Интервю

Федерико Лазари, изпълнителен секретар на Build Europe: През 2024 г. ще съсредоточим усилията си достъпността до жилища да е приоритет за следващите Европейска комисия и Парламент

Благодаря на вестник „Строител“ за безценната му подкрепа през последните няколко години

Г-н Лазари, вестник „Строител“ и Build Europe – организацията, представляваща в Европейския съюз националните федерации на строителите и предприемачите на жилища, стартират съвместна рубрика. Бихте ли представили инициативата?

В Build Europe вярваме, че за разработването на ефективни стратегии за постигане на нашите цели е необходимо да разполагаме с информация от строителите и предприемачите на жилища за развитието на сектора в целия Европейски съюз. Техният опит е от решаващо значение, за да се разбере въздействието на регулациите върху отрасъла, което е важно за гражданите и семействата, които се стремят да получат достъп до прилични жилища на добра цена.

Партньорството ни с вестник „Строител“ ще даде възможност на българските строители и предприемачи да се запознаят с дейността ни в Брюксел. Надяваме се да получим от тях ценна обратна връзка за състоянието на жилищния сектор в България и да разберем как ние можем да ги подкрепим на ниво ЕС. Обменът на данни е жизненоважен за възстановяването на строителния отрасъл след предизвикателствата, през които премина през последните години, и за бъдещата му защита. От съществено значение е гласовете на строителите и предприемачите, обединени в КСБ да бъдат чути в ЕС и да се използва тяхната експертиза.

Чрез рубриката читателите на в. „Строител“ ще се запознаят и с манифеста на Build Europe. Какво представлява този документ?

Манифестът беше разработен съвместно с нашите членове, като целта ни бе да обясним на политиците в ЕС основните причини за настоящата жилищна криза и да предложим решения за възстановяване на достъпността до имоти в целия ЕС.

През последните няколко седмици се срещнах с членове на Европейския парламент от различни политически партии. Тяхната оценка за анализа и решенията, които предоставихме, беше обещаваща. От Build Europe се надяваме, че достъпността до жилищата ще е приоритет както в предстоящите политически кампании, така и в дневния ред на бъдещия Европейски парламент. Следващите пет години ще бъдат много важни и трябва да се гарантира, че строителният сектор ще получи цялата необходима подкрепа, за да се рестартира.

Рубриката стартира преди изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през лятото. Какво означават те за строителната индустрия в Европа?

Следващите европейски избори са ключови за строителния отрасъл, особено като се има предвид фокусът на ЕС върху декарбонизацията на жилищния фонд през последните пет години. В манифеста членовете на Build Europe предложиха практически решения, с които да се гарантира, че екологичните цели на ЕС няма да изострят кризата с достъпността на жилищата. След въвеждането на нови екологични разпоредби е наложително ЕС да предостави на строителите на жилища и предприемачите необходимите инструменти, за да се постигнат те. Например рационализиране на административните процеси и ускоряване на стартирането на строителните проекти. Като се има предвид, че новите жилища отговарят на екологичните изисквания, ЕС трябва да стимулира достъпността им за по-широк сегмент от населението, с което ще се постигнат значителни ползи за околната среда. В противен случай новите разпоредби няма да доведат до очакваните резултати. Ако искаме по-екологична Европа, трябва да гарантираме, че новите жилища са достъпни за повече хора и че предлагането отговаря на търсенето.

Вие сте изпълнителен секретар на Build Europe. Разкажете ни малко повече за Вашата работа?

В Build Europe работя едновременно като изпълнителен секретар и директор по комуникациите, което е свързано с разнообразен набор от задачи. Ежедневните ми отговорности включват наблюдение на досиета с политики на ниво ЕС, които оказват влияние върху строителния и жилищния сектор, информиране на нашите членове за развитието им, събиране на обратна връзка за политиките на ЕС и получаване на актуална информация за състоянието на строителния отрасъл в техните държави. Поддържането на отворен и редовен комуникационен канал с всички членове на Build Europe е от решаващо значение. С него им гарантираме, че гласовете им се чуват, че експертизата им е полезна за успеха на нашите стратегии за развитие.

Важна част от работата ми е да събирам най-добри практики относно дейността на нашите членове на национално ниво. В тази връзка организираме два конгреса годишно, които допринасят за обмена на информация между строителите и предприемачите от различни страни. Тези събития са жизненоважни за повишаване на осведомеността на членовете ни относно подкрепата за строителния сектор на ниво ЕС. Искам да отбележа, че конгресът на Build Europe, който проведохме в София през 2023 г. заедно с Камарата на строителите в България (КСБ) и „Главболгарстрой“ АД, беше изключително успешен. Бих искал отново да благодаря на нашите български членове за изключителната организация.

Като директор по комуникациите моя задача е също да информирам медиите за нашата работа и политики, както и за важните събития на Build Europe като нашите европейски награди.

Какви ще бъдат приоритетите в работата на Build Europe през 2024 г.? А Вашите лични?

През 2024 г. Build Europe ще съсредоточи усилията си върху гарантирането, че достъпността до жилища и рестартирането на важни строителни проекти ще са приоритет за следващите Европейска комисия и Парламент, както и за националните правителства.

Освен това тази година имаме удоволствието да приветстваме двама нови членове в нашата асоциация. Надявам се да продължим да разширяваме обхвата си. Скорошното присъединяване на нови членове към Build Europe донесе голямо лично и професионално удовлетворение както на мен, така и на моите колеги, тъй като то е доказателство за важността на нашата работа. Винаги съм много щастлив, когато виждам, че дейността ни е от полза за нашите членове, това ме поддържа мотивиран.

В личен план през 2024 г. се надявам най-накрая да си купя имот в Брюксел. Така че имам собствен интерес жилищата в ЕС да станат достъпни.

Какво според Вас е състоянието на строителния сектор в Европа? Какво показват данните? Къде се намира България?

През 2023 г. жилищният сектор в целия Европейски съюз беше изправен пред сериозни предизвикателства. Имаше значително забавяне на новото жилищно строителство, което направи изключително трудно както придобиването на имоти, така и наемането им. Тази тенденция може да се отдаде на сложната социално-икономическа среда, характеризираща се с високи лихвени проценти по ипотечните кредити, нарастващи разходи за строителство, инфлация, смущения във веригата на доставки, свръхрегулиране и недостиг на земя за строеж и разрешения за строителство. В резултат на това повечето държави членки на ЕС са изправени пред остър недостиг на жилища. За отбелязване е, че Германия преживява най-голямата си имотна криза от две десетилетия, докато Франция се изправи пред нов спад в жилищното строителството до нива, наблюдавани за последно през 2010 г. Прогнозите показват, че ниските темпове в жилищното строителство се очаква да продължат през 2024 г. в повечето страни от ЕС. Поради тази причина трябва ясно да подчертаем, че има спешна нужда от действия както от институциите на ЕС, така и от националните правителства за смекчаване на потенциалните социални и политически последици от влошаващата се жилищна криза.

Що се отнася до България, според нашите данни можем да отчетем, че в страната има спад в броя на продажбите на имоти през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение със същия период на 2022 г. Въпреки покачването на цените на жилищата, което изпреварва инфлацията, България отбеляза положителна тенденция в обема и броя на отпуснатите ипотечни кредити в лева, като се възползва от относително стабилните лихви по тях. Това предполага, че макар България да е изправена пред предизвикателства, подобни на останалите държави в ЕС, нейният жилищен пазар успява да се справи с трудностите със степен на устойчивост, която не бе постигната в други страни членки.

Европейският съюз е изправен пред сериозни проблеми, засягащи жилищния му пазар. Има ясна необходимост от целенасочени действия както от страна на ЕС, така и от националните органи за справяне с жилищната криза и гарантиране, че хората могат да намерят домове, които са в състояние да си позволят. Вярвам, че строителите и предприемачите са в най-добра позиция да предоставят на институциите прагматични решения, тъй като те са тези, които познават проблемите, засягащи жилищния сектор, по-добре от всеки друг.

През 2024 г. вестник „Строител“ празнува 15 години от създаването си. Какво ще пожелаете на екипа и читателите на вестника?

Поздравявам най-сърдечно вестник „Строител“ за 15-ата му годишнина! Изказвам благодарност към изданието за безценната му подкрепа през последните няколко години, за това, че информира българските строители и предприемачи за възможностите и предизвикателствата в сектор „Строителство“.

На читателите на в. „Строител“ пожелавам всичко най-добро и очаквам с нетърпение да разбера техните виждания за бъдещето. Ние се ангажираме да усилим техните гласове и да гарантираме, че те ще бъдат чути.