Интервю

Инж. Илиян Терзиев, председател на УС на Камарата на строителите в България: Имаме конкретни приоритети, които ще дадат предвидимост и ясна перспектива за бранша

Очакваме сформирането на Народно събрание и редовно правителство и стартираме поредица от срещи с отговорните за отрасъла институции

Инж. Терзиев, в средата на годината сме, в най-активния строителен сезон и в една динамична политическа обстановка – проведоха се избори в национален и европейски мащаб. Каква оценка бихте направили на работата на Камарата за изминалия период?

Аз бих искал първо да поздравя всички партии, които на проведените избори получиха подкрепата на българските граждани и влизат в 50-ото Народно събрание (НС), както и избраните да представляват страната ни в Европейския парламент. Пожелавам им успешна и конструктивна работа! Бих искал да изразя и очак­ванията на строителния сектор, който е сред структуроопределящите за икономиката на страната ни, за сформиране на редовно правителство, което да осигури устойчива и предвидима среда за бизнеса. За нас като бранш е от съществено значение да има работещи институции, към които да можем да адресираме нашите приоритети и да търсим заедно решения на проблемите.

А конкретно на въпроса – и за ръководството на КСБ изминалата половин година беше много динамична и наситена с работни срещи и събития. След проведените местни избори съвместно с Областните представителства (ОП) на КСБ и в. „Строител“ стартирахме поредица от срещи с местните власти от новия мандат. Такива проведохме с кметовете на София, Габрово, Силистра, Варна, Смолян. Във Велико Търново се срещнахме с кмета инж. Даниел Панов, който бе преизбран за председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България. В срещата се включиха и кметове на други населени места от областта. В Белоградчик проведохме работна среща с общините от Северозападна България, специален гост на която беше зам.-председателят на НС Росица Кирова. Изключително полезни са тези форуми, на тях дискутираме важните за общините, ОП на Камарата и строителните фирми по места теми, както и набелязваме съвместни инициативи.

Срещи имахме и на централно ниво. След сформирането на служебното правителство първата среща, която проведе министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова с браншова организация, бе с ръководството на КСБ. Аз имах възможността да разговарям и с министъра на финансите Людмила Пет­кова. И на двете срещи представих нашите основни приоритети. Проведохме втора среща с Асоциацията на българските застрахователи. В ход е и подготовката на среща с Агенцията по обществени поръчки.

Разбира се през този период се състояха и вътрешноорганизационните за КСБ събития, като заседания на ИБ и УС, на Фондация „Български строител“ и секциите на Камарата, на Националния клуб на строителите ветерани.

Гост на заседание на УС на КСБ бе изп. директор на Българската банка за развитие Илия Караниколов, който представи възможностите пред бранша, които ББР предоставя.

През изминалия период не спирахме да поставяме важните въпроси за сектора – за индексацията, за липсата на кадри и необходимостта от промени в законодателството, с които да се облекчи достъпът на работници от трети страни. Проведохме редица срещи с представители на фирми, специализирани в сферата, които ни запознаха с възможностите за внасяне на работници от Индия, Узбекистан и др.

Промените в законодателството също бяха в дневния ред на Камарата. Инициирахме въвеждането на правилата на FIDIC в договорите за строителство. КСБ се ангажира с превода на „Зелената“ и „Бялата книга“ на FIDIC, а ОП Бургас и ОП София проведоха обучителни семинари за членовете им по „Зелен“ и „Жълт“ FIDIC.

В сферата на международната дейност заедно с инж. Любомир Качамаков, зам. председател на УС на КСБ, председател на ОП София и вицепрезидент на CICA, участвахме в мероприятия на CICA и FIEC. Поставихме добро начало на контакти и със сръбския строителен бизнес.

Няма как да не отбележа специално и приноса на председателя на УС на „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) Любомир Пейновски за това, че през март Камарата подписа договор и с Министерството на иновациите и растежа (МИР) за изграждане на хъб за дигитализация в строителството. Знаете, браншовата организация е инициатор и координатор на проект „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, който беше одобрен от Европейската комисия през 2022 г. и получи от нея по Програма „Цифрова Европа“ 50% финансиране за дейността си. Със сключения договор с МИР са гарантирани останалите 50% от средствата по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

В края на месец май в Пловдив се проведе финалът на проекта „Аз мога да строя - Delecto”. Инициативата е на председателя на ОП на КСБ в Пловдив Пламен Иванов, който е и член на УС на КСБ. Нейната цел е да възстанови творческите връзки между учениците от професионалните гимназии, студентите от висшите училища по строителство, архитектура и геодезия и строителния бизнес.

Пак през периода, за който говорим, съвместно с в. „Строител“ издадохме Устава на КСБ и Кодекса за професионална етика на строителя, които бяха изпратени до всички фирми, вписани в ЦПРС, заедно с тиража на вестника. Не на последно място по значение – на 3 април вестник „Строител“, официалното издание на Камарата, отбеляза своя петнадесети рожден ден. Отпразнувахме годишнината заедно с екипа на изданието, а на събитието присъстваха представители на институции-партньори, на работодателските, синдикалните и браншовите организации, на строителните фирми, на научната общност, рекламодатели на вестника.

Като обобщение на свършеното за периода бих казал, че работихме интензивно, с много пътувания в цялата страна, с доста срещи и смятам да продължим със същото темпо и до края на годината. Имаме задачи, които трябва да решаваме.

Каква е актуалната ситуация в бранша по отношение на работа? Питам, защото до нас достигат сигнали, че няма проекти, не се възлагат, не се строи.

За съжаление е точно така. И това е много различно от нагласата, с която ние очаквахме тази година. На фона на няколко възможни източници на финансиране, като Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), европейските програми и Инвестиционната програма за общински проекти, включена към държавния бюджет, браншът очакваше и се готвеше за голяма заетост и натовареност. За съжаление към момента възлагане няма, фирми с капацитет, с техника стоят без работа и проекти не се изпълняват. Камарата изразява силното си притеснение поради ниската усвояемост на средствата по НПВУ, както и относно сериозното закъснение на стартирането на проектите по европейските програми. Считаме, че е важно да алармираме, че липсата на обявяване на търгове поставя под риск успешното изпълнение на програмите в необходимите срокове. Нараства и вероятността от загуба на средства, които вместо да бъдат използвани за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот на гражданите, ще бъдат загубени за нашата страна.

Преди изборите Камарата изпрати писмо-обръщение с ключовите приоритети за бранша до лидерите на политическите сили, за които социологическите агенции дадоха своите прогнози, че ще влязат в следващия парламент. Кои са основните искания на КСБ?

Седем основни приоритета сме посочили в нашето писмо. Решаването им до голяма степен ще подобри ситуацията в бранша и ще създаде среда на предвидимост и спокойствие, така че да можем да насочим усилията си към това, което е основната ни работа – да строим. Ще ги посоча съвсем накратко, а самото писмо е публикувано във в. „Строител“ и на сайта на изданието.

Ще започна с индексацията. Въпреки че с постановление на Министерския съвет (МС) бе приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (обн. в ДВ, бр. 78 от 30.09.2022 г.), към момента индексацията на практика не се прилага, с някои изключения. Приетият документ дава възможност да бъде тълкуван от различните възложители по различен начин. КСБ настоява за приемане на Правилник/указания за прилагане на Методиката, които да елиминират възможността от творчество на възложителя. Също така Камарата настоява индексацията да стане задължителна за всички, а не пожелателна. Важно е и да се осигурят необходимите средства, за да може да бъде приложена по справедлив начин.

Като втори приоритет залагаме законодателни промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въвеждане на договорите по FIDIC. От години КСБ настоява за промени в ЗУТ и ЗОП, които да подобрят строително-инвестиционния процес.

Крайно наложителни са промените в ЗУТ, с които да се реши въпросът за различни обекти, изграждани без строителна документация, като магистрали, виадукти, тунели, язовирни стени и други съоръжения с национално значение. Трябва да се приеме механизъм и след съответни проверки обектите, които са годни и безопасни, да бъдат въведени в експлоатация. Това ще даде възможност да продължи строителството на АМ „Хемус“, което е от изключително значение за свързаността и икономическото развитие на Северна България. С промени в ЗОП Камарата предлага да бъде въведено изискването строителните договори да се изпълняват по правилата на FIDIC. Те са международно признати и утвърдени. Считаме, че с въвеждането им много от проблемите, с които се сблъскват възложителите и изпълнителите, ще бъдат решени, включително и по отношение на индексацията.

Ние настояваме също въпросът с липсата на кадри и професионалната квалификация да бъде поставен като първостепенен приоритет на държавата. За разлика от други страни, вкл. съседни, административните процедури за внос на работници у нас са тромави и бавни, отнемат месеци. КСБ иска оптимизиране на процесите и осигуряване на възможност за внос на работна ръка от трети страни в много по-кратки срокове.

Сред останалите приоритети, които посочваме, са: приемане на постоянна национална програма за обновяване на сградния фонд и дигиталната трансформация на сектора.

Считаме също, че е дошъл моментът за започване на работа по изготвяне на дългосрочна стратегия за развитие на отрасъл „Строителство“ с хоризонт 7-10 г., в която да залегнат след политически и обществен консенсус важните инфраструктурни проекти, които ще се реализират в страната. Така ще се гарантира предвидимост и прогнозируемост пред бранша и фирмите. Тази стратегия не трябва да зависи от това кой управлява и е на власт, тя трябва да е израз на държавната политика за инфраструктурното и регионалното развитие на страната, за свър­за­ност­та и енергийната ефективност.

И на седмо място, но може би като най-спешен приоритет - в кратки срокове да започне масирано възлагане на проекти.

Още веднъж ще подчертая, че се надяваме да бъдат сформирани работещо НС и редовно правителство, защото стабилността в управлението на страната е важна за бизнеса, инвестициите и работните места.

Ние като Камара ще инициираме срещи с отговорните институции и парламентарно представените политически сили, на които ще настояваме поставените въпроси да бъдат включени в дневния ред както на МС, така и на НС и ще очакваме да се намери консенсус и политическа воля за решаването им.

Какво предстои пред Камарата в най-близка перспектива и до края на годината?

В най-близка перспектива е Управителният съвет на Камарата, който ще се проведе в Старосел. Преди него ще има и обучение за администрацията.

След това ни предстои нещо изключително приятно – откриването на офисната и административна част на ЕЦИХ в сектор „Строителство“. Това е нещо, с което можем да се гордеем.

Продължаваме срещите с местните власти и ОП на КСБ в страната. Те се радват на много голям интерес.

Заложили сме тази година да проведем кръгла маса за перспективите, предизвикателствата и визията за строителния сектор, на която традиционно ще съберем Камарата, представителите на институциите и фирмите, за да дискутираме важните теми. Планирали сме изложбата по повод Деня на строителя и разбира се в навечерието на нашия празник - Димитровден, ще отличим, както всяка година, най-добрите в бранша.