КСБ

КСБ – Хроника на събитията 2023

Традиционно в края на годината в. „Строител“ прави преглед на най-важното от дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), от изпълняваните политики, взаимодействието с институциите, търсенето на решения на проблемите в сектора, инициативите, срещите, международната дейност, организирането и участията в събития през изминалите 12 месеца. С подбраните материали в Хрониката за 2023 г. всеки може да види свършеното от браншовата организация, положените усилия в защита на строителите, които през изминалата година бяха с фокус индексация, за дигитализацията на отрасъла, подобряването на конкурентоспособността на фирмите и на бизнес средата. Представената информация на страниците в. „Строител” показва колко натоварена е била годината за Камарата, че организацията е търсена за експертиза и е важен фактор за органите на управление на държавата. От прегледа на 2023 г. се вижда и че строителите следват заветите на Кольо Фичето и не само градят със сърце и душа, но и подкрепят благородни инициативи.

Хрониката показва още, че в. „Строител” неизменно присъства на всяко важно мероприятие на КСБ, често е бил инициатор на събитията на Камарата и нейните структури и че изданието не само отразява и популяризира дейността на браншовата организация, но и записва за бъдещето историята на КСБ.


Януари

✓ Камарата на строителите в България и Столичната община (СО) по инициатива на ОП на КСБ – София, проведоха първа работна среща за годината в сградата на „Московска“ 33. Двете страни обсъдиха инвестиционните намерения на общината за 2023 г., дискутираха проблемите пред строителните фирми, свързани с инфлацията и драстичното покачване на цените на строителните материали, и се обединиха около необходимостта за решаване на въпроса за справедлива индексация на строителните договори и нуждата държавата да осигури допълнителен финансов ресурс, за да се случи реално тя. В срещата от страна на СО се включиха кметът Йорданка Фандъкова и зам.-кметовете по направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов и по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов. От страна на КСБ участваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ - София, вицепрезидент на CICA, инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на КСБ, инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ, Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ - София, инж. Ивайло Тодоров, член на Комисията по професионална етика (КПЕ) към КСБ и член на ОП на КСБ - София, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

✓ На 26 януари КСБ проведе първия за годината Разширен управителен съвет в сградата на браншовата организация. Заседанието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн. В началото председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави присъстващите и пожела на всички успешна и спорна нова година.

Членовете на Управителния съвет приеха разпределението на представители на ръководството на Камарата по ресори за изпълнение на Основните политики на организацията за 2023 г. УС утвърди график за провеждане на заседанията на органите на КСБ. Инж. Илиян Терзиев и ИБ на КСБ предложиха на УС кандидатурата на Любомир Пейновски за председател на Управителния съвет на ЕЦИХ в сектор „Строителство“. Кандидатурата бе подкрепена единодушно от членовете на УС.

✓ На среща в Брюксел инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - София, вицепрезидент на CICA, обсъди с Филип Лусвелдт, управляващ директор на европейската асоциация за жилищно строителство Build Europe, възможности за принципни съвместни партньорства. Двамата коментираха Общото събрание на Build Europe да бъде проведено в България в периода 6-8 юни.

✓ Експерти от КСБ се включиха в конференция под мотото „Образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите“, която се проведе в София. Събитието бе организирано в рамките на проекта BUILD UP Skills Bulgaria 2030, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на ЕС, в който Камарата на строителите в България е активен партньор. Неговата ключова цел е изработването на пътна карта за повишаване на квалификацията в строителния сектор за прилагане на решения в областта на енергийната ефективност и ВЕИ.

На форума бяха обсъдени тенденциите в професионалното образование и обучение. Бяха представени и резултатите от BUILD UP Skills Bulgaria за периода 2011-2022 г., както и очакванията от новия етап на инициативата до 2030 г.

Февруари

✓ Разширеният управителен съвет на КСБ избра арх. Иван Несторов за изпълнителен директор на браншовата организация. Заседанието се състоя в сградата на КСБ. За позицията бяха постъпили три кандидатури – на Пламен Никифоров, на арх. Иван Несторов и на проф. Венелин Терзиев. Изборът се проведе чрез тайно гласуване. Членовете на УС с голямо мнозинство избраха арх. Несторов за изп. директор на Камарата. Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев поздрави арх. Несторов и му пожела успех в отговорната работа, която му предстои. „Благодаря на членовете на Управителния съвет за избора и доверието“, от своя страна каза арх. Иван Несторов.

На заседанието Разширеният УС реши да подкрепи националната кампания за изграждането на Пилон „Рожен“ – най-високото знаме в Европейския съюз, чрез Фондация „Български строител“.

✓ На 27 февруари в централния офис на Камарата на строителите в България се проведе първият за годината Управителен съвет на Фондация „Български строител“. Събитието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн. По време на заседанието бе взето решение да се свика Съвет на настоятелите на Фондацията на 9 март. Приеха се Годишен доклад за дейността и ГФО, които да бъдат представени за одобрение на заседанието на Съвета на настоятелите.

Март

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в 15-ата открита приемна на в. „Строител“ в Силистра, организирана съвместно с Областното представителство на Камарата в града. ОП Силистра бе представено от председателя на местната структура на Камарата инж. Ивелин Лозев, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, и ръководители на фирми – членове на Областното представителство в Силистра. В събитието участваха инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. В рамките на приемната се състоя среща с кмета на общината д-р Юлиян Найденов, в началото на която се включиха и представители на местната власт от румънския град Нъводари. „При предходната ни дискусия с нашите румънски колеги коментирахме възможностите, които дават европейските програми в периода 2021-2027 г. Смятам, че тази дискусия е много важна и трябва да я проведем и с КСБ, и очакваме Вашата подкрепа“, каза д-р Найденов.

Инж. Илиян Терзиев благодари на д-р Найденов за срещата, както и на в. „Строител“ и на ОП на КСБ – Силистра, за организираната приемна.

✓ Ръководствата на Камарата на строителите в България и на Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ (Ф „СИВ“) - „Подкрепа“ и Федерацията на независимите строителни синдикати (ФНСС) проведоха работна среща, която се състоя в сградата на Камарата. От страна на КСБ в нея се включиха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на УС и председател на ОП София инж. Любомир Качамаков и изп. директор арх. Иван Несторов. Синдикалните организации бяха представени от Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на Ф „СИВ“ - „Подкрепа“, Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерацията, инж. Цветелина Иванова, председател на ФНСС, и Цветелина Бикарска, зам.-председател. На срещата присъства и прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николов.

На нея бяха дискутирани сферите на сътрудничество през 2023 г. Участниците се обединиха около няколко приоритетни цели, сред които необходимостта от реално прилагане на индексацията и приемането на указания за прилагането й, подобряване на условията на труд, повишаване квалификацията на кадрите, подобряване на законодателството и др.

✓ През март Камарата на строителите в България сезира министър-председателя Гълъб Донев, Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите за неоснователно завишение на цената на цимента и настоя за проверка за спекула. В писмо до институциите КСБ посочи, че строителни компании са сигнализирали браншовата организация за безпрецедентно увеличение на стойността на цимента с нови 24 лв. на тон от началото на март 2023 г., за което „не може да се твърди, че е вследствие на динамични пазарни процеси“. Така от ноември 2021 г. повишението в цената на цимента е 84 лв. на тон, или 70%. „През последните месеци се наблюдава стабилизиране на пазара и устойчивост на цените на природния газ и ел. енергията, които са основен разход за производството на цимент“, бе посочено в писмото. В него се подчертаваше, че търговската надценка на цимента е прекомерно висока и е налице нелоялна търговска практика.

✓ По покана на министъра на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков се проведе работна среща с браншовите организации в сектор „Строителство“, в която се включиха Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Националната асоциация на строителните предприемачи. Темата на срещата бяха проблемите с незаконното строителство и по-конкретно участъците на автомагистрала „Хемус“. КСБ бе представена от инж. Светослав Глосов, почетен председател на Камарата, инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на КСБ, Стефан Тотев, член на ИБ и УС на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, Савин Ковачев, директор дирекция „Нормативни документи и анализи“ в КСБ, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

Представителите на браншовите организации в сектор „Строителство“ изразиха мнение, че следва да се направи законодателна промяна в Закона за устройство на територията, чрез която да се даде възможност на обектите, финансирани с публични средства от държавата и общините, които са спрени поради липса на пари или констатирани отклонения от одобрената проектна документация, да бъдат узаконени или обявени за търпими.

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев проведе работна среща по проблемите на бранша с арх. Виолета Комитова, член на Изпълнителния съвет на партия „Български възход“. В разговорите участваха още изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов и председателят на КПЕ на КСБ инж. Благой Козарев. Инж. Терзиев постави като най-важен за бранша проблем липсата на единни указания за прилагане на Методиката за индексиране на договорите за дейности, възложени от държавата и общините, както и необходимостта в бюджета да бъдат предвидени средства за актуализиране на контрактите с публични възложители. Обсъдени бяха също проблемите пред ВиК сектора заради забавянето на индексацията и рисковете пред изпълнението на проектите в цялата страна. Инж. Терзиев постави въпроса за необходимост от разширяване на възможностите за наемане на работници от чужбина.

✓ КСБ изрази в съвместно становище с ББК „Пътища“, че категорично се противопоставя на разпространяването на подвеждащи и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с подкрепата на европейските фондове и от държавния бюджет. Документът бе публикуван във вестник „Строител“. В него двете браншови организации посочиха, че строителните фирми, независимо дали са български или чуждестранни, винаги са спазвали стриктно националното и европейското законодателство, създавайки честна и прозрачна конкурентна среда и ясни правила в бранша. „Всички конкурси и обществени поръчки се провеждат съгласно действащата нормативна уредба и вярваме, че в България институциите гарантират тяхната законност и прозрачност. Вероятно заради наближаващите извънредни парламентарни избори на 2 април и предстоящите наесен редовни местни избори зачестяват несъстоятелните атаки срещу строителните фирми за некачествено изпълнени проекти. Както винаги досега, позицията на КСБ и на ББКП е, че не приемат строителният отрасъл да бъде въвличан в политически битки“, заявиха от КСБ и ББК „Пътища“ и подчертаха, че всички договори за възлагане на строителни дейности са реализирани и приключени законосъобразно и под контрола и одита на българските и европейските институции.

✓ На 9 март в централния офис на КСБ се проведе заседание на Съвета на настоятелите (СН) на Фондация „Български строител“. На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на СН на Фондация „Български строител“ и почетен председател на КСБ, и членовете на Съвета на настоятелите инж. Христо Димитров, който е и председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Благой Козарев, който е и председател на КПЕ към КСБ и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, и д-р. ик.н. Николай Иванов, който е член на КС на КСБ.

По време на заседанието бе приет доклад за дейността на Фондацията за 2022 г., както и Годишен финансов отчет за изминалата година. В следваща точка от дневния ред бяха освободени от отговорност членовете на УС на организацията. СН на Фондацията освободи от позицията член на Управителния съвет Валентин Николов. На негово място бе избран инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ - Бургас. Бяха обсъдени възможности за развитие на дейността на Фондацията, както и конкретни инициативи в краткосрочен план, в които организацията би могла да участва.

✓ Необходимостта от единни правила за прилагане на Методиката за индексация на договорите с публични възложители, както и от планиране на средства в бюджета за актуализирането им бяха основните въпроси, обсъдени между представители на КСБ и Българската социалистическа партия (БСП). Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между браншовата организация и политически формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание. От КСБ участваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, почетният председател инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков и инж. Иван Моллов, председателят на КПЕ инж. Благой Козарев и изп. директор арх. Иван Несторов. От БСП присъстваха Георги Свиленски и Манол Генов, членове на Националния съвет на партията, и Страхил Ангелов. От страна на КСБ беше отбелязан проблемът с липсата на индексация за приключените обекти, с което на практика се наказват коректните изпълнители. Повдигнат бе още въпросът, че за постигане на пълна индексация на ВиК проектите по Оперативна програма „Околна среда“ са нужни общо около 450 млн. лв., които може да бъдат целево осигурени от капиталовата програма на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Участниците в срещата изразиха единомислие относно необходимостта от промени в Закона за устройство на територията с цел ускоряване на изграждането на инфраструктурни обекти и намаляване на административната тежест.

✓ Инж. Николай Николов бе избран за изп. директор на Фондация „Български строител“. Това стана на заседание на УС на организацията, което се проведе в централния офис на Камарата. На него присъстваха инж. Светослав Глосов, председател на СН на Фондацията и почетен председател на КСБ, и членовете на УС на Фондацията инж. Любомир Шербетов, член на УС на КСБ, инж. Цанка Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Мария Башева, председател на ОП Габрово, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, и Любка Денева, началник-отдел „Дигитализация в строителството“ в КСБ. Гост на събитието бе арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ.

Инж. Николай Николов благодари за оказаното доверие и подчерта, че ще работи за каузите на КСБ и на Фондацията с желание и ентусиазъм.

✓ Необходимостта от осигуряване на финансов ресурс за индексация на договорите за строителство, възложено от държавата или общините, обсъдиха на среща представители на КСБ и ГЕРБ. „От лятото на 2021 г. този въпрос е най-приоритетният за бранша, той е от изключителна важност и за държавата, за да могат да бъдат завършени така нужните инфраструктурни обекти – ВиК, жп, пътни“, обясни председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. На срещата браншовата организация беше представена още от зам.-председателите на УС д-р инж. Владимир Вутов, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, председателя на КПЕ инж. Благой Козарев, председателя на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов. От ГЕРБ присъстваха зам.-председателят Томислав Дончев, Николай Нанков и Атанас Бояджиев. Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между КСБ и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание. „Реалистичната възможност за решаване на проблема с намирането на средства за индексация е ресурсът, който няма да бъде изразходван от инвестиционните програми по министерства, да бъде пренасочен за актуализиране на договорите и завършване на започнати обекти“, обясни Нанков. „Необходимо е да бъде възстановена ролята на държавата да води политики за постигане на икономически растеж“, каза Томислав Дончев. В разговора бяха засегнати още темите за професионалната квалификация и образованието и нуждата от законодателни промени за улесняване на работата в отрасъла.

✓ Представители на КСБ и на партия „Възраждане“ обсъдиха на среща проблемите със забавянето на индексацията на договорите в строителството и липсата на бюджетен ресурс за реализирането й. Браншовата организация бе представена от зам.-председателите на УС на Камарата инж. Любомир Качамаков и инж. Иван Моллов, председателя на КПЕ към КСБ инж. Благой Козарев и изп. директор арх. Иван Несторов. От „Възраждане“ присъства инж. Коста Стоянов. Срещата бе в рамките на традиционната поредица от разговори между КСБ и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в НС. От страна на КСБ беше подчертана спешната необходимост от приемане на единни указания за прилагане на Методиката, за да не се позволява отделни възложители да я тълкуват произволно, както и неотложната нужда в държавния бюджет да бъдат предвидени средства за индексация. Сред дискутираните теми бяха и необходимостта от усъвършенстване на законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, дигитализацията на бранша и проблемите с дефицита на кадри в отрасъла.

✓ Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе среща с браншовите организации от сектор „Строителство“. Тя беше втората, на която участниците коментираха темата за възможностите за въвеждане в експлоатация на обекти в отклонение. В нея се включиха членове на Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и др. От страна на МРРБ в срещата участваха и зам.-министрите Поля Занева-Димитрова и Николай Шушков, както и инж. Иван Станчев, изп. директор на „Автомагистрали“ ЕАД. КСБ беше представена от зам.-председателя на УС инж. Живко Недев и председателя на КПЕ инж. Благой Козарев.

✓ В централния офис на КСБ се проведе първа работна среща между Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС и КПЕ. На нея присъстваха доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, както и членове на двете структури. Дискутирани бяха актуалните въпроси, пред които са изправени комисиите, както и възможностите за ефективно взаимодействие и сътрудничество при решаването на различни казуси. В началото доц. Линков поздрави присъстващите и изрази надежда съвместните заседания на ЦПРС и КПЕ да станат регулярни. От думите му стана ясно, че Регистърът ще осигурява всякаква необходима налична информация, която би била полезна на КПЕ при решаването на актуални въпроси.

„Темите и проблемите в сектора са сериозни и много на брой. Радвам се, че даваме началото на партньорството между ЦПРС и КПЕ“, заяви инж. Благой Козарев. Той посочи, че с новия статут на КПЕ тя ще може да разглежда случаи, касаещи всички строителни компании, независимо дали те са членове на КСБ или вписани в ЦПРС.

✓ Община Варна и Областното представителство на КСБ в морската столица проведоха традиционна годишна работна среща, на която бе представена строително-инвестиционната програма на общината, бяха обсъдени реализиращи се и предстоящи проекти и бяха дискутирани актуалните проблеми пред бранша. Съорганизатори на събитието бяха ОП на КСБ – Варна, и в. „Строител”, който е и медиен партньор. Срещата бе открита от председателя на ОП Варна инж. Пенко Стоянов и от кмета на общината Иван Портних. От страна на местната администрация участие във форума взеха и зам.-кметовете на Варна инж. Христо Иванов и Пламена Маринова и главният архитект на Варна арх. Виктор Бузев. Гости на събитието бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателят на УС на Камарата и председател на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков и изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов. В срещата се включиха и инж. Христо Димитров, председател на КС на КСБ, инж. Стамат Стаматов, член на УС на КСБ, членове на Областния и Контролния съвет на ОП Варна, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, представители на строителните компании от областта, на регионалните колегии на КАБ и на КИИП и др.

„За мен е чест и удоволствие да Ви посрещна в община Варна. Радвам се, че провеждаме тази традиционна работна среща въпреки всички предизвикателства, пред които сме изправени - икономическата криза, инфлацията, политическата нестабилност, които се отразяват във всички сфери“, каза Иван Портних.

✓ По предложение на председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев единодушно членовете на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ избраха Любомир Пейновски за председател на Управителния съвет на организацията, а Марияна Хамънова, изп. директор на „Клийнтех България“ ООД, за член на УС на ЕЦИХ. Това стана на заседание на Общото събрание на ЕЦИХ, което се проведе в централния офис на Камарата. Инж. Терзиев припомни, че Любомир Пейновски е инициатор на създаването на Сдружението и е движещата сила да се реализира кандидатстването и одобрението на проекта „ЕЦИХ в сектор строителство“ по програма „Цифрова Европа“ на ЕК. Той благодари на Пейновски и екипа му за постигнатото, като подчерта, че разчита на новия председател на УС на „ЕЦИХ в сектор строителство“ за реализиране на заложените дейности и постигане на целите за развитие на сектор „Строителство“ чрез неговото дигитализиране.

Любомир Пейновски благодари за оказаното доверие и посочи, че цел номер едно за него ще бъде разширяването на дейността на Сдружението.

✓ Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков проведе среща с браншовите организации от сектор „Строителство“. Тя беше третата, на която участниците коментираха темата за възможностите за въвеждане в експлоатация на инфраструктурни обекти в отклонение. На нея бяха поканени и представители на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). В срещата се включиха Константин Велев, председател на УС на АБЗ, Пламен Захариев, член на Комисията по имуществено застраховане към АБЗ, и Нина Колчакова, генерален секретар на Асоциацията. КСБ бе представена от зам.-председателя на УС инж. Живко Недев и председателя на КПЕ инж. Благой Козарев.

✓ В кк „Св. св. Константин и Елена” се проведе първата регионална среща на ръководството на КСБ и председателите на Областните представителства на КСБ в Североизточна България. Домакин на срещата бе ОП Варна и неговият председател инж. Пенко Стоянов. Вестник „Строител“ бе съорганизатор и медиен партньор на събитието. В него участваха председателят на УС на Камарата инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП София, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ. В срещата се включиха още инж. Тодор Андонов, член на ИБ и УС на КСБ и на Областния съвет на ОП Бургас, инж. Стамат Стаматов, член на УС на КСБ и на ОблС на ОП Варна, председателите на ОП Търговище инж. Георги Стойчев, на ОП Шумен - инж. Красимир Костадинов, и на ОП Силистра - инж. Ивелин Лозев. Гост бе зам.-кметът на община Варна инж. Христо Иванов.

Инж. Илиян Терзиев запозна присъстващите с главните насоки в дейността на ръководството на организацията.

✓ Възможностите за развитие на строителния бранш в България и дигитализацията в сектора бяха обсъдени на конференция, организирана от КСБ и в. „Строител“. Форумът „Предизвикателства и възможности в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“ се проведе в „София Балкан Палас“. Събитието бе открито от инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, арх. Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община, и инж. Светослав Глосов, почетен председател на КСБ и председател на Съвета на настоятелите на Фондация „Български строител“. Еврокомисарят по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел направи ключово изказване. „Ние разбираме, че цифровият и екологичен преход са бъдещето и като Камара искаме да сме максимално полезни и да подкрепим фирмите, за да могат да се справят с това, което предстои. Направили сме първа сериозна стъпка в това отношение със създаването на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, заяви инж. Терзиев.

„Искам да благодаря на КСБ и в. „Строител” и да Ви поздравя, че надграждаме събитието, защото тази конференция обединява строителния сектор с представители на европейско, на национално и на местно ниво, и всеки път добавената стойност е, че си говорим за конкретни неща“, изтъкна Мария Габриел.

✓ Ръководството на КСБ проведе среща с партия „Продължаваме промяната“, на която бяха обсъдени теми, приоритетни за бранша и неговото развитие. Тя бе в рамките на поредицата от разговори между браншовата организация и политическите формации, които според социологическите проучвания ще бъдат представени в Народното събрание. От КСБ присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов, председателят на Съвета на директорите на „Строителна квалификация“ ЕАД Любомир Пейновски и изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов. От ПП участваха съпредседателят на партията Кирил Петков, Андрей Цеков и Настимир Ананиев.

В разговорите беше поставен акцент върху нуждата от адекватна индексация на договорите за строителство с публични възложители. Обсъдена беше необходимостта от осигуряване на ресурс за реализирането на индексацията, за да бъдат успешно завършени започнатите обекти, както и за да се планират добре бъдещите инвестиции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и по новите европрограми, където са заложени остарели стойности.

✓ Камарата на строителите в България и Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) проведоха работна среща. Камарата бе представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев и членове на ръководството на организацията. От страна на НСОРБ в срещата участва изп. директор Силвия Георгиева. Сред темите, които бяха поставени във фокуса на дискусиите, бяха нуждата от реално прилагане на Методиката за индексация на строителните договори, както и осигуряването на национален финансов ресурс за индексация. Коментирани бяха и НПВУ, и програмата за енергийна ефективност, както и актуални проблеми, с които се срещат строителите и местните власти при реализацията и подготовката на проекти в условията на инфлация и повишаващи се цени на материалите, енергоносителите и суровините.

✓ На 31 март от страниците на в. „Строител“ КСБ обяви, че ще подкрепи инициативата за издигането на 111-метров пилон в Рожен чрез Фондация „Български строител“, която ще събира средства за кампанията. КСБ ще популяризира сред своите членове националната кампания „България заслужава!“. Като официален медиен партньор в. „Строител“ представи подробна информация за благородното дело и публикува банковата сметка на Фондацията, за могат всички желаещи да дарят средства.

✓ Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков участва в откриването на 23-тото издание на международното изложение Архитектурно-строителна седмица. За поредна година КСБ бе партньор, а вестник „Строител“ – медиен партньор.

„КСБ се включва в събитието по-активно последните няколко години и забелязваме, че то става все по-атрактивно, повече хора го посещават и се превръща в най-сериозното и авторитетно изложение за строителство и архитектура в нашата страна“, каза инж. Качамаков.

Април

✓ На 3 април в с. Старо село КСБ, Националният клуб на строителите ветерани и община Мездра откриха бюст-паметник на генерал-полковник инж. Васил Василев, командващ Строителни войски 1973- 1993 г. С церемонията бе отбелязана 90-годишнината от рождението на големия строител.

Паметника откриха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателят на УС на НКСВ инж. Тодор Топалски и кметът на Мездра Иван Аспарухов. Изграждането на бюст-паметника е осъществено по инициатива на инж. Илиян Терзиев, инж. Тодор Топалски и инж. Виктор Шарков със съдействието на Иван Аспарухов. Средствата са осигурени от дарения на ръководители на фирми членове на КСБ, бивши командири от Строителни войски и съратници на генерала.

✓ „Партньорството ни с Камарата на строителите в България е изключително важно, защото именно строителният бранш е този, който реализира проектите на нашите инвеститори.“ Това каза изп. директор на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД (НКИЗ) д-р Антоанета Барес на срещата между ръководствата на двете организации, която се състоя в индустриален парк „София - Божурище“. На събитието от страна на КСБ присъстваха председателят на УС инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ - София, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ към КСБ, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, прокуристът и главен редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова.

„Новите проекти, които предстои да се изградят в индустриален парк „София - Божурище“, са с обща РЗП 107 938 кв. м. Това е приносът от нас като привлечени инвеститори, които ще разчитат на строителния бранш за изпълнение на техните проекти“, каза Антоанета Барес. По думите й допълнително се водят преговори за бъдещи проекти за 30 000 кв. м РЗП.

Инж. Илиян Терзиев посочи, че за строителните фирми би било интересно да разберат какви са възможностите те да инвестират и построят собствени производствени сгради на територията на индустриалната зона, тъй като се наблюдава интерес към това.

✓ Ръководството на КСБ, местната структура на браншовата организация и кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ инж. Даниел Панов проведоха работна среща. Събитието се състоя в сградата на общината, като на него присъстваха и кметовете на община Павликени инж. Емануил Манолов, на община Стражица - Йордан Цонев, и инж. Петя Бакалова, началник РДНСК - Велико Търново. От страна на Камарата в срещата взеха участие инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-председателите на УС на КСБ инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, членовете на УС инж. Любомир Шербетов и инж. Красимир Атанасов, който е председател на ОП на КСБ – Русе, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, Венцислав Дончев, председател на ОП на КСБ – Велико Търново, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, както и представители на строителните компании от региона. „Искам да благодаря за доброто партньорство с Камарата на строителите в България. От НСОРБ постоянно сме в комуникация с браншовата организация по различни проблеми. Един от най-наболелите в момента е, че не ни достигат средствата за реализирането на инвестиционните програми на общините“, заяви инж. Панов. От своя страна инж. Илиян Терзиев също благодари за отличния диалог с НСОРБ и представи пред инж. Панов предизвикателствата, пред които е изправен строителният бранш.

Двете страни бяха категорични, че обединени ще работят заедно за решаването на общите проблеми.

В рамките на посещението на ръководството на КСБ във Велико Търново се проведе и втората регионална среща с председатели на Областните представителства на КСБ, на която се обсъдиха актуалните за бранша теми.

Май

✓ Ръководството на КСБ, Областното представителство на браншовата организация в Смолян и кметове на родопски общини обсъдиха актуалните предизвикателства пред сектор „Строителство“ и местната власт. Събитието се състоя в сградата на община Смолян, като негови домакини бяха кметът на Смолян Николай Мелемов, Владимир Кехайов, член на УС и ИБ на КСБ и почетен председател на ОП на КСБ – Смолян, и инж. Асен Соколов, председател на ОП на КСБ – Смолян. В срещата участваха и областният управител на Смолян Стефан Сабрутев, кметовете на Рудозем - Румен Пехливанов, на Баните - Павлин Белчев, и на Девин - Здравко Иванов, зам.-кметът по строителство на община Смолян инж. Мариана Цекова и инж. Румяна Янчевска, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Смолян. От страна на Камарата участие взеха инж. Илиян Терзиев, председател на УС, арх. Иван Несторов, изп. директор, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, Любомир Пейновски, председател на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, представители на ОблС на ОП на КСБ – Смолян, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Водещата тема на разговорите бе индексацията. КСБ представи напредъка на Румъния по отношение на индексацията след работно посещение на Камарата в страната, състояло се непосредствено преди срещата в Смолян.

✓ Инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, който е и вицепрезидент на CICA, представлява Камарата на строителите в България на Общото събрание на Европейските международни контрактори, което се проведе във Висбаден, Германия. На него бе преизбран Беноа Шовен, старши вицепрезидент бизнес развитие от френската компания COLAS, за президент на EIC. Густаво Мартинес, търговски директор и ръководител на дигитализацията и документацията във FERROVIAL (Испания), бе избран за нов вицепрезидент на EIC.

В рамките на събитието се проведе и конференция на тема „Развитие на инфраструктурата в региона на Персийския залив - възможности за европейските международни контрактори“.

✓ На 12 май Европейската федерация на строителната индустрия проведе конференция на тема „Избори за Европейски парламент през 2024 г. - послания на FIEC към кандидатите”. Събитието се състоя в централния офис на Асоциацията на италианските строителни предприемачи (ANCE) в Рим. В него участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и зам.-председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков, който е и зам.-председател на CICA и председател на ОП на КСБ – София. Конференцията се проведе в рамките на Общото годишно събрание на FIEC.

На форума бе избран нов първи вицепрезидент на Федерацията – представителят на ANCE Пиеро Петручо.

✓ На 17 май КСБ започна поредица от срещи с парламентарно представените политически партии преди приемането на държавния бюджет. Първите разговори се проведоха последователно с ПГ „БСП за България“, ПГ „Има такъв народ“ и ПГ „Възраждане“. Пред представителите на партиите председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев формулира три основни цели на КСБ – индексацията да се изпълнява реално, да има осигурено финансиране за нея в държавния бюджет и приемането на единни указания за прилагането на Методиката.

От страна на политическите сили бе изразено разбиране и подкрепа по поставените от КСБ проблеми. Обща бе позицията, че е от ключово значение да се приеме държавен бюджет за годината и в него да се заложат необходимите средства за индексация, които да гарантират успешното завършване на започнатите проекти.

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев участва в церемонията по официалното откриване на строителния сезон на ОП на КСБ – Плевен. Домакин на събитието беше инж. Венцислав Недялков, председател на ОП на КСБ – Плевен. В него участваха арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, инж. Розета Маринова, член на КПЕ на КСБ, инж. Венцислав Дилков, председател на Контролния съвет на ОП на КСБ – Плевен, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител“, представители на фирми членове на местната структура. Събитието уважи и инж. Стефан Лишковски, председател на регионалната структура на КИИП.

„Горд съм с всичко, което правите. Благодаря Ви за изграденото в Плевен и региона“, каза председателят на УС на КСБ.

✓ На 18 май в Сливен се проведе заседание на Разширения управителен съвет на КСБ. Специален гост на събитието бе кметът на община Сливен Стефан Радев. Той бе придружен от зам.-кмета по „Устройство на територията и строителство“ Камен Костов. В началото на срещата председателят на ОП на КСБ – Сливен, инж. Андон Горнаков, който беше символичен домакин, поздрави своите колеги и даде думата на кмета на града. „Радвам се, че Сливен е домакин на Разширеното заседание на Управителния съвет на браншовата организация. Нашият град има много какво да покаже в сферата, която най-много Ви интересува – строителството. Ще се радвам да чуя мнения от Ваша страна относно развитието на общината. Надявам се престоят Ви в града да бъде приятен. Най-големият атестат за това ще е, ако отново пожелаете Сливен да е домакин на Ваше събитие“, заяви Стефан Радев. След това думата взе председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави присъстващите. Той представи информация относно проведените срещи и участието в събития на ръководството на Камарата от началото на годината. На заседанието на УС в Сливен бяха приети нова структура на Камарата и длъжностно разписание. В следваща точка бяха разгледани и одобрени Годишният доклад за дейността, Годишният финансов отчет и докладът на независимия одитор за 2022 г. на „Вестник Строител“ ЕАД. По тази точка информацията представи инж. Пламен Пергелов, председател на Съвета на директорите на дружеството, който акцентира на някои основни постижения на изданието, както и на предстоящите задачи.

Юни

✓ КСБ и НКИЗ преподписаха меморандума си за сътрудничество на официално събитие на територията на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. Делегацията на КСБ бе посрещната от Антоанета Барес, изп. директор на НКИЗ, и Златина Георгиева – председател на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“. Символичен домакин от страна на Камарата бе инж. Николай Николов, председател на ОП Бургас. От КСБ в събитието се включиха още инж. Илиян Терзиев, председател на УС, инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС и председател на ОП на КСБ - София, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ, инж. Тодор Андонов, член на ИБ и на УС на КСБ, Георги Младенов, член на КС на Камарата, членове на ОблС на ОП Бургас, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

С подновения Меморандум двете страни целят да бъдат създадени условия за развитие на интензивна комуникация между тях, обмяна на опит и добри практики с цел изработване на общи позиции, постигане на необходима координация, информационен обмен за бъдещи проекти и програми, както и реализиране на съвместни действия в тази посока. „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ е нашият успешен пример за работа между държава и община. Преди 3 г. започнахме разширението на обекта и изграждаме втората му фаза“, каза Барес.

Инж. Илиян Терзиев благодари за ползотворното сътрудничество между двете институции и посочи, че държавата и общините трябва да подкрепят чрез различни облекчения инвеститорите, за да може тези зони да се развиват все повече.

„Членове на КСБ са инвеститори на територията на парка и виждаме на практика доброто взаимодействие между общината, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ и бизнеса“, подчерта инж. Николай Николов.

✓ Третата от поредицата регионални срещи на ръководството на КСБ с председателите на Областните представителства на Камарата в страната се състоя в Бургас. Домакин на срещата бе инж. Николай Николов, председател на ОП Бургас. Специални гости бяха д-р Антоанета Барес, изп. директор на НКИЗ, и Златина Георгиева, председател на СД на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД. На събитието бяха обсъдени темите за необходимостта от ефективна юридическа подкрепа от Камарата към ОП и фирмите по общи въпроси и казуси, както и други теми, свързани с работата на организацията. Към д-р Антоанета Барес и Златина Георгиева бяха отправени редица въпроси, касаещи перспективите за създаване на индустриални зони в страната и възможностите пред строителния бранш.

В рамките на посещението на КСБ в морския град председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов представи на колегите си мултифункционалната спортна зала „Арена Бургас“.

✓ КСБ и „Главболгарстрой Холдинг“ АД бяха домакини на Годишния конгрес на Build Europe, който се проведе през юни в София. При откриването на форума изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов заяви, че за Камарата е привилегия да посрещне представителите на водещата организация, обединяваща интересите на бранша в цяла Европа, и че именно в София делегатите ще изберат нов президент на Build Europe. „Един от нашите ключови приоритети е да изградим още по-ползотворно партньорство с Build Europe и нейните членове. Вярваме в силата на доброто сътрудничество и обмена на най-добрите практики, които могат да ни помогнат да постигнем по-голям успех и да насърчаваме развитието на строителния сектор“, каза арх. Несторов.

В рамките на конгреса Андреас Ибел от Германската асоциация на независимите компании за недвижими имоти и жилища (Bundesverband Freier Immobilien-und Woh- nungsunternehmen e.V.) бе избран за президент на Build Europe.

✓ Камарата на строителите в България бе институционален партньор на международния форум „Зеленият преход в страните от Централна и Източна Европа 2023“. Акцентът на тридневната конференция, която се проведе от 20 до 22 юни в София, бе свързаността и сътрудничеството на държавите от Централна и Източна Европа в прехода към нисковъглеродна икономика и устойчиво развитие.

На форума КСБ бе представена от инж. Тодор Андонов, член на ИБ и УС на Камарата, който взе участие в панела „Как зеленият преход да е справедлив за всички”. В панела „Зелените иновации в строителния сектор и Новият европейски Баухаус“ Мария Накова, ръководител на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, представи проекта за дигитална трансформация на строителната индустрия.

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев взе участие в откриването на третото поредно издание на международния архитектурен форум „Брацигово – Каменният поток на времето”. Събитието се проведе от 26 юни до 2 юли в Пазарджик и Брацигово. КСБ бе сред организаторите на конференцията, Фондация „Български строител“ бе партньор на иницитивата, а в. „Строител” - медиен партнор.

Встъпителната част се състоя в РИМ – Пазарджик. В приветствието си инж. Илиян Терзиев подчерта, че строителите и архитектите заедно трябва да направят всичко възможно да се запази построеното. „Без Вашите усилия като творци и нашите усилия като изпълнители това няма как да се получи“, бе категоричен председателят на УС на КСБ. Той добави, че КСБ ще продължи да работи за инициативата „Брацигово – Каменният поток на времето“. „Надявам се догодина да се видим с още по-големи, мащабни и успешни идеи”, каза инж. Терзиев.

В рамките на форума се проведе кръгла маса, посветена на проблемите на енергийната ефективност на сгради паметници на културата, в която инж. Терзиев взе активно участие.

✓ В края на юни ръководството на КСБ започна поредица от работни срещи с институциите. Първият разговор бе с вицепремиера и министър на външните работи Мария Габриел на 28 юни. Ден по-късно КСБ се срещна с министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. На проведените събития бяха обсъдени най-актуалните за бранша въпроси. Срещата с вицепремиера Мария Габриел се състоя в Министерски съвет. Сред темите, които ръководството на Камарата постави, бяха продължаването на процеса на дигитализация на сектор „Строителство“, проблемите, свързани с липсата на кадри, и възможностите за облекчаване на режима за внасяне на работници от трети страни, изпълнението на НПВУ и необходимостта от индексация на договорите в строителството.

Липсата на реална индексация и нуждата от правилник за прилагане на Методиката за индексация бяха водеща тема и на срещата на браншовата организация с министър Андрей Цеков, която се проведе на 29 юни в МРРБ. Сред другите обсъдени въпроси бяха решаването на проблема с реализирането на ВиК проектите, енергийната ефективност и незаконното строителство.

✓ КСБ изрази в свое становище несъгласие за законопроект № 49-302-01-26 за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, внесен от Министерски съвет на 27.04.2023 г. oтносно предлаганите промени на чл. 111, които касаят увеличаване размера на гаранцията за добро изпълнение от 5 на 10%, ограничаване възможността за използването на застраховка като форма на обезпечение по договори по ЗОП, задължително обезпечаване от страна на изпълнителя на авансово предоставените средства. „Считаме, че това увеличение е не само неприемливо, но и ще създаде условия за противоречие с едни от основните принципи на ЗОП за равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност. Увеличаването на размера на гаранцията за изпълнение ще окаже възпиращ ефект върху много български компании относно участието им в обществени поръчки поради невъзможност за осигуряване на необходимите гаранционни механизми, като така ще се даде необосновано предимство за част от потенциалните участници и кандидати и ще се ограничи участието на стопанските субекти, което противоречи на чл. 2 от действащия ЗОП“, е записано в становището на КСБ. В него Камарата обръща внимание и на още две промени – в чл. 114, с които е предвидено внасяне на гаранцията за изпълнение след потвърждение от възложителя за осигурено финансиране (при сключване на договор с отложено изпълнение), и автоматично прекратяване на договора, ако в десетмесечен срок от неговото сключване не бъде осигурено финансиране, както и относно въвеждането на външния контрол, осъществяван от Агенцията по обществените поръчки, въвеждане на задължителен предварителен контрол на всички процедури за обществени поръчки на стойност над 5 000 000 лв. и въвеждането на текущ контрол и одиторско мнение. Становището на КСБ бе изпратено до Комисията по правни въпроси в НС и публикувано на страниците на в. „Строител“.

Юли

✓ „Сроковете за завършване на инфраструктурните проекти по програмите с европейско финансиране са много важни. Отворени сме да решаваме в диалог всички казуси, за да не допускаме забавяне.“ Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков по време на работна среща с ръководството на КСБ, която се състоя на 10 юли в сградата на ведомството. Тя се проведе в рамките на стартиралата поредица от срещи на КСБ с институциите, на които се поставят най-актуалните за бранша въпроси.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев сподели, че браншовата организация работи вече повече от 2 г. по темата за индексацията в строителството. Инж. Живко Недев, зам.-председател на УС на КСБ, коментира, че УО на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020“, както и НКЖИ прилагат успешно Методиката за индексация. Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Любомир Качамаков представи пред министър Гвоздейков възможността в България да се прилагат договорите по FIDIC. Председателят на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ Любомир Пейновски запозна министър Гвоздейков с напредъка в работата на ЕЦИХ.

Георги Гвоздейков заяви, че цифровизацията е един от водещите приоритети на МТС. „Целта е заедно да решаваме проблемите, пред които се изправяме, за да подобрим условията на живот на обществото“, заяви министърът на транспорта и съобщенията.

В срещата участва и инж. Благой Козарев, председател на КПЕ на КСБ.

✓ На 12 юли в София се проведе заседание на Разширения управителен съвет на КСБ. Събитието се състоя в централния офис на браншовата организация в хибриден формат – присъствено и онлайн. Инж. Илиян Терзиев откри заседанието и представи информация относно проведените срещи и участието в събития на ръководството на Камарата.

В следваща точка от дневния ред на заседанието председателят на ОП на КСБ – Габрово, Мария Башева изнесе информация за необходимите средства за индексация на договорите с публични възложители, събрана от Oбластните представителства на Камарата и чрез външно проучване. Членовете на УС одобриха доклад на Елена Недева, експерт в Дирекция „Нормативни документи и анализи“ към КСБ, относно наличието на лицензирани депа за строителни отпадъци в различните областни градове.

Обсъден и приет бе и доклад на инж. Пламен Пергелов, председател на СД на в. „Строител“, относно проведена от изданието анкета във връзка с предпочитанието на фирмите за получаване на вестника на хартиен носител или в цифров вид. Одобрено бе и предложение, представено от Пламен Иванов, член на УС на КСБ, за подкрепа и участие на Камарата в проект за връзка с професионалните училища в строителния бранш с работно заглавие „Аз мога да строя „delecto“.

✓ Ръководството на КСБ проведе работна среща с министъра на околната среда и водите Юлиян Попов. Тя се състоя в сградата на ведомството и бе в рамките на стартиралата поредица от срещи на Камарата с институциите. На събитието в МОСВ присъстваха зам.-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров, Мария Недина, началник на кабинета на министъра, Атанас Костадинов, парламентарен секретар на МОСВ, Галина Симеонова, ръководител на УО на ОП „Околна среда 2014-2020“ и Програма „Околна среда 2021-2027“, Светлана Жекова, съветник на министър Попов, Александър Иванов и Симона Михайлова, експерти в МОСВ. КСБ бе представена от инж. Илиян Терзиев, председател на УС, зам.-председателите на УС инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов и прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Сред въпросите, които двете страни обсъдиха, бяха липсата на реална индексация на договорите в строителството, проблемите при реализацията на ВиК проектите, ползите от въвеждането на договорите по FIDIC, програмата за енергийна ефективност на сградите по НПВУ, внедряването на иновации в строителния сектор. Ръководството на КСБ връчи на министър Попов писмо, изготвено на база приет доклад от УС на КСБ относно наличието на лицензирани депа за строителни отпадъци в различни областни градове.

✓ На работна среща „Софийска вода“ АД, КСБ и Столичната община обсъдиха решения и действия за устойчиво развитие на града. Събитието откри изп. директор на „Софийска вода“ АД Васил Тренев, който приветства участниците и припомни ангажиментите на дружеството, свързани с изграждането и поддържането на ВиК инфраструктурата. КСБ беше представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Егмонт Якимов, член на ИБ и на УС на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ на КСБ, инж. Николай Иванов, председател на секция „Хидротехническо строителство, ВиК мрежи и съоръжения“ към КСБ, членове на ОП София. В срещата се включиха и зам.-кметът на СО по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов, главният архитект на София Здравко Здравков, Станислав Станев, зам. изп. директор на „Софийска вода” АД, и инж. Георги Шопов, председател на УС на Националната асоциация на строителните предприемачи.

КСБ отправи предложения за оптимизиране на сроковете и облекчаване на административните стъпки в събирането и предоставянето на нужните документи в рамките на процеса по изграждането и присъединяването към ВиК инфраструктурата на града. Ръководството на Камарата посочи и необходимостта от професионални експертни услуги и адекватно взаимодействие със СО във фазите на строителство и дигитализиране на услугите, предоставяни на строителния бранш.

✓ Кампанията на Фондация „Български строител“ за набиране на средства за издигане на Пилон „Рожен“ – най-високото знаме в Европейския съюз, събра 66 882 лв. Те бяха предоставени на инициатора на идеята Фондация „Наследство в бъдещето“. Извисяващият се пилон на 111 м на връх Рожен бе официално открит на 13 юли с издигане на българското национално знаме. Височината на монумента символизира територията на България от 111 хил. кв. км. Той е посветен на две бележити годишнини – 111 г. от освобождението на Родопите и 120 г. от Илинденско-Преображенското въстание. В основата на съоръжението бе монтирана плоча с гравирани завети от 28-те административни области на страната и бе поставена капсула на времето с послания към бъдещите поколения.

✓ „Радвам се, че отново сте гости на община Перник. Хубаво е, че срещите ни станаха регулярни. Нормално е местната власт и строителният бизнес да поддържат диалог. Вярвам, че това е начинът да намерим решения на общите ни проблеми“. Това заяви кметът на община Перник Станислав Владимиров в началото на четвъртата регионална среща на ръководството на КСБ с председатели на Областните представителства на браншовата организация в страната, на която той бе домакин заедно с инж. Емилия Митова, председател на ОП Перник. Вестник „Строител“ бе съорганизатор и медиен партньор на събитието.

„Благодаря за възможността да реализираме тази среща в разгара на лятото. Тя е част от поредица, която ръководството на КСБ стартира през настоящата година. Щастлив съм, че Камарата има конструктивен диалог с местната власт в Перник, и вярвам, че ще продължим доброто си сътрудничество“, подчерта председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.

Сред дискутираните теми на събитието бяха инвестиционната политика на общината, липсата на реално прилагане на Методиката за индексация на строителните договори, промените в ЗОП по отношение на застраховките и гаранциите, програмата за енергийно обновяване на сгради по НПВУ, липсата на кадри, както и начините за ефективно взаимодействие на местната власт със строителния бранш и възможностите за съвместни инициативи.

✓ В края на юли КСБ излезе с ново становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на ЗОП, в който част от предлаганите промени са в чл. 111 и касаят размера и вида на гаранцията за изпълнение, съответно за авансово предоставените средства.

В становището си КСБ посочва, че увеличението на гаранцията за изпълнение от 5 на 10% е не само неприемливо, но и ще създаде условия за противоречие с едни от основните принципи на ЗОП за равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност. „Увеличаването на размера на гаранцията за изпълнение ще окаже възпиращ ефект върху много български компании (предимно малки и средни предприятия) относно участието им в обществени поръчки поради невъзможност за осигуряване на необходимите гаранционни механизми, като така ще се даде необосновано предимство за част от потенциалните участници и кандидати и ще се ограничи участието на стопанските субекти, което противоречи на чл. 2 от действащия ЗОП. Приемането на това двойно увеличение ще блокира значителна част от средствата предимно на малките и средните строителни дружества, ще намали възможностите им за участие в процедури по ЗОП и в крайна сметка голяма част от членовете на Камарата ще бъдат заплашени от фалит“, се казва още в становището на КСБ.

Август

✓ На 2 август Камарата на строителите в България и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) проведоха първа работна среща. Тя беше организирана по инициатива на КСБ и се състоя в офиса на АБЗ. КСБ беше представена от председателя на УС инж. Илиян Терзиев, зам.-председателя на УС инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, и инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ. От страна на АБЗ участваха Пламен Шинов, зам.-председател на УС и председател на комисия „Отговорности“ в АБЗ, Нина Колчакова, ген. секретар на Асоциацията, юристите на АБЗ Виктор Тошев и Йорданка Димова. Във фокуса на срещата бе Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИД на ЗОП), който бе внесен от МС в Народното събрание на 27 април. Част от промените в него касаят гаранциите за изпълнение. Инж. Илиян Терзиев запозна АБЗ със становището на КСБ по ЗИД на ЗОП. Инж. Терзиев подчерта, че КСБ счита, че заложеното увеличение на гаранцията за изпълнение от 5 на 10% е не само неприемливо, но и ще създаде условия за противоречие с едни от основните принципи на ЗОП за равнопоставеност, свободна конкуренция и пропорционалност. Коментирано бе още, че с измененията в чл. 111 е предложено и отпадане на възможността за използване на застраховката като форма на гаранция. „Абсолютна практика навсякъде по света е да се използва застраховка, за да се гарантира доброто изпълнение и качество“, заявиха от АБЗ.

✓ В София се проведе кръгла маса на тема „Изграждане на умения за устойчиво бъдеще на строителния сектор: Европейска година на уменията 2023 г.“. Нейни домакини бяха евродепутатът Искра Михайлова, която е зам.-председател на ПГ „Обнови Европа“ в ЕП, и инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA.

„Необходимостта от квалифицирани кадри е ключова, сектор „Строителство“ се нуждае от кадри. Преодоляването на недостига и предвиждането на бъдещите нужди в строителството означава осигуряване на повече, по-добри и по-безопасни работни места. Квалификацията на кадрите и цифровизацията на отрасъла са два важни фактора за подобряване на условията на труд“, посочи Михайлова. „Трябва да направим всичко възможно да ускорим процеса на обучение и квалификация на кадрите“, беше категоричен зам.-председателят на УС на КСБ. Той подчерта още, че според Камарата на строителите дуалното обучение е метод, който може да бъде приложен масово без сътресения.

В събитието участва Марияна Хамънова, изп. директор на Клийнтех България и член на УС на ЕЦИХ в сектор „Строителство“. Тя представи и дейността на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство”, като припомни, че инициатор и координатор на проекта е КСБ.

Септември

✓ Камарата на строителите в България и Столичната община по инициатива на ОП на КСБ – София, проведоха традиционна среща. На нея представителите на КСБ се запознаха и обсъдиха с ръководството на СО бюджета на общината за 2023 г. От страна на СО в срещата участваха кметът на София Йорданка Фандъкова, зам.-кметовете по направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов и по „Обществено строителство“ инж. Ангел Джоргов и Петър Костов, директор на Дирекция „Строителство“ в общината. Камарата бе представена от инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, инж. Егмонт Якимов, член на УС на КСБ, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, членовете на ОблС на ОП на КСБ – София, Красимир Милушев и инж. Ивайло Тодоров и Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на вестник „Строител“.

„Оценявам много високо дългогодишното партньорство, което имаме с Камарата на строителите в България, с Областното представителство на КСБ и в. „Строител“, и Ви благодаря за него“, заяви Йорданка Фандъкова. Инж. Качамаков също благодари за отличния диалог през годините, който Камарата и ОП на КСБ – София, са имали с екипа на общината. Той посочи, че единствено със съвместни усилия е възможно градът да продължава да се развива.

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев получи наградата за браншовата организация за съорганизиране на Форума „Брацигово – Каменният поток на времето“. Мащабното събитие е посветено на недвижимото културно наследство, традициите, архитектурата и изкуствата. Първото издание се проведе през 2021 г. по инициатива на Камарата на архитектите в България – РК София-област, и община Брацигово. През 2022 г. към организаторите се присъедини КСБ, а през 2023 г. и Конфиндустрия България. Отличието бе връчено на Третия международен форум на в. „Стандарт“ „Бранд България. Докосни Чудесата“ от Цветелина Бориславова, основател на фондация „Кредо Бонум”.

✓ По покана на кмета на Бургас Димитър Николов на 14 септември се проведе традиционната годишна среща между местната администрация и ОП на КСБ – Бургас, на която бе представена инвестиционната програма на общината за 2023 г. В събитието участваха председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов и представители на над 60 строителни компании от областта. Те поставиха конкретни въпроси на градоначалника, сред които най-важният бе за индексацията на строителните договори. Друга тема, която бе засегната от ОП Бургас, бе за възможността за намаляване на сроковете на някои административни процедури – за разглеждане на ПУП, строителни разрешения.

Кметът Николов и ОП Бургас се договориха за по-тясно сътрудничество в областта на осигуряването на кадри за бранша, включително относно създаването на нови специализирани паралелки в професионалните училища в града.

✓ На 20 септември в Бургас се проведе заседание на Разширения управителен съвет на КСБ. Символичен домакин на събитието бе инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, и изп. директор на Фондация „Български строител“. На него присъстваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика в КСБ, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Специален гост на събитието бе кметът на община Бургас Димитър Николов. Той бе придружен от зам.-кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ инж. Чанка Коралска. В началото на заседанието председателят на ОП на КСБ – Бургас, инж. Николай Николов поздрави своите колеги и даде думата на кмета на града. „За мен е чест и привилегия да Ви приветствам с добре дошли. Радвам се, че сте избрали именно Бургас за провеждане на Разширен управителен съвет на Камарата на строителите в България. Използвам случая да благодаря на всички Вас и най-вече на членовете на КСБ, които работят на територията на нашия град, за доброто сътрудничество и взаимодействие“, каза Димитър Николов.

След това инж. Илиян Терзиев представи информация относно проведените срещи и участия в събития на ръководството на Камарата за периода 12 юли – 14 септември 2023 г.

На заседанието на УС в Бургас бе обсъдена и информация от проведени проучвания за необходимите средства за индексация на договорите с публични възложители, събрана от Областните представителства на КСБ. Събитието продължи с гласуване и одобряване на дневния ред на Общото събрание на браншовата организация. Членовете на УС на КСБ обсъдиха и одобриха бюджет за провеждане на Бал по повод Деня на строителя. Организацията му традиционно бе възложена на екипа на в. „Строител“. На заседанието бяха взети и други решения.

✓ В края на септември КСБ изпрати писмо до Росен Желязков, председател на НС, Николай Денков, министър-председател, Асен Василев, министър на финансите, Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството, в което изрази своето сериозно безпокойство от чувствителното влошаване на икономическата среда. В публикуваното писмо на страниците на в. „Строител“ браншовата организация заяви своите приоритетни искания, които адресира както до българския законодател, така и до изпълнителната власт. На първо място Камарата настоя за ефективно, всеобхватно, справедливо и законосъобразно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство, регламентиращо промяната на цените по договорите за строителство, възложени по реда на ЗОП (т.нар. индексация). Второто искане бе да се предвиди значително увеличаване на обема на капиталовите разходи на обществените възложители, както и да се създадат гаранции за реалното осъществяване на инвестиционните им програми.

Третото – прекратяване на тревожна тенденция в развитието на законодателството, създаваща дисбаланс между правата и задълженията на страните по договорите за обществени поръчки, който е в полза на възложителите. Като пример бе посочено предложението за промяна в ЗОП, предвиждащо отпадане на застрахователните инструменти като форма на гаранция за добро изпълнение на договорите за строителство. КСБ настоя и за законодателни промени, свързани с прилагане на добрите практики на FIDIC при сключване на договорите за проектиране и строителство. В писмото си КСБ посочи още, че анализът на процедурите по възлагане на обществени поръчки с предмет строителство показва, че редица възложители системно нарушават разпоредбите на Закона за Камарата на строителите и по-специално на изискването му определени строежи и видове СМР да се изпълняват от строители, които са вписани в ЦПРС.

„Отчитайки първостепенното значение на строителството за цялото наше общество, настояваме в диалог с компетентните държавни органи за изработване на стратегия, предвиждаща пакет от мерки (финансови, социални и административни) за превръщане на строителния сектор в приоритетен отрасъл в следващите 10 г.“, бе записано още в писмото на Камарата до институциите.

Октомври

✓ „Опазването на културното наследство няма как да се случи без всеотдайната работа на строителите“. Това заяви председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев на откриването на международния форум „История и бъдеще – световното наследство на България и Италия”. Събитието се проведе на 2 октомври в София под патронажа на Министерството на културата и бе организирано от Конфиндустия България и Посолството на Италия в София в сътрудничество с Италианския културен институт, Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България и Общество „Културно наследство“ – българския представител на паневропейската организация Европа Ностра. Инж. Терзиев даде началото на конференцията заедно с Роберто Санторели, председател на Конфиндустия България, посланика на Италия в България Н.Пр. Джузепина Дзара, министъра на културата Кръстьо Кръстев, зам.-министъра на външните работи Елена Шекерлетова и Владимир Милков, председател на УС на КАБ.

По време на изказването си инж. Илиян Терзиев подчерта, че е важно да се провеждат подобни форуми, за да се обсъжда бъдещето на паметниците на културата, част от ЮНЕСКО, и отношението на поколенията към тях.

✓ КСБ изпрати становище до проф. Илко Гетов зам.-министър на здравеопазването, относно констатирани противоречия със ЗКС в документацията към обществена поръчка „Извършване на строително-монтажни работи за обособяване на изолирани структури в държавни лечебни заведения за лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 и други заразни заболявания“. В поръчката се цели възлагане на извършването на строежи и определени видове СМР по обособени 31 позиции за нуждите на различни лечебни заведения. „Анализът на документацията по възлагане на обществената поръчка, достъпна в Регистъра на обществените поръчки, показа, че „по обособени позиции от №13 до №31 Възложителят не поставя изисквания към участниците да са вписани в ЦПРС“. (Виж т. 4.1.1 от раздела Критерии за подбор). Подобна липса на изискване за регистрация влиза в противоречие с императивната норма на чл. 3, ал. 2 ЗКС, тъй като предвидените за извършване СМР по позиции от 13 до 31 влизат в предметния обхват на посочената разпоредба. Считаме, че подобно противоречие със ЗКС, дори допуснато неволно, води до опорочаване на редица легални принципи за разходване на публични средства, не допринася за защита на обществения интерес от създаване на качествен и безопасен строителен продукт и не на последно място – противоречи на принципа на прозрачност, генерирайки т.нар. сива икономика“, се посочва в становището на КСБ.

✓ Държавата ще търси начин да улесни индексацията на строителните договори. Това стана ясно на работна среща на браншовата организация с министър-председателя акад. Николай Денков, която се проведе в Министерския съвет. Преми­ерът бе запознат с исканията на строителния бранш, които бяха изпратени до институциите в официално писмо. „Правителството ще търси начин да улесни индексирането на цените по договорите за строителство, възложени по реда на ЗОП. За целта е необходимо да се подобрят правилата за това“, коментира министър-председателят акад. Николай Денков. Той заяви, че очаква конкретни предложения в тази посока, изготвени съвместно от Камарата и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Премиерът се ангажира въз основа на тях Министерският съвет да промени Методиката за индексиране на вече договорените цени. Правителството е готово също да предложи промени в ЗОП, ако това е необходимо.

В срещата от страна на КСБ участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, зам.-председателите на УС инж. Любомир Качамаков, инж. Иван Моллов и инж. Живко Недев, членовете на ИБ и УС инж. Тодор Андонов и инж. Егмонт Якимов, инж. Христо Димитров, председател на КС на КСБ, инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ – Бургас, арх. Иван Несторов, изп. директор на Камарата, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.

✓ През октомври ръководството на КСБ заедно с представители на браншовите организации в сектор „Строителство“ проведоха поредица от срещи с кандидати за кмет на София и общински съветници. Първата беше с Антон Хекимян, кандидата за кмет на ГЕРБ-СДС. Последваха разговори с Ваня Григорова, която бе подкрепена от „БСП за България“, и Деян Николов кандидат за кмет на ПП „Възраждане“.

На срещите представителите на строителния сектор представиха актуалните въпроси и проблемите, пред които е изправен браншът. Кандидатите за кметове изложиха своите визии за развитие на Столичната община.

✓ Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова откриха десетата юбилейна фотоизложба „Виж София – заедно строим за хората“. Традиционно тя се организира съвместно от КСБ и в. „Строител“ и със съдействието на СО по повод Деня на строителя. „С експозицията се стремим да покажем на гостите и жителите на столицата, че градът расте, развива се, става все по-модерен и красив благодарение на труда и професионализма на българските строители и активната инвестиционна политика на Столичната община“, каза инж. Терзиев. „Всеки, който разгледа 60‑те пана, ще види една малка част от това, което създавахме през последното десетилетие в София“, заяви Йорданка Фандъкова. Тя беше категорична, че всичко, представено на снимките, е резултат от много работа. „Благодаря на всички, които допринесоха за промяната на града. Зад нея стои трудът на архитекти, проектанти, строители, надзорници. Пожелавам на КСБ и на всички строители да се справят с най-голямото предизвикателство – липсата на кадри, с което се сблъсква не само този сектор. Пожелавам Ви да мотивирате повече млади хора, които да могат да изпълняват важните задачи, пред които сте изправени. Благодарение на Вашия труд София се развива“, подчерта Фандъкова.

В края на церемонията инж. Илиян Терзиев връчи специални юбилейни плакети на фирмите, дългогодишни партньори на изложбата, някои от които подкрепят инициативата от самото й начало. За доброто партньорство, съдействието за реализиране на експозицията и приноса за развитието на София. Инж. Терзиев връчи юбилеен плакет на кмета Фандъкова.

✓ Значителни промени в Методиката за индексиране на договорите с публични възложители предложи КСБ в становище до Министерския съвет, МФ и МРРБ. То бе внесено в рамките на общественото обсъждане на подготвените от регионалното министерство изменения и допълнения в нея. В него КСБ предложи в Методиката изрично да се запише, че тя е задължителна за всички договори, сключени след процедура по ЗОП, включително тези, чието изпълнение е приключило, но още са в гаранция. „Често възложители по различни причини отказват индексация или я ограничават неоснователно, което на практика спира изпълнението на обектите“, коментира председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „С отказа да се актуализират цените по вече извършените оскъпени дейности на практика се наказват коректните фирми, които не са спрели изпълнението на задълженията си въпреки затрудненията“, добави той. В становището си КСБ предлага още в Методиката да се запише, че ако възложителят откаже неоснователно индексация, изпълнителят може да прекрати изпълнението на договора, без да търпи санкции за това.

✓ Камарата на строителите в България връчи отличията на най-добрите компании в сектора за 2022 г. Това стана на традиционния Бал по повод Деня на строителя. Събитието се проведе на 26 октомври в „София Балкан Палас“. Домакини на церемонията бяха Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството, и председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Тържеството събра ръководството на КСБ, председатели на Областните представителства на браншовата организация и висшия мениджмънт на водещи строителни фирми. Празникът на КСБ бе уважен от представители на министерства, Столичната община, Националното сдружение на общините в Република България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, браншови организации, синдикати. Събитието бе организирано от в. „Строител“.

„Честит празник! Честит имен ден на всички, които носят името на Св. Димитър, покровителя на строителите. Радвам се, че днес сме тук, за да отпразнуваме заедно нашия професионален празник“, заяви при откриването инж. Илиян Терзиев. „За мен е изключително удоволствие и чест да бъда съдомакин на най-бележития ден за българския строител. Искрено се радвам, че съм сред колеги, съмишленици и приятели както от публичния, така и от частния сектор“, каза в словото си пред гостите министър Андрей Цеков.

✓ На 31 октомври Областното представителство на КСБ в София отбеляза Димитровден и връчи ежегодните си награди в конкурса „Най-добър строител”. Събитието се състоя в хотел „Метрополитън“ и събра над 120 представители на фирми членове и партньори на най-голямата регионална структура на Камарата на строителите в България. Гост на празника беше зам.-кметът на Столичната община по направление „Финанси и здравеопазване“ Дончо Барбалов. Домакин на проявата беше председателят на ОП на КСБ - София, инж. Любомир Качамаков, който е и зам.-председател на УС на КСБ. Церемонията уважи председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Организатор на събитието бе „Вестник Строител” ЕАД.

Инж. Любомир Качамаков и Дончо Барбалов заедно връчиха отличията на най-добрите сред софийските строители. Инж. Илиян Терзиев раздаде наградите на ОП София и Научно-техническия съюз по строителство в България на студенти магистри от университети, подготвящи кадри за строителния сектор.

Ноември

✓ Разширеният управителен съвет на КСБ проведе заседание на 21 ноември в централния офис на браншовата организация в София. То бе в хибриден формат – присъствено и онлайн. Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави присъстващите и представи информация за събитията и срещите на ръководството на Камарата за периода от юли до ноември 2023 г. В заседанието участваха почетният председател на КСБ и председател на Съвета на настоятелите на Фондация „Български строител“ инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на Камарата инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Живко Недев и инж. Иван Моллов (онлайн), доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, изп. директор на КСБ арх. Иван Несторов, изп. директор на Фондация „Български строител“ и председател на ОП Бургас инж. Николай Николов, председателят на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата. Разширеният УС одобри основните политики за развитие на КСБ през 2024 г. Членовете на УС приеха Отчет за изпълнението на дейността за периода 01.09.2022 г. – 31.08.2023 г. В следваща точка от дневния ред доц. д-р инж. Георги Линков представи отчет за дейността на Комисията за ЦПРС към октомври 2023 г. Разгледани бяха и отчет за изпълнението на бюджета на браншовата организация за 2022 г., предложените план-сметки за 2024 г. от Областните представителства, проектобюджет на Камарата за 2024 г. и др.

✓ На 21 ноември се проведе съвместно заседание на Съвета на настоятелите и Управителния съвет на Фондация „Български строител“ в централния офис на КСБ. В началото бе направен отчет за дейността на организацията през 2023 г. В рамките на заседанието се разгледа отчет за разходите и финансираните инициативи през 2023 г. Беше взето решение със средства от Фондация „Български строител“ да бъдат дофинансирани инициативи на ОП на КСБ – Пловдив, и на ОП на КСБ – Русе.

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на КС на КСБ и председател на УС на ББА „Пътна безопасност“, предложи Фондация „Български строител“ да подпомага основно инициативи, издигнати от КСБ. Според него даренията, събирани от организацията, трябва да допринасят за повишаване на имиджа и доброто име на Камарата на строителите. Предложението на д-р Иванов бе подкрепено единодушно от членовете на СН и УС на Фондацията.

✓ На 30 ноември в централния офис на Камарата на строителите в България се проведе редовно Общо събрание. Заседанието откри председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги. В него се включиха почетният председател на КСБ и председател на СН на Фондация „Български строител“ инж. Светослав Глосов, зам.-председателите на УС на Камарата инж. Живко Недев, инж. Иван Моллов и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ – София, инж. Христо Димитров, председател на Контролния съвет на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на КПЕ на КСБ, доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията за ЦПРС, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, изп. директор на Фондация „Български строител“ и председател на ОП Бургас инж. Николай Николов, председателят на СД на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов, членове на ИБ и УС на КСБ, председатели на ОП на КСБ и на секциите към Камарата, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Общото събрание одобри отчетите, включени в дневния ред, основните политики за развитие на Камарата през 2024 г. и бюджета на КСБ за следващата година.

✓ Веднага след Общото събрание на КСБ в сградата на КСБ официално бе представен „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор, учредител и координатор. Домакин на събитието бе председателят на УС на ЕЦИХ Любомир Пейновски, който е и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД. То бе уважено от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, Гергана Грозданова, зам.-директор в ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на иновациите и растежа, председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. В него се включи и Мария Накова, ръководител на ЕЦИХ. Видеообръщение отправи Джулия Карсанига, експерт по политики и стратегии в ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в ЕК. „Основната цел на ЕЦИХ е да стимулира и подпомога въвеждането на цифрови технологии в целия строителен цикъл чрез предоставяне на специфични услуги и обучения както за малки и средни предприятия, така и за публичния сектор. Чрез ЕЦИХ ставаме част от европейската строителна карта, бидейки основно свързващо звено в мрежа от над 150 европейски цифрови хъба, което ни дава достъп до пазари, технологии, партньори“, изтъкна Пейновски.

✓ 30 ноември продължи с откриването на паметник на най-големия български строител, архитект и скулптор на XIX век Никола Фичев – Уста Кольо Фичето пред централния офис на КСБ. Изграждането на паметника е по инициатива на председателя НКСВ инж. Виктор Шарков. Решението за осъществяването на благородното начинание е взето на Общото събрание на Камарата през 2021 г. Паметникът е реализиран изцяло с дарения на членове на КСБ. Моделът е на Петко Арнаудов, изработен е от младия талантлив каменоделец Иван Симеонов и неговия баща Иво Симеонов. Официални гости на събитието бяха председателят на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание Николай Нанков и членове на парламентарната комисия, Йорданка Фандъкова, кмет на София в периода 2009-2023 г., зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и др.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Виктор Шарков, председател на УС на НКСВ, и акад. Ячко Иванов, член на Комисията за ЦПРС и член на УС на НКСВ, направиха изказвания, а откриването уважиха и членове на ръководните органи на КСБ и на областните структури на браншовата организация.

„Гордея се и за мен като председател на КСБ е огромна чест възможността да участвам в откриването на този паметник. Мисля, че едва ли има по-подходящо място за него от това пред сградата на браншовата организация на строителите, на нас, неговите последователи, за които той е стожер, пример, еталон, към който можем да се стремим“, заяви инж. Илиян Терзиев.

Декември

✓ От Пловдив стартираха срещите на Областните представителства на КСБ с избраните кметове за мандат 2023-2027 г. Първото събитие бе организирано от ОП на КСБ – Пловдив, и в. „Строител“, който е инициатор и медиен партньор на инициативата. Срещата се състоя в офиса на местната структура на Камарата. Домакин на събитието бе Пламен Иванов, председател на ОП Пловдив и член на УС на КСБ, а в срещата се включиха Костадин Димитров, кмет на община Пловдив, д-р инж. Илия Зюмбилев, областен управител на Пловдив, инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-кметът по строителството инж. Тошо Пашов, кметовете на районите „Тракия“, „Централен“, „Източен“, „Южен“, „Западен“ и „Северен“, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова.

Срещата бе открита от Пламен Иванов, който поздрави присъстващите и им благодари за това, че са се отзовали на поканата на ОП Пловдив и в. „Строител“. „Целта на срещата е да коментираме визията за развитието на областта, града и районите му, както и инвестициите, които ще се случват, и да търсим модела и формата да си партнираме“, посочи Иванов.

„Развитието на града е немислимо без участието на строителите. Без частната инициатива и без да имаме общи цели с Вас, Пловдив нямаше да е това, което е в момента“, заяви Костадин Димитров.

„За мен е удоволствие да стартираме новата кампания от срещи на Областните представителства на Камарата с ръководствата на общините в новия мандат именно от Пловдив. Проблемите ни са общи и трябва заедно да ги решаваме“, коментира инж. Илиян Терзиев.

✓ В сградата на община Самоков се проведе втората от поредицата срещи на Областните представителства на КСБ с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от ОП на КСБ - София, и вестник „Строител“. Символични домакини на срещата бяха кметът на Самоков инж. Ангел Джоргов и Красимир Милушев, зам.-председател на ОП на КСБ - София. В нея участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП София, Ренета Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“, и представители на строителни фирми от района на Самоков.

„Строителите от област София имат дългогодишно добро партньорство с инж. Джоргов. Очакваме на новата позиция като кмет на Самоков да ни запознае със своята визия за бъдещото развитие на общината. Нашето желание е да имаме добра комуникация помежду си и да работим заедно за решаване на актуалните въпроси и напредъка на общината“. С тези думи Милушев даде началото на събитието.

Инж. Ангел Джоргов, подчерта, че за него е изключително важно в лицето на строителите общината да има партньор. „Камарата на строителите е партньор, на който винаги можете да разчитате, строителите са хората, които знаят и могат“, каза инж. Илиян Терзиев. Инж. Любомир Качамаков също изрази готовност за сътрудничество между ОП София и община Самоков.

✓ Във Враца се проведе третата от поредицата срещи на КСБ с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от Областното представителство на КСБ във Враца и в. „Строител“. Срещата се състоя в офиса на местната структура на Камарата. Неин домакин бе председателят на ОП Враца инж. Тони Петров. В събитието участваха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, изп. директор на Камарата арх. Иван Несторов, почетният председател на НКСВ инж. Тодор Топалски, прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова, както и представители на строителни фирми от област Враца. Местната власт бе представена от кмета на общината Калин Каменов, зам.-кмета по „Устройство на територията“ инж. Цветан Стоичков и главния архитект на Враца Митко Анатолиев.

Началото на срещата даде инж. Тони Петров. „Очакваме да ни запознаете с плановете за развитие на Враца в следващите години. Също така искаме да обсъдим проблемите в строителния бранш и заедно да търсим начините за решаването им“, каза инж. Петров.

Каменов от своя страна благодари за инициирането на срещата и подчерта, че очаква добро сътрудничество с КСБ и Областното представителство на Камарата.

✓ На 18 декември ръководствата на КСБ и на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ проведоха работна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева, която е и ръководител на УО на „ОПРР 2014-2020“ и „ПРР 2021-2027“. Събитието се състоя в сградата на КСБ и беше инициирано от Любомир Пейновски, председател на УС на ЕЦИХ и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД към КСБ, със съдействието на инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. В работната среща участваха инж. Любомир Качамаков, зам.-председател на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, и вицепрезидент на CICA, инж. Иван Моллов, зам.-председател на УС на КСБ, Любомир Пейновски, председател на УС на ЕЦИХ и председател на СД на „Строителна квалификация“ ЕАД, арх. Иван Несторов, изп. директор на КСБ, инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика на КСБ, Мария Накова, ръководител на ЕЦИХ.

Зам.-министърът направи презентация, в която представи част от промените в ЗОП. Тя коментира прилагането на Методиката за индексация на договорите за строителство, както и темата за енергийното обновяване на сградния фонд. Ангелина Бонева засегна и въпроса за фонда за общински инвестиции.