КСБ

КСБ и СО ще си сътрудничат активно за развитието на София

Ръководствата на Камарата и на Столичната община ще обсъждат актуалните въпроси, касаещи строително-инвестиционния процес, на регулярни срещи

Росица Георгиева

Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща с кмета на Столичната община (СО) Васил Терзиев и неговия екип. Тя е първата за 2024 г. и четвърта от поредицата срещи между КСБ и представителите на местните власти за мандат 2023-2027 г. В края на миналата година такива срещи се състояха в Пловдив, Самоков и Враца. Събитието в СО бе организирано от КСБ и вестник „Строител“, който е инициатор и медиен партньор на инициативата. От страна на КСБ в него участваха председателят на Управителния съвет на Камарата инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев, членовете на ИБ и УС на КСБ инж. Стефан Тотев и инж. Егмонт Якимов, председателят на УС на „Европейски цифров и иновационен хъб в сектор строителство“ и на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски, зам.-председателят на ОП на КСБ – София, инж. Петьо Димитров, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Срещата беше открита от Васил Терзиев, който бе категоричен, че ръководството на СО няма да позволи строителството в града да спре. „Нашите амбиции са в София да се строи повече, по-бързо и по-качествено. Смятаме да работим активно със строителния бранш, за да постигнем това. В лицето на Столичната община имате партньор“, подчерта той и добави, че браншът може да разчита на сътрудничество от страна на администрацията.

„И пред нас, и пред Вас има много предизвикателства. Надявам се с общи усилия да ги преодоляваме и София да става все по-красива и по-добра за живот и за правене на бизнес“, каза инж. Илиян Терзиев.

В срещата участваха зам.-кметовете на София по „Финанси и здравеопазване“ Иван Василев и по „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ Никола Барбутов, номинираният за зам.-кмет по „Обществено строителство“ Иван Матов и арх. Любо Георгиев, съветник на кмета на СО.

Девет важни теми бяха поставени за дискусия от КСБ - бюджетът на столицата за 2024 г., инвестициите и проектите, които ще се реализират с него, одобрените проекти на СО за финансиране от държавния бюджет, проектите за енергийна ефективност по НПВУ, индексацията на строителните договори, проблемът с отчужденията на имоти, дигитализацията, намаляването на административната тежест, развитието на ВиК инфраструктурата на София и възможностите за разширяване на сътрудничеството между Камарата и СО. Към тях в хода на разговорите бе коментирана и наболялата тема за липсата на кадри.

„Интересува ни инвестиционната програма на общината, къде можем да си бъдем взаимно полезни, да си партнираме, така че със съвместни усилия да развиваме нашия град в полза на хората“, каза в началото председателят на УС на КСБ инж.Илиян Терзиев.

От своя страна Васил Терзиев заяви, че важна цел на администрацията е да подобри дългосрочното планиране в София, за да има яснота какво ще се случва в бъдеще. „Това ще ни позволи да развием по-голяма проектна готовност. За нас е важно да променим всички етапи от живота на един проект, за да можем да реализираме качествени обекти“, заяви той и отново подчерта желанието на администрацията

да бъде добър партньор на строителите.

„Това означава да провеждаме регулярни срещи с бранша и да си партнираме за развитието на града“, изтъкна кметът на София.

След това думата взе Иван Василев, който съобщи, че вече текат финални дейности по подготовката на бюджета на Столичната община за 2024 г. „Предстои да обявим проекта за финансовата ни рамка за тази година и планираме в края на януари да проведем публично обсъждане. В бюджета сме заложили средства за продължаване на всички проекти – изграждане на детски градини, подобряване на състоянието на тротоарната и пътната инфраструктура“, посочи той. Зам.-кметът обясни, че ще се работи за развитието на София в северна посока, като са заложени за изпълнение инфраструктурни проекти, които да подобрят свързаността на териториите там с останалата част на града. „Сериозно внимание е обърнато на изграждането на ВиК мрежата и на големите булеварди. Както спомена кметът Терзиев, фокус в работата ни е и проектирането, защото нямаме добра проектна готовност“, каза Василев. По думите му в бюджета ще бъдат заложени повече средства за отчуждаване на частни терени. Специално внимание ще се обърне на такива, които са с предназначение в Общия устройствен план за паркове, детски градини и училища.

В рамките на дискусията бяха представени и останалите приоритети на новото ръководство на СО, което заяви, че ще обърне по-сериозно внимание на качеството и на проектирането, и на изпълнението на строителните проекти, както и на поддръжката на различните обекти. Желанието на общината е да бъде създаден конкурентен пазар, на който по безпристрастен начин да се възлага изпълнението на поръчките. Ще се работи за засилване на капацитета на строителния надзор. Кметът Терзиев декларира, че

Столичната община ще продължи да бъде отговорен платец и стабилен възложител,

като така ще се намали пазарният риск, а всички обявени поръчки ще бъдат завършени.

През 2024 г. ще продължи изпълнението на проектите за ремонт на тротоари, като е планирано да бъдат вложени около 40 млн. лв. СО отново ще работи за обновяването на пътната инфраструктура и на общинските сгради, както и по изграждането на бул. „Тодор Каблешков“, на ул. „Филип Кутев“, на бул. „Рожен“ и на трамвайни трасета. Необходимите средства за тези обекти ще бъдат заложени в бюджета на общината.

Администрацията ще направи преглед на всички проекти, за които се очаква финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост и от държавата. Те ще бъдат категоризирани според степента на проектна готовност, фазите на строителство и района, в който се намират, с което ще се даде яснота за реализацията им. Предстои да се подготвят инструкции към районните администрации как да процедират при тяхното изпълнение.

Инж. Иван Моллов благодари за възможността КСБ да проведе среща с кмета Васил Терзиев и неговия екип. „Много е важно, че в лицето на СО ще имаме партньор. Независимо от това, че на много хора им се струва, че София беше строителна площадка, строителите не искаха да работят в града заради трудности, пред които бяха изправени, и неактуалните цени, на които се обявяваха поръчките. Затова сътрудничеството между нас е ключово, за да се реализират успешно проектите“, подчерта той. Инж. Моллов обърна внимание, че един от основните критерии в търговете в София е „най-ниска цена“, която не е най-удачното решение. Според него приоритет в работата на общината освен качеството трябва да бъде

използването на нови технологии в строителството.

„Бих Ви препоръчал да стимулирате тяхното използване, но това е трудно постижимо при критерий „най-ниска цена“, който ограничава внедряването на иновации, като безизкопни технологии или рециклирани материали. Надявам се, освен засилването на капацитета на строителния надзор и на контрола, да се фокусирате върху прилагането на новите технологии, които ще са от полза за всеки един от нас“, посочи зам.-председателят на УС на КСБ. Той постави и въпроса за

индексацията на строителните договори за обектите, които са търгувани преди години, но изпълнението им е в ход.

Инж. Моллов изтъкна, че всички възложители са възприели подхода на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, където е имало свободен ресурс и възможност за промяна на стойностите на контрактите с до 15%. „Но това е крайно недостатъчно. Въпросът сега е дали се предвиждат допълнителни средства за индексация? И това се отнася както за проектите, които се изпълняват, така и за тези, които предстоят, а са проектирани и остойностени преди години“, каза още той. Инж. Моллов настоя, че най-справедливият подход би бил постигнат с прилагане на приетата Методика от Министерския съвет. Според него във всички останали случаи може да се създаде усещане, че има привилегировани компании, които да получават по-голяма индексация. „Когато осигуреният финансов ресурс не съответства на необходимия за реализацията на строителните дейности, не са изключени вариантите да се направи компромис с качеството или да се стигне до прекратяване на договорите. Но в духа на декларираното желание за партньорство между нас трябва да сме наясно, че строителите не можем да бъдем инвеститор в публичната инфраструктура“, беше категоричен той.

Инж. Илиян Терзиев припомни процеса на изработване на Методиката за индексация, в рамките на който бе проучен европейският опит. „Трябва да се направи механизъм, който да е еднакъв за всички. Така ще се избегне субективизмът при промяната на договорите“, изтъкна председателят на УС на КСБ. Той подчерта, че в Европа промяната на строителните договори е автоматичен процес, който се изпълнява чрез прилагане на съответна методика.

От администрацията посочиха, че има решение на Столичния общински съвет от декември 2022 г., което позволява промяната на строителните договори с до 15%. До момента

в София са индексирани 16 проекта с между 20 хил. лв. и 3 млн. лв.

От СО подчертаха, че индексацията има незадължителен характер и би следвало всеки обект да се разглежда самостоятелно дали има нужда от допълнително финансиране.

Кметът Терзиев пое ангажимента да обсъди въпроса за прилагането на Методиката с екипа си в максимално кратки срокове и след това администрацията ще излезе с конкретни предложения към бранша.

Инж. Стефан Тотев постави акцент върху планирането на строителните обекти и значението му за запазване на кадрите в бранша. „Ако успеем заедно да изготвим дългосрочна програма и ритъмът на работа стане постоянен, то тогава ние ще можем да запазим качествените специалисти, които са ни нужни. В годините назад неведнъж сме изпадали в ситуацията да има много работа, а след това да няма. Съответно хората търсят сигурност и обучените кадри напускат компаниите“, обясни той. По думите му трябва да се работи за

връщане на доверието в строителния бранш

и за това младите хора да виждат перспектива за развитието си в него.

Инж. Иван Моллов също подчерта, че трябва да се работи за връщане на доверието в строителите. „Ще разчитаме и на Вашата помощ да имаме обективност в оценката кой не си е свършил правилно работата. Ние полагаме усилия да изчистим своя имидж, но ни е нужна и Вашата подкрепа“, отбеляза зам.-председателят на УС на КСБ. Той добави, че при обявяването на дадена обществена поръчка строителите се съсредоточават върху това дали проектът може да се изпълни и на каква цена, а не върху функционалните му качества. „Затова е хубаво да се прилага инженерингът, когато има забележки относно проекта. Тогава изпълнителят обмисля и въпроса дали проектът гарантира реализираното да е функционално и качествено, защото отговорността вече е негова“, поясни той.

И инж. Петьо Димитров коментира качеството на проектирането. „Още в началото на създаването на един проект трябва да бъдат изчистени всички неясноти и проблеми, за да може да се търси отговорност от строителите какво са изпълнили“, обясни той. Васил Терзиев посочи, че администрацията ще работи в посока преди реализирането на всеки един обект да се изработва пилотна част от него. „Така ще имаме предварителна информация дали може да се прилагат нови технологии или материали, къде може да възникнат трудности. Когато след това проектът се осъществи в пълен мащаб, ще сме сигурни, че всичко ще сработи по най-добрия начин. Много пъти се оказва, че са допускани системни грешки на ранен етап от реализирането на един проект“, заяви кметът на СО.

Инж. Илиян Терзиев подчерта важността на

темата за отговорността на участниците в строителния процес.

„Ние искаме всеки да си носи своята отговорност – проектант, строител, надзор. Крайно време е да започнем да работим за изчистването на натрупаните проблеми в това направление. Трябва да се гордеем с това, което правим“, подчерта председателят на УС на КСБ.

Според инж. Егмонт Якимов трябва да се мисли и за лицензиране на строителните работници. „Така ние ще знаем какви служители с каква квалификация има на трудовия пазар. Необходимо е да се създават учебни центрове, където хората да придобиват практически умения, защото нашите университети създават теоретици“, каза той. По отношение на намерението на администрацията София да се развива в северна посока инж. Якимов предложи да се използват възможностите на публично-частното партньорство (ПЧП).

Васил Терзиев съобщи, че администрацията планира създаване на специално звено, което ще се занимава с ПЧП. Той посочи, че работи за промяна на процеса на планиране в София. „Първо ще се прави инфраструктурата и след това ще се пристъпва към развитие на териториите“, обясни кметът.

На срещата стана ясно, че по отношение на отчуждаването на частни имоти ще се прилагат нефинансови подходи за придобиването им. Ще се работи за реализиране на възможностите, които дава Законът за устройство на територията (ЗУТ) – да бъде премествана собствеността, и така ще се намали нуждата от залагането на много средства в бюджета.

Администрацията планира също да предложи изменения в ЗУТ,

които да прекратят противоречията какво да се разглежда като документация при одобряването на даден проект. Като пример беше посочено, че на едни места се гледа само съответствието с устройствените планове, а на други се изисква главните архитекти на общините да подписват всички части от проекта.

Дигитализацията е приоритет както за КСБ, така и за СО, стана ясно на срещата. Екипът на общината планира да си партнира с държавата при реализиране на процеса на дигитализация. По Националния план за възстановяване и устойчивост ще се изпълнява проект за изграждане на система за електронно подаване, разглеждане, процедиране и издаване на разрешения за строителство. През тази година е планирано тази система да бъде изградена, като все още няма яснота как точно ще функционира. Кметът Терзиев посочи, че СО ще работи паралелно с държавата да бъдат описани процесите на дигитализация, да бъде подготвен и необходимият софтуер.

Любомир Пейновски взе отношение по темата за дигитализацията на строителния процес. Той представи дейността на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“. „ЕЦИХ е част от Националната стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г. Той се реализира с европейски и национални средства. Зам.-председателят на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, инж. Любомир Качамаков работи за въвеждане на BIM в строителството. В тези направления също искаме активно да си сътрудничим със Столичната община“, посочи Пейновски.

На финала на срещата кметът Васил Терзиев предложи да се провеждат регулярни срещи между ръководствата на Камарата и на СО при предварително съгласуван дневен ред и на тях да се следи напредъкът по различните поставени въпроси.