейността на всеки общински кмет по-малко или повече е свързана със строителството. При встъпителните си слова след избора през ноември Вие развихте интересни мисли в тази насока, което допадна на нашия екип. И така - какво по-специално Ви вълнува в началото на третия Ви управленски мандат?

Здравейте и добре дошли в община Годеч! Всеки кмет е длъжен да представи пред обществото управленска програма. Качественото административно обслужване на гражданите е най-малкото, за което общинската администрация трябва да се погрижи и да полага ежегодни усилия за усъвършенстването му. Несъмнено най-големите очаквания на жителите на населените места са свързани със строителството и тук вече идва най-отговорното, а именно – да има последователност в развитието на инфраструктурата, т.е. първо да бъде подменена подземната инфраструктура и чак след това да се изграждат улици, тротоари, паркове за отдих, детски площадки и така нататък. При изработване на приоритетните проекти е необходимо много внимателно да се обмисля, че това, което ще бъде построено, ще остане за години напред, и освен че е нужно да бъде удобно, полезно и практично, то по никакъв начин не трябва да пречи или да ограничава бъдещо развитие на съответния район.

За да си добър управленец, трябва да полагаш максимални усилия за развитието на всички населени места на територията на общината.

През 2015 г. първото нещо, с което се захванах, беше по един от най-наболелите проблеми на град Годеч и по-конкретно - липсата на питейна вода вследствие на множеството ежедневни аварии по остарелия и силно амортизиран, изграден преди повече от 60 години водопровод. По най-бързия начин направихме проект за цялостната подмяна на водопреносната мрежа на града. Беше разделен на няколко етапа и благодарение на помощ от държавата, за което изказвам благодарност на тогавашния зам.-министър на МРРБ – Николай Нанков, още през 2016-а започнахме реализацията на първия етап. За следващия спечелихме финансиране от ПУДООС. За останалото, направено до момента, също сме имали помощ от държавата, но основната част от средствата сме осигурявали от общинския бюджет благодарение на добра финансова дисциплина.

В този ред на мисли искам да кажа, че общините не могат да се развиват без помощ от държавата, а заради политическата криза в страната ни в последните години ние, кметовете на малки общини, не можахме да видим такава. За щастие в националния бюджет за 2024 г. се заложиха средства за финансиране на приоритетни обекти.

Това е изключителна помощ, която ще достигне до всички населени места, и е най-разумното и правилно решение.

В края на изминалата година от МРРБ сте получили 1 533 082 лв. за подобряване и на уличната мрежа. Какво успяхте да свършите с тях?

Да, в края на 2023 г. получихме средства за ремонт на улици в квартал „Додовица“, който е един от най-големите в града. Знаете, че са малко за амбициозни проекти, но всяка помощ е добре дошла и е много важна за нас, тъй като благодарение на нея изграждаме съвременна инфраструктура, която се ползва от всички наши съграждани.

В националния бюджет за 2024 г. за община Годеч са заложени 2,6 млн. лв. за реконструкция на пътната инфраструктура в общинския център, с които основно ще ремонтираме 12 улици, а това никак не е малко.

От националния бюджет държавата ни осигури и 2,5 млн. лв., с които през 2024 г. ще осъществим оставащите два етапа от реконструкцията на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията, с която подмяна реално ще завършим водопровода в регулационната част на Годеч.

В тази връзка да Ви попитам как е решен при Вас проблемът с пречистването на питейната вода за града и селата и евентуалното изграждане на ПСПВ?

Резонен въпрос. Искаме, разбира се, да завършим целия воден цикъл на града, но първата задача е да създадем основа за изграждане и на модерна пътна инфраструктура, която върви успоредно с подмяната на водопровода, и след това да направим пречиствателна станция за питейната вода. Т.е., живот и здраве, през 2025 г. планираме да започне работа и по система за пречистване на питейната вода.

Някои от Вашите села са навътре в планината. На места има останали по двайсетина души, как решавате техните проблеми?

Успоредно с ремонта на градската водопроводна мрежа сме работили и за чиста питейна вода в селата. Сериозни ремонти сме правили и правим на довеждащите колектори и голямата идея е, като завършим през настоящата година останалото по тръбите на градската мрежа, да положим усилия и за селата. Но нямаме населени места, където да липсва или да не достига питейната вода. С предимство беше градът, тъй като населението в него е в пъти по-голямо, но за нас всички хора са важни и равноправни, без значение къде живеят.

Докато чаках за интервюто в близко кафене, чух от сервитьорка репликата „Радослав знае всичко!” Всичко за общината ли знаете, г-н кмете?

Полагам всички усилия да бъда запознат с проблемите на хората и най-важното - да работим за тяхното разрешаване. Несъмнено многогодишният опит, който натрупах като кмет, е огромно предимство, но аз гледам от малко по-различен ъгъл. Доверието на хората към мен за пореден трети мандат поражда огромна отговорност и няма място за успокоение или почивка, а напротив – трябва да надграждаме постигнатото постоянно.

Малцина знаят, че Годеч е имал свое училище още през 1848 г. във воденицата на даскал Младен. Какво е положението с образователната инфраструктура днес?

За съжаление демографската криза не ни подмина през годините и в момента на територията на града има едно средно училище с две учебни бази и една детска градина също с две бази. За мен е прекрасен фактът, че броят на малчуганите в детската градина расте. Условията там са прекрасни. През 2020 г. успяхме да реализираме проект за ремонта й със средства от Държавен фонд „Земеделие“ на стойност около 1 млн. лв. В База 1 на училището също направихме ремонт чрез спечелен проект пред ДФЗ за малко над 1 млн. лв.

От прозорците на Вашия кабинет се вижда чудесно саниран панелен блок, кога е направен?

 Успяхме да санираме блок №9 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради през 2017 г. Сега по новата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към Националния план за възстановяване и устойчивост община Годеч подаде 13 предложения, но за съжаление не сме одобрени по нито едно, а сме в списъка с резервите. Надявам се на национално ниво нещата да бъдат преосмислени и да бъде създаден нов ранкинг, на база на който да бъдат одобрявани проекти във всички населени места.

Какво става в селата дълбоко в планината? Прекрасният въздух, добрата пътна инфраструктура достатъчни ли са като фактори хората там да изграждат вили, нови домове, заведения за отдих? Да осъвременяват старите си бащини къщи?

 Многократно по различни поводи съм казвал, ще го повторя и пред Вашата медия, която всеки петък най-редовно чета, че община Годеч е като един малък нешлифован диамант. Ние разполагаме с невероятна природа, огромен капацитет за развитие на културен и духовен туризъм. Имаме много църкви, манастири, свети места, водопади, скали и редица други природни забележителности.

На територията ни се намира и единият от трите скални манастира в България, а именно Разбоишкият манастир „Въведение Богородично”, разположен в дефилето на р. Нишава в непосредствена близост до с. Разбоище и на 11 км от Годеч. Точни сведения за неговото възникване не са запазени, но монашеството в този район има дълга история. Още през Средновековието скалните пещери са били заселени от монаси отшелници. През XVIII–XIX в. възникнал и същинският манастир, като главната му църква била вградена високо в скалите и останала извън комплекса. В него неведнъж са отсядали Васил Левски и съратникът му отец Матей Преображенски.

 Затова една от основните цели на общината е именно развитието на туризма в различните му аспекти. Близостта ни до столицата е още една от причините в бъдеще да има все повече инвестиции в къщи за гости и заведения за хранене. Ако се разходите из града, а както разбирам, Вие вече сте го направили, вероятно сте констатирали, че и в самия град активно се строи. С пъти нараства РЗП всяка година, видно от строителните разрешения, и това се дължи най-вече на прекрасната природа и неповторимия въздух, с който Господ ни е дарил. Ползата е за всички.

 

Разбирам, че тук няма безработни, а в Бюрото по труда има доста обяви за търсене на работна ръка в различни направления. Това значи ли, че икономическото развитие е налице?

Имаме 2-3 по-големи предприятия, които осигуряват работа на сериозна част от населението, но като цяло се нуждаем от нови инвеститори. Допреди години никой не проявяваше интерес основно заради лошата инфраструктура към града, но към ден-днешен от столицата до Годеч се пътува само по нови ремонтирани пътища. Използвам възможността чрез Вас да отправя апел към всички предприемачи: „Елате да инвестирате в Годеч!“

 

МИГ „Берковица - Годеч” вече има над 10-годишна история?

Да, на територията на двете съседни общини тази структура работи много добре вече дълги години. За новия програмен период към нашия МИГ се присъедини и община Драгоман. В страната с тези инициативни групи се постигат едновременно различни добри ефекти, като се започне от това, че предварително се обследват населените места и нуждите на бъдещите бенефициенти, на база на което се изработват основните стратегии за целия процес. Населението е достатъчно добре информирано благодарение на множество срещи с представители на МИГ и възможностите за финансиране по проекти.

Община Годеч има много спечелени и реализирани проекти чрез МИГ „Берковица - Годеч“, но най-важното е, че доста местни фирми също реализираха идеите си, спечелвайки европейско финансиране.

И накрая, г-н Асенов, като Ви благодаря за изчерпателното интервю, да Ви задам и традиционния въпрос: „Какво още има да казва кметът на Годеч на своите съграждани, на своите колеги от страната, а и на българските строители, които реално променят визията и на Вашия град?

 На нашите строители от сърце пожелавам здраве. На техните мениджъри - пълни екипи с мотивирани хора, нови и големи обекти, с които да променят и градовете, и селата на България.

На колегите кметове пожелавам с много хъс да развиват населените места, а в личен план – да имат и време за своите семейства и приятели.

На всички жители на община Годеч пожелавам да бъдат здрави и единни. Да вярват в доброто и човещината. Само заедно ще успеем да превърнем Годеч в едно от най-желаните места за живеене в България.