КСБ

КСБ и СО обсъдиха инвестиционните проекти, които ще се реализират в София

Двете страни ще инициират съвместна среща с министерствата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите по темата индексация

Росица Георгиева

Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) проведоха работна среща, на която обсъдиха инвестиционните проекти, които ще се реализират в София през 2024 г. с финансиране от различни източници – капиталовата програма на СО, Инвестиционната програма за общински проекти, изпълнявана със средства от държавния бюджет, Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програма „Развитие на регионите 2021-2027“. Сред дискутираните теми бяха индексацията на строителните договори, облекчаването на процедурите за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители и подобряването на условията за бизнес и инвестиции в столичните райони. В срещата от страна на СО участваха кметът на София Васил Терзиев, зам.-кметовете по „Финанси и здравеопазване“ и вр.и.д. по „Обществено строителство“ Иван Василев и по „Правен и административен контрол“ Никола Лютов. Камарата бе представена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Егмонт Якимов и инж. Стефан Тотев, членове на ИБ и УС, инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. Двете страни се договориха да инициират провеждането на съвместна среща с минис­терс­твата на регионалното развитие и благоустройството и на финансите, на която да бъдат поставени проблемите, свързани с индексацията, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите. Началото на срещата даде кметът Васил Терзиев, който заяви, че заедно с екипа си работи по реализиране на заявените приоритети. „Вече сме на финала на създаването на онлайн приложение, в което всеки заинтересован ще може да следи изпълнението на капиталовата програма на общината за съответната година. Отделно от това систематизираме и достъпен списък с идеи на районните кметове, за да бъде ясно какви са намеренията за развитие на града.

В друга част от това приложение ще бъдат обявявани обектите в процес на проектиране, за да може, ако има някакви забележки по тях, да бъдат отразени своевременно“, каза той и добави, че целта е да се оптимизират процесите, да се съкратят сроковете и минимизират обжалванията, които бавят процедурите, както и да се осигури прозрачност и всички участници в строително-инвестиционния процес да разполагат с еднакви данни. Васил Терзиев посочи също, че администрацията работи и за облекчаване и опростяване на обществените поръчки от гледна точка на техническите задания. „Идеята ни е да избегнем някои от недобрите практики в миналото. Да има предвидимост и да може да дадем по-дългосрочен хоризонт как ще се развива общината“, каза той. Терзиев подчерта, че СО ще изисква проектите да се изпълняват в срок и с необходимото качество. „Ако някой Ви каже нещо по-различно, значи има смущения в сигнала“, подчерта Терзиев. Той съобщи, че се предвижда на районните кметове да се предоставят допълнителни средства, които те да използват за проектиране на обекти. „Идеята ни е да подобрим проектната готовност. Имаме огромен набор от предложения, от които ще изберем кои обекти да проектираме. Едва след това ще търсим източници на финансиране за реализирането им“, обясни кметът. Според него, ако има добра проектна готовност, винаги след това може да се осигурят и нужните средства – било от местния бюджет, НПВУ, европрограмите. „В тази посока имаме много добър пример в лицето на „Метрополитен“ ЕАД. Това, което изп. директор на дружеството проф. д-р инж. Стоян Братоев е наложил като стил на работа, искаме да стане факт и в СО. Резултатите от всичко, което правим сега, ще се видят през 2025 г., когато планираме за всички обекти, които се проектират сега, да се провеждат процедури“, заяви Васил Терзиев. След него думата взе зам.-кметът Иван Василев. Той информира, че заедно със зам.-кмета Лютов са извършили проверка на цялата документация в направление „Обществено строителство“. Целта е била да се преодолеят всички натрупани забавяния в търговете и възлаганията, като така би следвало да се увеличи темпът на работа. „Започнах проверки на различни строителни обекти - например бул. „Филип Кутев“, бул. „Рожен“, детски градини. Амбицията ни е да покажем реално какво се случва в София и да се запознаваме с напредъка на СМР на място. Изключително важно е качеството на изпълнението“, изтъкна той. Василев припомни, че капиталовата програма на СО за 2024 г. е малко над 600 млн. лв., към които се добавят и 100 млн. лв. от държавния бюджет. Сред приоритетите са изграждането на булеварди, на връзките на Северната скоростна тангента с останалите пътни трасета, обособяването на многоетажни паркинги, строителството на детски градини и други. „Към момента сме подписали споразумения с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на

19 проекта на обща стойност малко над 50 млн. лв.

Очакваме до края на юни да сключим договори и за останалите проекти, включени в списъка към Държавния бюджет, които също са за около 50 млн. лв. По проектите за енергийно обновяване на жилищни сгради с финансиране от НПВУ имаше известни трудности, които отстранихме, и процесът вече стартира в район „Слатина“, а в останалите предстои“, обясни Василев. Той допълни, че се работи по финализирането на проектите с финансиране от Програма „Развитие на регионите“ и предстои подготовката на търговете за тях. СО има подготвени проекти за развитие на ВиК инфраструктурата в кв. „Модерно предградие“, кв. „Кръстова вада“, кв. „Горубляне“, кв. „Горна баня“ и с. Курило. Предстои да стартира изграждането на дубльор на колектора по бул. „Симеоновско шосе“. Василев информира, че през всеки от следващите месеци ще бъдат обявявани обществени поръчки за модернизация и изграждане на ВиК инфраструктура. В процес на подготовка е и вторият етап от проекта за ремонт на водопроводната инфраструктура с финансиране от „ОПОС 2021-2027“. „Предложението ни е за около 230 млн. лв. Някои от проектите в него вече са разгледани и са върнати за отстраняване на констатирани недостатъци“, добави той. Никола Лютов обърна внимание на създаваните проблеми от последните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП). „Възникнаха някои казуси, тъй като районните администрации бяха с разбирането, че ще бъдат възложители по ЗОП. Имаме решение, което ще стане факт, и търговете ще се обявяват от централизирано звено към СО“, обясни още той. Друга важна тема, която обсъдиха присъстващите, бе

индексацията на строителните договори.

Кметът обясни, че към момента се изпълнява решението на предишния Столичен общински съвет за промяна на стойността на договорите с 15%. „Според направените разчети ще са необходими около 200 млн. лв. за индексация на договорите, които обаче не са осигурени. По-голямата част от тази сума е за индексацията на договори за разширението на метрото. За по-голям размер на промяна на контрактите е нужно да потърсим помощ от държавата“, обясни Васил Терзиев. По думите му СО е изплатила индексации в размер на 28 млн. лв. и предстои изплащането на още 8,8 млн. лв. Инж. Благой Козарев припомни, че проблемът с индексацията дълго време не намира своето решение. „Строителите не спират изпълнението на различните проекти. Ние смятаме, че след като има решение на Министерския съвет, то трябва да се изпълнява. Но това не се случва навсякъде. Така строителите се поставят в трудна ситуация. Има общини, в които се прави промяна с 10%, тъй като това са възможностите. В други се отпускат 25% или дори 50% от стойността на контрактите, като тези средства не се дават на всички изпълнители“, коментира той. Инж. Козарев подчерта, че КСБ счита, че индексацията трябва да се прилага по еднакви правила за всички, а не да се дава възможност за интерпретации от различните възложители. Инж. Илиян Терзиев заяви, че КСБ е започнала да работи по въпроса за промяната на строителните договори още преди три години. Браншовата организация е проучила и опита на останалите европейски държави. „Проблем е, че има Методика, но няма правилник за прилагането й. Това поражда възможността за един изпълнител да има средства, а за друг да не се осигуряват“, поясни той. Според него много проблеми могат да се решат с въвеждането на правилата на FIDIC, но зад тази идея трябва да застанат съответните държавни институции. Председателят на УС на КСБ представи и инициативата на Камарата да преведе новите издания на Зелената и на Бялата книга. Двете страни се договориха за организирането на обща среща с министерствата на финансите и на регионалното развитие и благоустройството, на която да бъдат дискутирани проблемите с индексацията, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите, както и необходимостта от осигуряване на нужните средства.  Инж. Стефан Тотев коментира, че провеждането на такава съвместна среща би било от полза не само за строителните фирми и за СО, но и за останалите общини. „Ясно е, че местната власт няма откъде да осигури такъв голям ресурс, за това трябва да се търси помощ от държавата, пред която да се обяснят проблемите“, каза още той. Инж. Любомир Качамаков постави въпроса за качеството на проектите. „Много е важно да изисквате проектирането да бъде с необходимото качество. Защото то е в основата на проблемите, които ние след това имаме с Вас като възложител. Вие имате инструментите да контролирате процеса на проектирането, а ние се включваме на един последващ етап от реализацията на проектите“, коментира той. Инж. Качамаков подчерта, че друг проблем, пред който са изправени строителите, е разпределението на отговорностите. „И по тази причина проучихме опита в света. Договорите по FIDIC се използват повече от 70 години и затова искаме да наложим правилата им. Чрез тях ще може да решаваме всички възможни затруднения, дори и индексацията“, подчерта той. Зам.-председателят на УС на КСБ припомни, че Камарата е направила превод на Жълтата книга. „Сега работим за въвеждане на правилата, разписани в Зелената книга. Тя е опростена като администриране, но носи всички ползи на останалите книги. Ако сега не се предприемат някакви стъпки, след две години ще водим същия разговор на същите теми“, категоричен бе инж. Качамаков. Арх. Иван Несторов обърна внимание на подготовката на техническата документация по различните проекти и дейността на Направление „Архитектура и градоустройство“ към СО. „Не може да се одобрява проект и да се дава разрешение за строеж при проект, който е непълен. Трябва да има всички необходими детайли. Документацията трябва да се гледа от специалисти. Според мен е важно да се търсят експерти в сферата“, подчерта изп. директор на КСБ. Той добави, че най-лесно се освобождават хора и много трудно се намират кадри, които да имат отношение към работата си. Арх. Несторов подчерта, че е нужно

активно да се работи за дигитализиране на строително-инвестиционния процес. 

В рамките на срещата беше обсъден и въпросът с обжалването на търговете и възможностите това да бъде ограничено. Почетният председател на КСБ инж. Светослав Глосов постави два въпроса – за разширението на Софийския околовръстен път (СОП) и за отчуждаванията на частните терени в различните столични квартали. Иван Василев сподели, че разширението на СОП е сред приоритетите на СО и се работи по проекта. По отношение на отчуждаванията на частните терени Васил Терзиев обясни, че е проучен опитът на други градове. „Нямаме финансова възможност за откупуването на частни имоти и обмисляме оформянето на „зони на намеса“, които да се проектират спрямо това, за което ще се използват. След това предвиждаме да се наложат параметрите за строителство и чрез публично-частни партньорства да изградим необходимата инфраструктура и накрая да се пристъпи към строителство на сгради“, коментира той. Кметът Терзиев добави, че по този начин се осигурява нужното за развитие на цялата зона, а не се работи на парче. Инж. Илиян Терзиев изрази подкрепата на КСБ към търсене на възможности за ПЧП и посочи, че има желание от бизнеса за реализирането на проекти чрез публично-частно партньорство. Председателят на КСБ увери ръководството на СО, че може да разчита на съдействието и експертизата на КСБ по всички коментирани теми.