Общини

Кметът Пенчо Милков: Община Русе притежава голям потенциал и привлича все повече инвестиции

Ще продължим с благоустройството на града и малките населени места

Г-н Милков, приемете поздравления от името на КСБ, Съвета на директорите и от екипа на в. „Строител“ за преизбирането Ви за кмет на община Русе. Пожелаваме Ви успех! Какви са приоритетите Ви за новия мандат?

Сърдечно благодаря за поздравленията! Ще продължим с благоустройството на града и малките населени места от общината. Важно е да подобряваме средата, в която живеем. Русе притежава голям потенциал и привлича все повече инвестиции. Обособява се като втория индустриален център в страната след София област. Ще работим за повишаване на стандарта на живот. Стремим се да привличаме високотехнологични компании и в града ни бяха инвестирани немски, италиански и австрийски капитали за автомобилната и производствената индустрия. Добър показател е, че български предприемачи също избират Русе, а местните компании се разширяват.

Сред приоритетите ми за следващите 4 години са инвестиции в образованието, културата, спортната активност, сигурността на хората и всички важни области, които ще направят Русе притегателно място за живеене и правене на бизнес. Ще продължим да развиваме подкрепата за родителството.

Естествено чистотата на въздуха и на средата е от първостепенна важност. Това е чувствителна тема за нас, русенци, от десетилетия. Направихме редица стъпки в тази посока, като последните актове за неприятни миризми срещу някои от предприятията ни обнадеждават, че пред нас се откриват и нови правни възможности за противодействие.

Кои са първите задачи, с които трябва да се заемете?

И през този един месец на предизборна кампания, както и във време на кризи винаги съм държал оперативната работа да продължи. Много задачи стоят пред нас и време за губене няма.

На първо място не бива да забравяме, че настъпва зима, и макар при нас в последно време да не е толкова изразена със снеговалежи, имаме много дейности, които трябва да осигурим по опесъчаване, за да е безопасна средата.

От друга страна, в по-дългосрочен план в момента полагам усилия за сформирането на работещо мнозинство. С толкова фрагментиран местен парламент приоритетно усилията ми ще са насочени към това да открием допирни точки, за да може работата да върви и развитието на Русе да не спира.

В предходния мандат започнахте мащабна кампания за обновяване на транспортната инфраструктура в общината. Как планирате тези дейности да продължат през 2024 г.? Кои ще бъдат големите обекти в това направление, които ще реализирате в следващите години?

Докато атмосферните условия позволяват, работата по възстановяването на улиците и тротоарите ще тече с пълна сила. Правим основен ремонт на ул. „Плиска” с държавно финансиране, където освен пътните платна се изграждат и тротоари с велоалея. С кредитни средства се ремонтират участъци от улиците „Хан Крум”, „Бистрица” и „Проф. Асен Златаров”. Подготвя се документацията за основния ремонт на още над 20 улици с привлечен капитал, а ул. „Доростол” и „Тулча” ще се рехабилитират цялостно с финансиране, отпуснато от Министерския съвет миналата година.

Много активно се работи и по новата детска градина в центъра, скейтплощадката, както и по третата в страната анаеробна инсталация.

Когато говорим за градска инфраструктура, не бива да забравяме и осветлението. В тази посока имаме два големи проекта, които вече стартираха. С финансиране по Норвежкия финансов механизъм подменяме осветлението с енергийно ефективно в кварталите „Дружба 1, 2 и 3”, „Чародейка - север и юг”, както и на десетина главни улици и булеварди. Изградихме и още две фотоволтаични системи, с които общият брой на тези съоръжения върху общинските сгради става седем.

В края на октомври подписахме и договор с гарантиран резултат (ЕСКО), съгласно който инвеститор ще подмени уличното осветление с енергийно ефективно в останалите райони, включително в кв. „Средна кула” и „Долапите”, за своя сметка. След изпълнение на дейностите и само при доказване на икономиите общината ще пристъпи към изплащане на инвестицията на вноски от спестените средства. Планира се общо 4418 осветителни тела да бъдат подменени по договора, като по този начин ще се спестяват близо 24% от разходите за електроенергия в Русе, 59,88% от тези в кв. „Средна кула” и 47,64% в кв. „Долапите”.

Какви са плановете Ви за развитие на образователната, спортната, екологичната, културната инфраструктура по време на мандата?

За изминалите четири години успяхме да направим много в тези сфери. Всяко русенско дете се обучава безплатно на роботика в детската градина, осигурихме часове по софтуерно кодиране и за учениците в начален етап, за да улесним родителите максимално. Същевременно ежегодно подкрепяхме бюджетите на детски градини и училища за подобряване на средата в тях. Тази политика ще продължи. Желанието ми е да надградим както образователната програма, така и започнатата подкрепа за ремонти на сградите.

В спорта също отбелязахме огромен напредък. Русе стана домакин за първи път в историята си на Световно първенство по кану-каяк маратон. Това доведе до пълно обновяване на гребната ни база, сега развиваме и другите клубове наоколо. През 2025 г. ни очаква и Световно по драконови лодки, което, вярвам, ще се превърне също в голяма атракция за цялата страна.

Инвестирахме значителни общински средства както за ремонт на общинската спортна база, така и за пряка подкрепа на спортовете. Така за 4 години успяхме да подпомогнем 66 русенски клуба. Както и при образованието, средствата за спорта също ще се увеличават, но ще заложим и стриктни критерии за разходването им.

Що се отнася до културата – отново ще водим активен диалог с културната общност в Русе, която е със сериозен опит и е голям двигател за града ни. Надявам се съвместно да създадем нови културни продукти, да развием идеята за културния чек, който предоставяме на абитуриентите, и заедно да направим операта и театъра все по-привлекателни за младите. Моя цел е да продължим да подкрепяме самодейните състави и читалищата при повишена отчетност, защото те са основните пазители на българското в забързаното ни ежедневие.

Докъде стигна проектът за внедряване на географско-информационна система в община Русе за гражданите? Какво предстои да се случва в това направление?

Процесът не е спирал, защото това е една непрекъснато разрастваща се система, чието предназначение е да се пълни с данни за улеснение на хората. Голямата ми цел е русенци да свикнат с нея, да я ползват наистина и това да спестява време и ресурси на тях и на администрацията. От слоевете на системата в момента русенци получават безплатно и в реално време информация за общинските обекти, отдавани под наем, паркингите за платен престой, спортните клубове, училища, детски градини, социални услуги, културните обекти и много други.

Това е начин да сме близо до хората, но и да им се даде възможност да следят непосредствено процесите. Имаме и слоеве с обновеното LED осветление, които тепърва ще се увеличават предвид двата проекта, които реализираме. Така гражданите ще могат да проследяват къде се разходват общинските и европейските средства.

Един от първите слоеве бе т.нар. Екологичен кадастър, описващ промишлените предприятия и съединенията, използвани и отделяни от тях при дейността им в различните индустриални зони на Русе. Това също повишава прозрачността, що се касае до темата с въздуха.

Сред важните въпроси пред новите ръководства на местните власти е изготвянето и приемането на бюджетите за догодина. Каква планирате да е финансовата рамка на общината за 2024 г.? Какъв ще е размерът на строителната програма? Кои ще бъдат знаковите обекти, които ще се изпълняват в Русе?

Рано е да се говори за бюджета ни за 2024 г., все пак приехме този за 2023 г. едва през септември. Всъщност това е и най-големият бюджет в историята на Русе – удвоен спрямо финансовата рамка, която заварих 2019 г.

Надявам се тенденцията да се запази, защото повишението не се дължи на друго, освен на постъпателните ни действия към министрите, издействането на повече средства по всяко държавно перо, както и отличната събираемост с отварянето на различните пътища за онлайн плащания. Положихме наистина много усилия за този бюджет и се надявам следващият да ни позволи да продължим мащабната програма за възстановяване на градската среда и строителството на големите инфраструктурни проекти, които са започнати през миналия мандат – плувните комплекси в Младежкия парк и в двора на СУ „Васил Левски”, детска градини и доста други обекти.

Подготвя ли общинската администрация проекти, с които да кандидатства за европейско финансиране? Има ли такива, които се изпълняват или предстои да стартират? Какви проекти сте подали по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)?

Разбира се, готвим се усилено за настоящия програмен период 2021-2027 г. и дори имаме първите одобрени проекти по НПВУ. Предстои въвеждането на мерки за енергийна ефективност и изграждане на STEM среда в ОУ „Отец Паисий“, ДГ „Зора“ и ДГ „Слънце“.

Освен това по първия етап на програмата за енергийна ефективност за многофамилни жилищни сгради депозирахме 34 обекта. Община Русе бе една от малкото в страната, която осигури бюджет от 1 млн. лв., с който помогна на 26 от сдруженията на собствениците да извършат енергийни обследвания и да издадат технически паспорти на зданията в срок.

По Плана кандидатстваме още с проект за енергийна ефективност на общинска сграда, в която се обслужват граждани, и с реформирането на един от най-големите домове за възрастни хора в страната.

По Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI A „Румъния България 2021-2027“ подготвихме страхотен проект за обособяване на нови паркови зони в Русе и Гюргево. Често провеждаме анкети сред русенци и този път не пропуснахме да се допитаме до тях за мнение. Те приветстваха идеята да обособим напълно нов парк със зони за отдих, култура и спорт върху запустял терен в един от кварталите ни. Стискаме палци предложението да получи финансиране.

Вестник „Строител“ има желание да инициира работна среща между ръководството на КСБ, ОП на Камарата в Русе и ръководството на общината. Какви са темите, които бихте искали да обсъдите с Камарата?

Задължително такава среща трябва да има. Вярвам, че основният въпрос на нея би бил този за недостига на кадри, защото той стои и пред мен като работодател, но и пред мениджърите в частния сектор. В общините има наистина голям дефицит на строителни експерти. За нас това са ключовите пътни-, електро- и ВиК инженери. Малкото налични специалисти предпочитат да работят в частния сектор, защото в администрацията има праг на възнагражденията, които могат да им бъдат осигурени.

Това е наистина сериозен проблем. Затова смятам, че поне на местно ниво можем да търсим съвместно решение. Вече няколко години работим по програмата за дуално обучение с Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев“ в Русе. Това ни дава възможност да обучаваме младежите в общинското предприятие „Комунални дейности“ и да ги запалим за работата. Разчитам, че част от тях ще бъдат привлечени от идеята да създадат нещо с ръцете си, което ще остане от тях за поколения напред. Естествено не всеки гледа толкова идеалистично на нещата.

Как работите с Областното представителство на КСБ в Русе?

Партнираме си отлично с ОП на КСБ – Русе, и вярвам, че и в бъдеще ще бъде така. В основата на добрите отношения винаги стои диалогът и мисля, че съм показал неведнъж, че съм човек, който държи на контакта със строителния бранш.

Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението Ви за изданието на КСБ?

Вестник „Строител“ е много важен, защото с него успявам да се информирам за последните тенденции в строителството. Подобряването на градската среда, цени на строителните материали, нови и работещи идеи за облика на града – това са все теми, които живо вълнуват всеки кмет и неизменно присъстват в изданието на КСБ. Ценно е да имаш сигурен източник, на който да се довериш.