Общини

Кметът Станислав Владимиров: Община Перник планира през 2024 г. да изпълнява ремонти на пътна, образователна, спортна и културна инфраструктура

Развитието ни е невъзможно без привличане на инвеститори, гъвкава финансова политика и силна икономика

Г-н Владимиров, приемете поздравления от името на КСБ, Съвета на директорите и от екипа на в. „Строител“ за преизбирането Ви за кмет на община Перник. Пожелаваме Ви успех! Какви са приоритетите Ви за новия мандат?

Благодаря! Без силна икономика с висока добавена стойност няма как да има средства, за да се превърне Перник в проспериращ, развит, зелен и добър град за живеене и работа. Благодарение на растежа на местната икономика можем да решим много проблеми – в екологията, инфраструктурата, транспорта, да развием младежките и културните дейности и спорта. Перничани искат да им се предложи път за напредък в града. Надявам се заедно с моя екип да продължим да привличаме все повече хора от Перник към нашата кауза, за да изградим един нов и модерен град.

Имаме енергията и волята и през този мандат да не спираме да действаме по заложените приоритети и да продължим с ускореното развитие на общината. Продължаваме да работим за дигиталната община, за да се повиши публичността и откритостта на дейността на администрацията. Развитието ни е невъзможно без привличане на инвеститори, гъвкава финансова политика и силна икономика – нещата, върху които се основава политиката ни през този мандат. Когато имаме добре работеща икономика и добре работещи фирми, тогава ще имаме повече приходи в местния бюджет и ще продължим да решаваме проблемите на Перник. Основните ни приоритети заедно с осигуряването на по-благоприятен бизнес климат са подобряването на качеството на въздуха, модернизирането на транспорта и инфраструктурата, осветление до всяка точка на общината, подпомагане на общинските лечебни заведения, надграждане на социалните услуги и още много. По всички тях работим още от началото на предишния мандат и няма да спрем, докато Перник не се превърне в най-добрия град за живеене в България.

Кои са първите задачи, с които трябва да се заемете?

Дейностите по важните приоритети в общинската администрация не са спирали по време на предизборната кампания. Продължаваме да работим по реализирането на управленските си задачи и подобряването на всички сфери от живота в Перник. Наред с инфраструктурата се стремим да повишим качеството на всички услуги, предлагани от общината, за да могат перничани да ги използват пълноценно.

Сред важните въпроси пред новите ръководства на местните власти е изготвянето и приемането на бюджетите за догодина. Каква планирате да е финансовата рамка на общината за 2024 г.? Какъв ще е размерът на строителната програма?

Все още подготвяме разчетите за Бюджет 2024 г., но мога да гарантирам, че работата по развитието на Перник няма да спре и през идната година. Планираме ремонти на основни улици, изграждане на кръгови кръстовища, обновяване на образователна, спортна и културна инфраструктура, инвестиции в подобряване на подземните комуникации. Също така разширяване на обхвата на видеонаблюдението, което вече се извършва с над 400 камери, подмяна на улично осветление на още отсечки в цялата община и много други. Това са все неща, в които сме насочили усилията си вече четири години, и ще продължим последователната си политика.

Как планирате да се развива транспортната инфраструктура в общината през 2024 г.?

В Перник по четири основни градски линии вече почти година се движат 13 нови газови автобуса. Съвсем скоро по още една линия ще тръгнат и 5 електрически. Работим за закупуването на още нови автобуси, за да обновим автопарка на градския транспорт, за да бъде модерен, бърз и сигурен за съгражданите ми. Наред с това е нужно заедно с държавата да насочим усилията си към подобряването на жп транспорта, за да намалим автомобилния трафик между Перник и София.

Казахте, че модернизирането на образователната, спортната, екологичната, културната инфраструктура е приоритет. Какви проекти се реализират в тези сфери?

Вече сме на финалната права на изграждането на два големи и важни обекта – новия учебен корпус със закрит плувен басейн в сградата на ОУ „Св. Иван Рилски“ и ПМГ „Христо Смирненски“ и зданието на Международния младежки център в Перник. Продължава ремонтът и на една от емблемите на града ни – Двореца на културата, който е и най-голямата културна сграда в Перник. Работим по обновяването на зала „Борис Гюдеров“, която е най-голямата спортна зала в областта.

В този мандат ще започне реновиране на сградите на VI СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на ДГ „Райна Княгиня“, където предвиждаме и прилагане на мерки за енергийна ефективност, които ще превърнат детската градина в обект с близко до нулево потребление. Спечелен е и проект за изграждане на физкултурен салон на едно от най-големите училища в Перник - СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“, за което текат и процедури по съгласуване с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата, тъй като сградата е паметник на културата.

Имате ли подготвени проекти, с които да кандидатствате за европейско финансиране, или такива, които вече се изпълняват или са пред старт?

В отговора си на предишния въпрос споменах част от големите ни проекти с европейско финансиране. Благодарение на работата по европроекти успяхме да развием и социалната си инфраструктура, като изградихме центрове за подкрепа и настаняване на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и хора с различни увреждания. На дневен ред е въвеждането на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОД МВР – Перник, както и по проекта GoGreenLocal, който цели повишаване капацитета на общините Перник и Бобов дол за разработването и прилагането на активни политики за намаляване емисиите на парникови газове и адаптация и смекчаване на климатичните промени. С европейски средства обновихме автопарка на градския транспорт и до края на годината броят на новите екологични автобуси, които се движат по градските линии, ще стане 18.

Какъв е интересът в Перник към програмата за енергийно обновяване на сгради, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)?

По първия етап на процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ на НПВУ са подадени проектни предложения за 31 обекта в Перник. В момента тече оценката по етап I, както и за проектите „Екологосъобразна мобилност“ и „Развитие на устойчива градска мобилност в Перник и Брезник“.

По отношение на модернизирането на ВиК инфраструктурата какво планирате да се случва в общината? Наскоро имаше протести на хора от квартали, които бяха останали без водоподаване.

В началото на миналия мандат ВиК мрежата в Перник бе в лошо състояние. Голяма част от нея бе амортизирана, авариите бяха ежедневие, бяхме и в първите места по загуби на питейна вода. По време на водната криза в Перник успяхме с помощта на държавата да подменим 60 км водопроводи в града, както и довеждаща инфраструктура, започна и изграждането на новата пречиствателна станция за питейни води, за която обаче са нужни още средства. През 2021 г. благодарение на финансовата дисциплина успяхме да отделим над 5 млн. лв. собствени средства, за да продължим работата по подмяна на подземната инфраструктура. Осъвременяването на водопроводите и водния цикъл ще ни позволи да изпълняваме и ремонти на улиците в града, защото без сменени тръби полагането на нов асфалт е само прахосване на публичен ресурс. Чисто имиджово подмяната на подземната инфраструктура не носи дивидент, но е важно хората да имат достъп до качествена услуга.

Как работите с ОП на КСБ – Перник? По какви направления можете да си бъдете взаимно полезни?

Сътрудничеството ни с Областното представителство на КСБ в Перник винаги е било плодотворно. Организацията е представена от местни фирми, които работят добре не само с общината, но и помежду си. Нужно и важно е да засилим диалога си относно стратегически въпроси, за да можем да ги предаваме на компетентните държавни институции.

Какво е мнението Ви за рубриката „Кметовете говорят“, която в. „Строител“ реализира съвместно с Националното сдружение на общините в Република България?

Това е поредната инициатива на вестник „Строител“, която подпомага работата на местните власти. Поздравявам екипа на изданието за активността, която проявява.