Новини

КСБ и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество

Двете страни обсъдиха актуалните теми, по които ще си партнират

Емил Христов   Ренета Николова

Камарата на строителите в България (КБС) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) сключиха Меморандум за сътрудничество. Документът бе подписан от председателя на Управителния съвет (УС) на КБС инж. Илиян Терзиев и ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров. Събитието се състоя на 24 януари в Ректората на УНСС. От страна на Камарата присъстваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на КСБ, Димитър Копаров, директор Дирекция „Организационна политика, международна дейност и управление на проекти“ в Камарата, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“. УНСС бе представен от проф. д-р Цветана Стоянова, вр.и.д. зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и проф. д.н. Кирил Стойчев, помощник-ректор. „Щастлив съм, че подписваме Меморандум за сътрудничество с КСБ. Набелязали сме посоки за съвместни проекти, за обучение на студенти, за взаимна помощ по всички теми от обща полза. Връзката висше образование и бизнес е много важна за нас“, сподели проф. д-р Димитър Димитров.

„Благодаря за възможността да си партнираме с УНСС. Считам, че това е началото на едно прекрасно сътрудничество, и съм убеден, че ще си бъдем взаимно полезни“, заяви инж. Илиян Терзиев. На събитието в УНСС инж. Илиян Терзиев каза още, че очаква Камарата на строителите и университетът да реализират множество инициативи заедно. Той даде за пример възможността за съвместна работа на УНСС с „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. Ректорът на УНСС изтъкна, че най-важното за него е, че и от двете страни се усеща голямо желание за сътрудничество. „Има много форми и начини да си партнираме. От наша страна може да организираме открити лекции, майсторски класове, бизнес академии, включвания в нашите трудови борси за набиране на персонал. Има много възможности за съвместни събития, участия в проекти за развитие на инфраструктурата и на информационната инфраструктура“, посочи проф. д-р Димитър Димитров. Срокът на Меморандума между КСБ и УНСС е 3 години, считани от датата на подписването му. Той обхваща сътрудничество в различни направления. Едно от тях е студентите от университета да бъдат информирани за провеждани стажове и публични мероприятия за представяне работата на КСБ. В документа е записано също, че двете страни ще си партнират при подготовка и реализация на съвместни проекти, финансирани чрез европейски, национални и частни средства, и последващото им изпълнение, както и чрез взаимно информиране и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на КСБ и УНСС. Предвижда се експерти на Камарата да участват в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи и други прояви на УНСС, а съответно преподаватели и представители на университета да се включват в срещи и мероприятия, организирани от КСБ. Акцент в документа е и че КСБ и УНСС ще си оказват съдействие за провеждане на обучения в бакалавърски, магистърски и докторски програми в УНСС за специалисти и служители от Камарата. КСБ и университетът ще си взаимодействат и при други конкретни активности и събития като академии, представляващи взаимен интерес. Координатор по реализацията на Меморандума за сътрудничество от страна на КСБ е Димитър Копаров, а от УНСС е проф. д.н. Кирил Стойчев.